Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:   

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

¨      Næste mødedato og tid: onsdag d. 28. oktober kl. 10-12
-fremover starter vi dagsordenen med dette punkt og starter lige på dagsordenen (og til tiden!)

 

 

Dagsorden

 

  1. Evaluering af Musikcafé-arrangementet med perspektiv på kommende café-arrangementer

Hvordan ser det ud med økonomien?
Ved 40 deltagere kan vi forvente en indtægt på ca. 3500 kr. Så ved musikarrangementer må vi forvente et underskud, hvis vi skal have professionelle aktører.
Den samlede økonomi ser imidlertid ok ud – se bilag.
Vi mener, at et hovedformål med vores arrangementer er at gøre Nygård kendt for så bred en kreds som muligt – og mener derfor at vi kan betragte denne type (underskudsgivende) arrangementer som PR. 

Hvordan gik det? Generelt – med bestillingsproceduren – og med selve arrangementet

Arrangementet gik fint. Der var dog kun få, der brugte bestillingsproceduren – eller også var det så sent, at det var lettest at bede folk betale ved indgangen.

Annoncering

Vi skal ved hvert arrangement nøje overveje hver gang annonceringen. Selvom den er dyr i henholdsvis Budstikken og JydskeV. kan det være nødvendigt. (Denne gang kom annoncen i JydskeV. samme dag som borgerjournalistens bidrag kom i – og det er selvfølgelig dobbeltomtale, men man da vi ikke kan vide om borgerjournalistens omtale kommer i, kan vi være nødt til annoncering).

 

Fremover altid differentieret pris for medlemmer ved arrangementer. Børn under 12 år halv pris-

OBS: Rengøring: fremover regner vi rengøring ind i vores arrangementer.

Vi skal have lavet en liste over, hvad arrangementsgruppen selv skal lave efter et arrangement.

Hvilke erfaringer kan vi drage – som kan bruges fremover?

Der går ca. 20-30 timer til et arrangement (forarbejde: opstilling af borde stole mv., klargøring af kafebod, selve arrangementet med opkrævning af betaling og servering af kaffe og kage, opvask og oprydning). Det er derfor vigtigt, at vi afpasser antallet og karakteren af arrangementerne med behov og vore ressourcer.

Der skal normalt sættes 4 på til et arrangement, så der er ro om opgaverne, og tid til at nogen viser rundt og reklamerer for Nygård.

 

PR/Annoncering:  

TH sørger for pressemeddelelser  og lægger fremover alle arrangementer i Kultunaut, ABO skriver i JydskeV som borgerjournalist og OA tager sig af annoncering i lokalaviserne: E’Svenstruppe, Rundt og Stevning – og har vi fundet ud af også Vor Egen avis, hvor vi godt nok skal betale for annoncering
Priserne i år lyder således:

1/8 side                 kr. 170,-

1/4 side                 kr. 370,-

1/2 side                 kr. 575,-

1/1 side                 kr. 1.250,-
Arrangementerne kan gratis medtages i aktiviteteskalenderen. OA sørger herudover for evt. annoncer i Budstikken alternativt JydskeV.

Herudover sørger OA for løbesedler som sendes ud til os i gruppen til ophæng. ABO sender opslaget ud til alle medlemmer og sender det til bibliotekerne til opslag.

 

Mailingliste for interessenter til vores arrangementer: fremover skrives på vores opslag og pressemeddelelser, at hvis folk er interesserede i at modtage arrangementsmeddelelser fra Nygård, bedes de oplyse deres mailadresse til foreningen – ved alle arrangementer nævnes dette – og der lægges en liste, hvor man kan skrive sin mailadresse på.

På vores gmail-konto oprettes en særlig mailgruppe til interessenterne.
            

 

  1. Yderligere musikcafé-arrangementer? – hvad gør vi?

Vi besluttede af afholde én café pr. halvår.

I foråret 2010 : lørdag d.13. marts kl. 15:  Danske sange fra Vadehavet til Als ved Ole og Birgitte – gratis

Efterår 2010:  et 12.000 kr.s arrangement et klezemer-arrangement: Klezmerduo

Forår 2011 Helle Damkjær med fællessangsprojekt (hvem laver aftalen?)

Efterår 2011 – Willow tree ellerTriofubula

 

ABO at lave en plan over musikcaféarangementerne som kan bruges til at ansøge sponsorstøtte/underskudsgaranti.

Herudover drøftede vi at lave et Familie/børnearrangementer med musik. Musikskolen – forslag: Marianne Jørgensen
Frank Damgaard – cd’er for børn

 

 

  1. Kommende arrangementer.

 

Torsdag den 19. november 2009 kl. 19: Astronomi-arrangement v. John Andersen

Tovholder HR – ABO, MT og TH hjælper

Der skal bruges:

·         Overheadprojektor: Vi låner fra Nordborg skole (ABO)

·         Lærred - bruge en af væggene, alternativt kan whiteboard bruges – aftales med  foredragsholderen, som kommer  i god tid.

·         Powerpointprojektor - ABO aftaler lån af Svenstrup Kirkes (konfirmandlokalet)

·         Computer - ABO tager sin med

·         Annoncering – HR har lavet oplæg til pressemeddelelse TH og OA

·         HR afklarer, hvad foredragsholderen skal have i honorar.

Generelt vil vi gerne give en rimelig honorering af alle aktører på Nygård, så vi ikks automatisk forventer, at folk optræder gratis.

 

·         Økonomi:  pris 75 kr. Prisreduktion for medlemmer 60 kr.

·         Kaffe + kage koster ekstra – 25 kr.

·         MT sørger for pladekage - HR sørger for vand – pris 10 kr.

 

 

Lørdag d. 28. november 2009 kl. 13-17: Juleværksted

¨      Hvem er der aftale med på nuværende tidspunkt?  OA har aftale om 4 værksteder: Ulla Kock laver Engle af filt. Annelene og Inge et natur-værksted. Sonja Ohlsen vil  lave et dekorations-værksted (dekoration på skiver af træ fra Nygård).  Birgitte lave et julehjerte/stjerne- værksted.
ABO læser eventyr i biblioteket kl. 15
Kock vil lave vafler

¨      20 kr. i entré både børn og voksne – kaffe og vafler kan købes

¨      Hvem er tovholder og hvem hjælper? OA og MT hjælper i køkkenet

¨      Annoncer i de lokale blade OA – TH pressemeddelelse
annonceres som et Juleværksted for bedsteforældre-børnebørn

 

Lørdag d. 16. januar og lørdag d. 27. februar 2010:
Åbent hus – gå en tur og få kaffen på Nygård –
kaffen i kælderetagen. Birgitte vil godt stå for det. En vinterlørdag – evt. med rundvisning i huset. Såvel egne gåture som guidede ture..

 

Tirsdag den 20. april 2010 kl. 19: Fra kultur til natur v. Christian Bo Bojesen og Henning Steen Jensen – Tovholder: HR – ABO hjælper

·         Hvordan sikrer vi opbakning til vores arrangement? Vi er omhyggelige med vores PR op til arrangementet og fremhæver det generelle.

Ingen prisreduktion.
NB: Vi nåede ikke dette punkt.

 

 

  1. Valg af udstillere til påskeudstillingen (HR)

HR har undersøgt flere muligheder. Det er ikke så let at få ”rigtige” - anerkendte, professionelle kunstnere til at udstille. Enige om, at vi dækker transport op til 2000 kr.

 

HR og MT overvejer at tage til udstilling i Svendborg.

Musikskolen tager sig musik til ferniseringen.

 

  1. Medlemsarrangement – efterår/vinter 2009?

Medlemsarrangementet bliver fredag d. 19. februar 2010. (efter kl. 18)

Inge Adriansen fortæller om Sønderjydske egnsretter og MT laver nogle af retterne i samråd med IA. IA vil ikke have noget for sit foredrag – hun er fuld af beundring for Nygård og de friviliges indsats.

 

Vi kunne godt vise en relevant lokal film – spørge lokalarkiverne? Hvem gør det? – udsættes til næste arrangement.

 

 

  1. Evt.
    OA har kontaktet hende der står for rollespil
    – og får en tilbagemelding.


Skovens dag –
spørge Inges Gillesberg om den et år kan lægges på Nygård.

 

Musikskolen og Nygård – punkt til næste møde –

 

 

 

 

29.9.2009/abo

 

 

.


 

  

 

 

 

Søg