Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:   

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Dagsorden:

1.      Næste mødedato og – tidspunkt

25. januar 2009 kl.10-12

 

2.      Arrangementerne i år – sidste opfølgning
- Exoplaneter 19.11.2009

Annonce i Jydske søndag d. 15.11.
HR køber 3 flasker vin til foredragsholderen.

HR, MT og ABO er hjælpere – mødes kl. 18.
ABO får vekselpenge fra Birgitte.

3 pladekager er bestilt – ABO henter hos Tove.
Rengøring – efter behov aftales med Inge (ABO aftaler)

Prisskilt HR – kaffe + kage 25 kr. juice-brikker 5 kr.


- Juleværksteder 28.11.2009
Alle mødes kl. 12.
OA tager sig af kassen ned ved indgangen – indgangsbetaling. Kaffe mv. betales i køkkenet. 2 vekselposer OA aftaler.

Oplæsning 14.30 og 15.30

Løbende rengøring + ½ times rengøring efter lukketid – evt. resterende tages om tirsdagen efter.

Alle betaler 20 kr. for at deltage – der betales særskilt for kaffe + 1 vaffel 25 kr. – fri opfyldning. Børn 6 (børnehavekl.) -12 år betaler fuld pris. Børn under 6 år gratis.
Fælles julesang kl. 16.15 i salen (OA laver et sangblad)
OA laver prisskilt.

 

3.      Musikskolen og Nygård

Del af andre arrangementer – f.eks. morgennaturture – fugleture
Julemusik ved julearrangmenter
Tænkes ind i Sankt Hans-arrangementet

Samarbejde med Dagplejen
- familie-musikarrangementer?

-
baby-arrangementer – for 1-2-årige med forældre?
- Småbørns-arrangementer – 3-5 årige med forældre?
TH undersøger mulighederne. Punkt til næste møde.

 

4.      PR-huskeliste til arrangementer – se bilag
Vi melder os ind i Radio Als (400 kr. årligt) – BR får besked herom af OA

Formålet med listen er at bruge den – evt. i kort form – ved planlægning af kommende arrangementer.

 

5.      Huskeliste til arrangementer – bilag
Bruges fremover ved planlægning af kommende arrangemneter.

 

 

  1. Musikcafé-arrangementer – fortsat fra sidste møde

Siden sidst er Nygård i forbindelse med en booking til en Operatræninglejr 28.2 – 13.3.-2010 blevet spurgt, om vi er interesseret i - som en del af betalingen for opholdet – at afholde et arrangement med gruppen.

Arrangementsgruppen finder, at et sådant arrangement passer fint ind i vores musik-café-koncept – hvad enten det bliver et eftermiddags – eller et aftenarrangement.

Det er en forudsætning, at Nygård får entré-indtægten.

I forhold til de pt. planlagte arrangementer, repræsenterer tilbuddet en værdi på ca.10.000 kr. Situationen forhandlingsmæssigt er her, at det er os, der får et tilbud og ikke os, der er den udfarende part.

ABO aftaler videre med forretningsudvalg og kasserer mht. fastsættelse af reduktionen i prisen for overnatning.

Koncerten skal foregå lørdag d. 6. marts.

 

Herudover blev det drøftet, om vi kunne lave et samarbejde med operagruppen om en Opera i det fri til sommer – tidligt i efteråret. OA/ABO drøfter  ideen for Lars Ole fra Opera-gruppen.


I foråret 2010: lørdag d.13. marts kl. 15: Danske sange fra Vadehavet til Als/ syng-sammen-arrangement ved Thorstein, Ole og Birgitte – gratis
Datoen flyttes til april måned, såfremt aftalen om opera-arrangementet falder på plads.

 

Følgende er overført fra referat fra sidste møde:

 

Efterår 2010: et 12.000 kr.’s arrangement et klezemer-arrangement: Klezmerduo

Samt et syng-sammen-arrangement

Forår 2011 Helle Damkjær med fællessangsprojekt (hvem laver aftalen?)

Efterår 2011 – Willow tree eller Triofubula

 

ABO udarbejder forslag til Sæsonplan for musik-arrangementer på Nygård til brug for ansøgninger om sponsorering.

 

7.      Påskeudstillingen 2010.
Aftale med Johanne From Clausen er på plads til den lille sal.
Muligvis aftale med Kitta Ponsaing.

 

Spørge kunstnere man kender om mulige referencer til kunstnere i deres omgangskreds som mulige udstllere på Nygård.

 

8.      Åbent på Nygård i forbindelse med gåture evt. en guidet tur (OA).
Birgitte og Ole er tovholdere.

 

9.      Evt. – forslag fra TH om filmaftener: Gakkede film og gakkede gåture – TH – evt. i samarbejde med Johannes Welsien. Oprette filmklub?
Vise DR-optagelsen med Trier Mørk og Gorm?? Fra 1970’erne. TH undersøger


OA: Talent Nygård – Amatørmusikcaféer
– OAs orkester vil godt fungere som akkompagnement til f.eks. solotrompetister, sangere mv.
Evt. en lørdag – prøver fra kl. 13-15 koncert fra kl. 16 – 17.30.

Muligvis inddrage Jes Solmer i arrangementet og gøre ham interesseret iat være tilknyttet Nygård.

 

 

16.11.09/abo

 

 

 

 

 

Søg