Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

 

Deltagere:        

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

 

Dagsorden og referat (med kursiv)

1.       24. februar 2010 kl. 10-12

 

2.       Kort evalueringsrunde af arrangementerne siden sidste møde, især med øje for det fremadrettede – hvad kan vi gøre anderledes – bedre – lære af:
- Exoplaneter 19.11.2009
Der var 15 - 20 interesserede tilhørere til et foredrag, hvor specialviden på dette naturvidenskabelig område blev fremlagt på spændende og levende vis. Et ”smalt” arrangement med måske lidt færre deltagere end forventet.


Vi fortsætter med den type arrangementer, men forsøger at rette PR direkte til den primære målgruppe. Selvom der ikke kommer så mange til et sådant smalt arrangement, så kommer der folk, vi ikke når med vore andre arrangementer.

 
- Juleværksteder 28.11.2009
Der var ca. 100 deltagere i alle aldre som deltog med liv og lyst. Der blev produceret megen smuk julepynt af naturens materialer. Ved de 2 oplæsningsrunder blev der læst for henholdsvis 6 og 8 personer (sidste udelukkende voksne). Der var fuld tilslutning til den fælles julesang. Mange ønskede arrangementet gentaget til næste år.
De frivillige der stod for workshoppene havde lavet et meget stort forarbejde.

 

Vi gentager arrangementet til næste år og ser nærmere på planlægningen, når vi kommer tættere på.


- Gåtur 17. januar 2010
I forhold til vejret, der var vinterkoldt og blæsende, var der pæn tilslutning i søndags (17. januar) til første gåtur. OA stod for den guidede tur, og Birgitte og Inge sørgede for kaffe og vafler. Der var i alt 9 på den guidede tur og der var 19 der købte kaffe og vafler.

 

Arrangementer af denne type fortætter vi med fremover.

 

 

3.       Medlemsarrangementet 19. februar 2010 med Inge Adriansen.

MT har kontaktet IA for at aftale nærmere om madlavning – og ABO do. om aftenens program, bl.a. titlen på arrangementet samt start og slut-tidspunkt, hvor jeg har foreslået henholdsvis kl. 18.30 og kl. 22.

 

Detailprogrammet aftales mellem IA, MT og ABO.
Aftale med IA om  der skal foreligge opskrifter til de retter, der serveres samt salg af IAs bøger om emnet.

 

Indbydelse udarbejdes og udsendes pr. mail til medlemmerne + almindelig post til de der ikke har mail.

 

ABO laver indbydelse, som sendes til medlemmerne og lægges på hjemmesiden.

 

Er det gratis for alle – eller er det kun de frivillige, der får det gratis. I givet fald, hvad skal evt. deltagende ægtefælles og ordinære foreningsmedlemmer betale?

Drikkevarer?

 

Frivillige kommer gratis ind – medlemmer betaler 60 kr. og ledsagere 90 kr. for mad og 1 øl/vand – drikkevarer herudover kan købes. Der serveres kaffe og kage.

 

Hvem vil hjælpe den aften udover MT og ABO? Hjælp til madlavning? Borddækning mv.?

OA og Birgitte og Helga. Ole spørger Gunnar og Ulla, Inger Friis om hjælp.

 

Hvornår mødes vi?  ABO sender besked ud, når plan er aftalt med IA

 

Skal vi synge nogle til lejligheden passende sange undervejs?

 

OA sørger for at vælge fra Folkehøjskolesangbogen.

 

Oprydning – påpladssætning – støvsugning? Skal vi lave en aftale om rengøring med Inge?

ABO bestiller Inge og hjælperne rydder op.

 

 

4.       Medlemsmødet 8. februar om struktur og Generalforsamlingen 22. marts

Behov for praktisk hjælp til kaffebrygning, opstilling, oprydning mv. Hvem kan hjælpe?

8. februar: OA kommer selv og spørger i brændegruppen. TH kommer ca. kl. 19. MT sørger for kagebagning.

Rengøring ved medlemmernes hjælp.

Kagebagning til begge møder.

 

Annelene viser på passende tidspunkter de to aftener nogle af sine mange billeder fra Nygård. ABO sørger for projektor og bærbar hertil.

ABO undersøger pris på projektor og sørger for anskaffelse.

 

Planlægning af generalforsamlingen 22. marts sker næste gang.

 

5.       Gåtur 27. februar
Den 27. februar vil OA prøve at få Leo Vindahl til at guide turen – såfremt det lykkes, skal vi have det meldt ud i pressen og til medlemskredsen pr. mail samt på hjemmesiden og på kultunaut.

 

OK fra Leo Vindahl – annonceres fuldt ud i henhold til vores tjekliste

 

 

 

6.       Musikcaféarrangement 6. marts 2010
Desværre er Opera-træningslejren blevet aflyst pga.” økonomisk uvejr”, så dermed bliver koncerten med opera-gruppen ikke til noget i denne omgang (jeg har skrevet til Lars, at vi gerne vil have et samarbejde om en udendørs koncert til sommer, men har endnu ikke hørt noget fra ham.)

 

ABO kontakter Operaen for et arrangement til sommer /næste sommer.

Konsekvensen er vel, at det oprindelig arrangement : ”Danske sange fra Vadehavet til Als”/ syng-sammen-arrangement ved Thorstein, Ole og Birgitte flyttes til marts igen. Dato: 6. eller 13. marts??

 

”Danske sange fra Vadehavet til Als” bliver lørdag den 13. marts kl. 15.

 

 

7.       Foredragene ” Fra natur til kultur”- FOF-arrangementet 20. april
Beklager at jeg bragte tvivl om tidspunktet – jeg lod mig aflede af en ihærdig lejer. Og da arrangementet er offentliggjort for længst i FOF-katalogen, kan det selvfølgelig ikke bare rykkes rundt (det, der bragte mig i tvivl igen var fortsat sammenfaldet med det foredraget på Nordborg Slot om Nørreskoven samme aften).

Nøjere planlægning kan vente til næste møde – men ekstra – og utraditionel PR er meget vigtig.

 

Udsat til næste møde

 

 

8.       Påskeudstillingen 2010
Aftale med Johanne From Clausen er på plads til den lille sal og med Kitta Ponsaing til den store sal.

 

12. februar er deadline for materiale til katalogen

OA sørger for kontakten med Johanne mht. tekst, billede mv. HR sender kontrakt til Johanne .

 

Det er vigtigt, at vi på medlemsmøderne i dette kvartal får medlemmer til at melde sig som hjælpere i påskedagene – der skal helst være min. 4 hver dag.

Bemanding:

Torsdag: HR + TH + MT+ ABO

Fredag: HR+ MT+ ABO

Lørdag: HR

Søndag: OA

Mandag: (OA + MT + ABO)
Der skal min. være 1 fra arrangementsgruppen hver dag.

 

Fernisering torsdag kl. 15 (TH). HR taler

 

OA laver annoncer til lokalbladene – får materiale fra HR. TH laver pressemddelelse – ABO sørger for hjemmeside og mail til medlemmerne

 

9.       Musikcaféer og musikarrangementer
Fra tidligere referater:

Efterår 2010: et 12.000 kr.’s arrangement et klezemer-arrangement: Klezmerduo

 

ABO udarbejder ansøgning på underskudsdækning på Klezmerduoen og undersøger sandsynligheden for imødekommelse herfor hos kommunen.

 

Samt et syng-sammen-arrangement

 

OA spørger Jes Solmer.

 

 

TH foreslår Ulkebøl salon-orkester til næste forår (evt. som alternativ for Klezmer-orkester)

Forår 2011 Helle Damkjær med fællessangsprojekt (hvem laver aftalen?)

Efterår 2011 – Willow tree eller Triofubula

 

Talent Nygård – Amatørmusikcaféer – OAs orkester vil godt fungere som akkompagnement til f.eks. solotrompetister, sangere mv.
Evt. en lørdag – prøver fra kl. 13-15 koncert fra kl. 16 – 17.30.

Muligvis inddrage Jes Solmer i arrangementet og gøre ham interesseret i at være tilknyttet Nygård.

 

Udsættes/afventer senere

 

 

 

 

 

10.    Forslag fra TH om filmaftener: Gakkede film og gakkede gåture – TH – evt. i samarbejde med Johannes Welsien. Oprette filmklub?
Vise DR-optagelsen med Trier Mørk og Gorm?? Fra 1970’erne. TH undersøger

 

Udsættes til næste møde. – sættes først på dagsordenen. Tænke et samarbejde med Nordborg Bio ind.

 

 

11.    Evt.

Vi skal huske at gennemgå vores huskelister i forbindelse med arrangementerne

·         PR-huskeliste

·         Huskeliste til arrangementer

 

Temaer til kommende arrangementer

 

Litteratur - Sættes på dagsordenen til næste møde

 

Anden verdenskrig som tema – hvordan oplevede du 2. verdenskrig- Peter Rasmussen - øjenvidneberetning

Gunnar Hounsgaard: Luftkrigen over Als. OA kontakter ham om et arrangement til efteråret.

 

Frode Sørensen om Republikken Als

 

Fugletur sættes på næste mødes dagsorden til først i maj.

 

ABO/ 26.1.2010

Søg