Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

                     

Deltagere:   

Thorstein Hemmet (TH)

Helga Roesgaard (HR)
Martha Thomsen (MT)

Ole Andersen (OA)

Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Referat

 

 1. OA er ordstyrer fremover

 2. Samarbejdsmodeller
  Vi skal finde ud af, hvilke modeller det er forsvarligt vi tager i brug, når vi laver arrangementer sammen med andre.
  - hvilke ressourcer bidrager parterne med i samarbejdet såvel økonomi som arbejdskraft mv.
  - hvilke gevinster vi får ved samarbejdet i forhold til vores formål

  -
  balancerer samarbejdet sat i relation til de frivilliges indsats på Nygård

OA har på et tidspunkt fremført disse argumenter:

Problemet med en model for fremmede arrangørers brug af Nygård  synes jeg kunne være meget enkel: Fremmede arrangører betaler leje + evt. rengøring (hvis de ikke selv gør rent), honorar og annoncering. Entreindtægten tilfalder arrangøren. Nygård kan tilbyde kaffe og kage og får så indtægten heraf. 

 

 1. Evt. samarbejde med FOF?
  Som I er bekendt med via mail har HR et forslag om følgende arrangement:

 

FRA NATUR TIL KULTUR

 

Træerne, skovene har gennem hele Danmarks historie haft betydning for landskabets udseende,

for skibsfart, for opvarmning af boligen, for digtning og for malerkunst.

 

Også skovene på Als har deres historie. Den fortælles af Christian Bo Bojesen, mens Henning Steen Jensen

ser på, hvordan skoven indgår i det poetiske og kunstneriske landskab.

 

 

Britt Enna fra FOF har gjort det klart, at deres arrangementer afholdes i gratis lokaler (skoler etc). Hun har foreslået modellen: FOF betaler honorarer, annoncering og Nygård lægger lokaler til.

+ rengøring ved arrangementsgruppen –

Entré 75 kr. – ved 33 deltagere løber det rundt.

 

Vi prøver det som et forsøg, hvor vi afprøver modellen og evaluerer på det efterfølgende mhp. at vurdere forbruget af kr. og personressourcer.

Vi åbner herved ikke huset for ethvert arrangement fra oplysningsforbundene.

 

 

Britt Enna lader en plads stå i brochuren til den 16. juni om morgenen.

 

OA er tilkendegivet følgende:

Men vil det sige at FOF betaler honorar og annoncering og får entréindtægten. Får Nygård betalt leje af lokale den aften (500 kr) eller stiller vi Nygård gratis til rådighed? Når vi selv er arrangør betaler vi ikke leje men vi bliver nødt til at have en fast lejepolitik over for fremmede arrangører, da vi ellers let kommer til behandle folk forskelligt med evt. utilfredshed til følge. 

Evt. kunne vi tilbyde kaffe og kage og få indtægterne fra salget + udbytte af, at der kommer mennesker og oplever huset og stedets atmosfære, altså der er forskellige løsninger, men vi må vælge en nu. Da det kan få indflydelse på, hvad der skal stå i annonceringen samt, hvad FOF har at holde sig til.
Jeg selv går ind for modellen med at FOF betaler honorar, annoncering, leje af Nygård mod til gengæld at få entreindtægten. Nygård serverer kaffe og kage og får indtægten heraf. 

 

Helga redegjorde for, hvordan ideen er kommet op, nemlig at vi har henvendt os 

 

 1. Efterårsplanlægning

Astronomi-arrangement v. John Andersen torsdag den 19. november 2009 er aftalt.

Der skal bruges:

·         Overheadprojektor’

·         Lærred

·         Powerpointprojektor

·         Computer

Helga er tovholder og ABO er co-ddriver.

 


Musikarrangementer – 4 Café- koncerter i løbet af efterårs/forårsæsonen 2009/2010.

OA og TH undersøger forslag og priser til næste møde.

(programmet skal laves i god tid og skal være udarbejdet, hvis vi skal søge sponsorer)

 

OA har tilbud af Nikolas Kock og Morten Petersen og sangerinde Signe Juhl – 6.000 kr.

Jazz-koncert.

19. september

 

+ en amatør-eftermiddag med vekslende amatører + fællessang.

 

OA: forslag: Erik Grip – fællessangsforedrag – 8.000 kr. + transport.

Kåre Norge og Annemarie Max Hansen 12.-15.000 kr.

Robert Burns – jubilæum  - 6.000 kr. ( + whiskey-smagning) – evt. medlemsarrangement.

 

Kafé-dage – planlægning – tovholder?

Sønderjysk kaffebord – MT vil gerne stå for det. Tidspunkt?

Troels Trier Mørk og Gorm laver mad/film – kunne vises på storskærm – tovholder?

Juleværksteder – flere har meldt sig til at lave værksted. Dato skal bookes og aftaler laves. Tovholder?

 

 1. Medlemsarrangement i efteråret?
  MT foreslog et arrangement med Lars Kjeldsen
  ABO foreslog Inge Adriansen + kok med sønderjysk traditionel madlavning

 

 1. Opfølgning på afholdte arrangementer:

·         Fugleturen 17. maj 2009

HR: arrangementet burde være afholdt tidligere på døgnet. 45 deltagere – måske for mange til at man får udbytte.

MT: 2 guider der ikke var koordineret.  En anden gang aftale struktur

Konklusion: Ideen er god – men antalsbegrænsning – ikke gratis – vigtigt at vi fastsætter en rimelig pris inkl.

·         Bibelvandring 6. juni 2009

Var primært ikke Nygårds arrangement – men vi fik leje + overnatning.

 

 1. Briefing om Sankt Hans-arrangementet (se bilag)

 

 

 1. Bagegruppe v. Martha

MT har udarbejdet

 

 1. Arrangementshuskeliste v. Asta
  Udsat til næste møde

                     

 1. Rabat-ordning for foreningens medlemmer
  Forslag fremsat på aktiv-mødet i mandags.


  Vi overvejer fremover rabat for aktive ved vores arrangementer.

 

 1. Tilbagemeldinger fra FU:

·         Max. deltagerantal ved arrangementer
Vi er meget opmærksomme fremover fra arrangement til arrangement.
Tilbagemelding/salg af billetter

 

·         Brandøvelse ved næste møde for de aktive frivillige
Kan vi arrangere denne?
Ja, når dato gøres.

·         Skiltning ved indfaldvejene

 

·         Udstilllingsskinner

 

12. HR har deltaget i påskeudstillingsgruppen – og deltager fremover som fast møde deltager for vores gruppe.

 

 

13. Næste mødedato: 24. august 2009 kl. 11

Søg