Referat fra Påskeudstillingsmødet 2. maj 2023

Deltagere:
Christian Fischlein (afbud), Helga Roesgaard, Inge Matzen, John Jensen og Asta Broesby-Olsen
Birthe og Morten Flytkjær

De ovenfor nævnte udgør den overordnede Påskeudstillingsgruppe, som mødes 1-2 gange årligt
Kunstgruppen: Helga og Asta
Handymangruppen: Christian, John og Morten
Forsyningstropperne: Birte og Inge (John har kontakten til bagegruppen)

Næste møde: mandag 22. januar 2024 kl.9

Dagsorden
Mødet starter umiddelbart efter evalueringsmødet for alle der har været involveret i påskeudstillingen 2023 – alt 24 personer var inviteret (heraf 18 vagthavende – 7 havde bagt (heraf 5 vagthavende).
12 har tilmeldt sig mødet (inkl. os 7) – 11 har meldt afbud og 1 ikke meldt tilbage.


1.Påskeudstilling 2023 / 6. april – 10. april 2023

Opsamling på skriftlig og mundtlig evaluering.
Morten har taget billede af opsamlingen og sammenskriver det som referat.

Påskeudstillingsmanualen 2023 – Morten ajourfører de relevante punkter i manualen

Herudover samlede vi følgende op:

 • Vi skal være forberedt på, at selv den bedst forberedte plan kan ændres undervejs.
 • Der skal være hjælpere både når der hænges op på væggene og når der stilles op på gulvene, også hvis der er flere dage.
 • Vi nåede frem til, at det er hensigtsmæssigt, at ophængning og opstilling ikke sker samtidig.
 • Vi konkluderede, at det ville være hensigtsmæssigt:
 • Mandag: Flytte møbler væk og sætte alle sengeborde og podier frem,
 • Tirsdag ophængning vægge
 • Onsdag opstilling gulv

 

 • Orientering til nye vagter, om hvad det vil sige at være vagt. Det kunne være som en vagtmanual over hvilke opgaver har man som vagt.
 • Vigtig med at have en bagvagt.
 • musikalsk indslag ved ferniseringen i 2024: skriv eller ring til musikskoleleder Allan Ørslev.

 

 • Overnatning: Praksis fremover: Kunstnerne + en ledsager tilbydes ophold på Nygård med frist en måned før udstillingen
 • Podier og sengeborde: der skal være en oversigt over, hvor mange podier og sendeborde der er til rådighed og skal sættes frem og klargøres.

  NB: FU har 3. 5. drøftet påskeudstillingsgruppens ønske om, at sengebordene bliver malet.
  FU mener, at der ikke er behov for det i forhold til lejerne, da disse bruger bordene til aflægning af kufferter, hvilket medfører, at bordene vil få det ramponeret udseende, som de fremtrådte med ved udstillingen i år.
  Christian har påtaget sig arbejdet med malingen i forbindelse med Påskeudstilllingens brug på handyman-gruppens vegne.

Helga meddelte, at næste år –dvs. udstillingen 2024 – er hendes sidste år som kurator. Blev opfordret til at overveje, om hun via sit netværk har kendskab til nogen som kunne gene sig til opgaven. Det er imidlertid ikke Helgas ansvar at finde en.

Asta orienterede om at hun holder pause fra arbejdet i Påskeudstilingsgruppen ved udstillingen i 2024, men indkalder til fællesmødet i januar

Gruppen havde en vigtig drøftelse af, at Påskeudstillingen på Nygård er en udstilling af høj kunstnerisk kvalitet.
Det er Helgas fortjeneste, at Nygård er kendt som et velrenommeret udstillingssted.
Det er vigtigt, at alle de besøgende der kommer på Nygård får en kunstnerisk oplevelse – også selvom de ikke bryder sig om det de ser. Kunst må gerne udfordre os alle.

2. Påskeudstilling 2024 / 28. marts – 1. april 2024

Else Pia Erz http://www.galerie-erz.dk/ https://www.facebook.com/GalerieERZ/

Helga har aftalt med EPZ, at hun udstiller alene på væggene med malerier og sort/hvide billeder.

EPE foreslår til gulvet Jytte Lysgaard – keramiker https://www.jyttelysgaard.dk/
Helga overvejer, men har endnu ikke bestemt sig for hvem der bliver kunstneren på gulvet.


3. Henvendelse fra Rønshoved Højskole v. Nina Buch Kjærhus, forstander
NBK talte med Birthe en af udstillingsdagene 2023 og henvendte sig efterfølgende pr. tlf. til mig. Jeg bad hende sende mig en mail, idet jeg pointerede, at jeg jo ikke kunne garantere 100 %, at der er en udstilling næste år.

Kære Asta

Vi talte sammen i telefon om en kunstformiddag hos jer Skærtorsdag næste år.

Jeg har nu fået naturvejledning på plads ved Nygård i Nørreskoven Skærtorsdag den 28/3-24. Dvs. vi har nu gjort klar til, at vi kan dele vores 60 mands gruppe i to, så gruppe 1 får kunst og kaffe/kage fra 

Kl. 10.00 – 10.45, mens gruppe 2 er hos naturvejlederne og får fortælling om naturen i Nørreskoven, fortidsminder, Nygård og arealerne rundt om.

Kl. 11.00 – 11.45 Her bytter grupperne, dvs. gruppe 2 til kunst, og gruppe 1 hos naturvejlederne.

Jeg ved godt, at du sagde, at I jeg ikke kan få et 100% tilsagn fra jer endnu, før I har jeres kunstaftaler på plads. Det er helt ok. 

Nu har du også min email, så vi kan skrive sammen.

Bedste hilsner og møjn fra alsingeren fra Østerholm

Nina Buch Kjærhus

Drøftelse af hvorvidt det var praktisk muligt at gennemføre dette besøg – specifikt netop skærtorsdag. Begrundelsen kunne være, at kunstnerne ville have mulighed for at introducere deres egne værker.
Birthe og Inge mener at det er et spørgsmål om tilrettelæggelse.

Hvis det kunne blive fredag i stedet for, vil Helga godt påtage sig at introducere kunstnernes værker for eleverne.

Det vil være hensigtsmæssigt at kunne servere kaffe og kage i jagtstuen.

Vi aftalte, at Birthe kontakter Nina Buch Kjærhus og aftaler nærmere.


4. Evt.