Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:        

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Dagsorden og referat (med kursiv)

  1. Næste møde: blev ikke aftalt, da vi skulle finde ud af, om der var behov for et møde før påske. Det skønnes der ikke at være.

Forslag: onsdag 7. april 10-13 eller  torsdag 15. april 10-13 – begge dage kan vi være på Nygård

 

  

  1. Forslag fra TH om filmaftener: Gakkede film og gakkede gåture – TH

evt. i samarbejde med Johannes Welsien. Oprette filmklub?
Vise DR-optagelsen med Trier Mørk og Gorm?? Fra 1970’erne. TH undersøger. Tænke et evt. samarbejde med Nordborg Bio ind.

 

Koda 125 kr. pr. film

 

Nordisk film 500 kr. + moms

Ca. 1000 kr. pr. film

 

ABO sender rundspørger blandt medlemmer om interesse for at være med i en filmklub.

 

Hvis interessen er der, undersøger Thorstein videre og kontakter Johannes Welsien.

 

 

Kommende arrangementer i dette forår:

3.       Gåtur 27. februar er planlagt med Leo Vindahl som guide.

Birgitte har efterlyst vaffelbagere. Mangler stadig.

 

Leo koster 120 kr. i timen.

 

 

4.       ”Smagen af Sønderjylland” medlemsarrangementet 19. februar 2010 med Inge Adriansen blev aflyst pga. ufarbar vej gennem skoven og vanskelige adgangsforhold på Nygård.

 

Ny dato for arrangementet er aftalt til 12. marts 2010

 

Følgende besked er sendt til de, der var tilmeldt i første omgang:

 

Kære alle deltagere i en glant avten!

Vi har fået en ny dato: 12. marts kl 18.30 på Nygård. Vi satser på , at sneen er væk.

Vi håber I alle kan! Men meld lige tilbage om I kommer.

Hilsen fra

Ole og Birgitte

 

Vi skal vel sende ny indbydelse ud igen til alle?  Ja, ABO sender ud.

 

Hvem kan hjælpe denne aften udover MT og ABO? Hjælp til madlavning? Borddækning mv.? Som sidst.

Slagteren frøs maden ned d. 19. februar – såfremt han har ekstra omkostninger f.eks. til surkålen, er aftalen, at vi dækker det. Martha taler med ham efter arrangementsmødet om leveringen den 12. marts.

 

Martha bager nye rugbrødstorter – bagerens var ikke ”rigtige” – var lyse – bruges til generalforsamling.

 

 

5.       ”Danske sange fra Vadehavet til Als” lørdag den 13. marts kl. 15

Titlen er ændret.

 

PR – hvem gør hvad?

OA sender til TH og ABO

Vi sender fremover den slags relevante kor.

 

Hjælp til arrangementet?

OA kontakter relevante.

MT sørger for kager

TH og HR hjælper med forberedelserne. 

 

 

6.       Planlægning af generalforsamlingen 22. marts 2010

 

OBS: Projektor er anskaffet til Nygård.

 

Lagkagebundene fra 19. februar anvendes her. MT sørger for det.

 

Praktisk hjælp?

TH hjælper til bageefter

HR forhindret

 

7.       Påskeudstillingen 2010


Johanne From Clausen i den lille sal, Kitta Ponsaing i den store sal samt keramik af Susie Herold.

 

Katalog er på plads.

ABO får materiale til hjemmesiden.

 

MHT overnatning i huset sørger HR for at koordinere.

 

Podier? Helga har forskellige forslag. Økonomi?

Danfoss Kunstudvalg ejer podierne i Snedkerværkstedet. Evt. kan vi købe/leje nogen.

Evt. bruge vores sengeborde med et stykke hvidt lærred over.

 

OBS: vi glemte dette på mødet 8. marts:

Det er vigtigt, at vi på medlemsmøderne i dette kvartal får medlemmer til at melde sig som hjælpere i påskedagene – der skal helst være min. 4 hver dag.

 

Onsdag – ophængning: HR + OA+ BR+ FBO+ABO kl. 10

Der mangler ophængsskruer – HR og ABO sørger for det – tidspunkt aftales.

 

Bemanding:

Torsdag: HR + TH + MT+ ABO (evt. formiddag FBO + ABO)

Fredag: HR+ MT+ ABO

Lørdag: HR +MT

Søndag: OA+ BR

Mandag: OA + BR + ABO
Der skal min. være 1 fra arrangementsgruppen hver dag.

 

MT sørger for lagbunde, fyld og flød. Saft.

 

ABO efterlyser hjælp fra medlemmer til påskeudstillingen.

 

Nedtagning mandag efter udstillingen. OA og ABO

 

 

Fernisering torsdag kl. 15 (TH  sørger for musik). HR taler

 

 

8.       Foredragene ” Fra natur til kultur”- FOF-arrangementet 20. april

 

PR? hvad gør FOF – hvad gør vi?

 

HR kontakte lokalhistoriske foreninger, gymnasierne . Og FOF.

HR sender tekst TH, OA og ABO.

 

Kaffe og kage MT.

 

 

9.       Fugletur først i maj måned.

 

Mulige datoer søndag 2. maj eller søndag 30. maj.

Tidspunkt: 2. maj kl. 6 om morgenen

Tilmelding er nødvendig – til Nygårds mailadresse samt Ole og Birgittes mailadresse.

HR tovholder 

 

10.    Sankt Hans-arrangementet

 

Indkalde til møde med øsamasrbejdspartnere først i maj.

 

ABO kontakter Charlotte Sahl-Madsen om Sankt Hans-talen.Hængepartier og forslag til kommende arrangementer:

 

11.    Opera-arrangement til næste sommer

 

 udsættes til næste møde

 

 

12.    Musikcaféer og musikarrangementer – vente til møde inden sommerferien OA sender link til evt. støtte mulighed.
Fra tidligere referater:

Efterår 2010: et 12.000 kr.’s arrangement et klezemer-arrangement: Klezmerduo

 

ABO udarbejder ansøgning på underskudsdækning på Klezmerduoen og undersøger sandsynligheden for imødekommelse herfor hos kommunen.

 

Samt et syng-sammen-arrangement

 

OA spørger Jes Solmer.

 

 

TH foreslår Ulkebøl salon-orkester til næste forår (evt. som alternativ for Klezmer-orkester)

Forår 2011 Helle Damkjær med fællessangsprojekt (hvem laver aftalen?)

Efterår 2011 – Willow tree eller Triofubula

 

Talent Nygård – Amatørmusikcaféer – OAs orkester vil godt fungere som akkompagnement til f.eks. solotrompetister, sangere mv.
Evt. en lørdag – prøver fra kl. 13-15 koncert fra kl. 16 – 17.30.

Muligvis inddrage Jes Solmer i arrangementet og gøre ham interesseret i at være tilknyttet Nygård.

 

Udsættes/afventer senere

 

Temaer til kommende arrangementer:

 

·         Litteratur - Sættes på dagsordenen til næste møde

 

·         Anden verdenskrig som tema – hvordan oplevede du 2. verdenskrig- Peter Rasmussen – øjenvidneberetning

 

 

Gunnar Hounsgaard: Luftkrigen over Als. OA kontakter ham om et arrangement til efteråret.

– lægge arrangementet i tilknytning til 16. september. OA arbejder videre med dette.

 

 

·         Frode Sørensen om Republikken Als

 

 

25.02.2010/ABO

Søg