Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere:

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

 

 

Dagsorden

 1. Kommende arrangementer

 

Lørdag den 12. september 2009 kl. 16: Musikcafé
OA har sikret sig, at vi kan få støtte fra ”Skattekisten” – ansøgning?

OA har oplyst, at vi får 1300 kr. i sponsorstøtte fra Skattekisten – dog skal vi være medlemmer – pris 100 kr.

¨      Hvem hjælper?  MT kan ikke, HR og TH melder tilbage til mig - MT sørger for kager

¨      Følge op på reserveringsproceduren – er der problemer med betaling

 

Fremover fastlægger en pris for medlemmer på 80 kr. , når arrangementet koster 100 kr.

 

Torsdag den 19. november 2009 kl. ? : Astronomi-arrangement v. John Andersen

Tovholder HR – ABO hjælper

Der skal bruges:

·         Overheadprojektor                 HR spørger nødvendig? Evt. låne – få fra en skole

·         Lærred              bruge en af væggene

·         Powerpointprojektor              låne konfirmandlokalet

·         Computer          ABO tager sin med

¨      Annoncering – HR laver oplæg til TH og OA / PR – pris 75 kr. – kaffe + kage  MT sørger for pladekage
HR  sørger for vand   

¨      Prisreduktion for medlemmer 60 kr.

 

Tirsdag den 20. april 2010 kl. 19: Fra kultur til natur v. Christian Bo Bojesen og Henning Steen Jensen

¨      Hvordan sikrer vi opbakning til vores arrangement?

Vi er omhyggelig med vores PR op til arrangementet og fremhæver det generelle.

Ingen prisreduktion.

 

Lørdag d. 28. november 2009 kl. ? : Juleværksted

¨      Hvem er der aftale med på nuværende tidspunkt?     Spørge OA

¨      Hvem er tovholder og hvem hjælper?    OA – MT hjælper og evt. TH

 

 1. Valg af udstillere til påskeudstillingen (HR)

Måske skal vi også forholde os åbent til, om der skal være mere end én udstiller.

¨      Ny beslutning.

HR skriver til sidste års udstillere, at de ikke kan udstille igen. MT taler med Inger Detlefsen.

Gruppen stiller kunstgruppen frit mht. valg.
HR til møde med påskeudstillingsgruppen i næste uge.

 

 1. Yderligere musikcafé-arrangementer? – hvad gør vi?
  beder OA arbejde videre med ideerne fra sidst – inden for max. 5-6.000 kr.  – det lidt eksklusive – specielle – ikke rock – pop.

 

 

 1. Medlemsarrangement – efterår/vinter 2009?
  Så hvad finder vi på i stedet for?

MT kan godt lave om sønderjyske specialiteter – tale med Inge Adriansen om samarbejde. ABO kontakter IA.

 

Vi kunne godt vise en relevant lokal film – spørge lokalarkiverne

 

 

 1. Evt.
   

 

Næste møde onsdag d. 23. september kl. 10


 

 

 

  

 

 

 

 

 

Søg