Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i efteråret 2021:  mandag 4. oktober og 15. november kl. 9 – 11 (er i kalenderen)

 

Oles møde med E Svenstruplaug

Ole refererede kort fra et møde som Lauget v. Agnes Svendsen havde indkaldt til om en uformel snak om kulturelt samarbejde, hvor bl.a. deltog Jesper Hindø (tidl. kontrabassist Sønderjyllands Symfoniorkester, som er flyttet til Svenstrup.
Umiddelbart ikke de store samarbejdsmuligheder, men enighed om, at vi fremover oplyser Lauget v. Agnes om vores kommende arrangementer, så sammenfald undgås.

Aftalt, at Asta fremover sender datoer for vores planlagte datoer til Agnes.

Generelt:

Baggrund / Musikgruppen: Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen holder møde 30. august. Påskeudstillingsgruppen aftaler nyt møde, når vi hører nyt fra Nordborg Kunstinitatitiv.

Enighed om generelt ikke at lægge ordinære arrangementer efter 15. november

Husk at bruge tjeklister:
Huskeliste til arrangementer
PR-opgavefordeling
Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet halvårs/ årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.
Vi drøftede, om der hvert halvår skulle trykkes et halvårsprogram. Stemningen var, at programmet fortsat kun kan ses på hjemmesiden (OBS: det kan umiddelbart skrives ud herfra)

Anlæg /Lydprøve:  Husk at der skal laves lydprøve i god tid før arrangementet starter.

OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge.

Efterårets program for 2021 ser samlet således ud:

Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård

Søndag 26. september 2021 kl. 15 - 17

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30
 

Litteratur i fællesskab
4 onsdag eftermiddage kl. 15 - 17
13. oktober og 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022

Juletur i samarbejde med Naturskolen

Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2021 (X= fastlagt)

X Søndag 26. september 2021 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy.
Ole har aftalt med den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland, at efterårets turné kommer forbi Nygård.
Pris 13.000 kr.
Indtægt 150 x 50 = 7.500 kr. Herudover har vi 4.000 stående som vi har fået i tilskud til den Højskoledag i efteråret, der ikke blev til noget. Pengene har vi fået lov til at beholde. I alt 11.500 kr. Hertil kommer salg af kaffe og kage.
Arrangementet forventes at give et underskud på ca. 2000 kr.

150 kr. pr. billet -  Kaffe og kage 50 kr. (obs.:  nyt skilt)

PR: Ole har lavet løbeseddel. Er på Nygårds hjemmeside. Ken har reklameret i de digitale medier. – ajourfører disse steder. Og slår op på facebook, når vi er tættere på datoen.
Større markedsføring sker først i september –Ole sender til Nygårds medlemmer. Opslag på biblioteker.

Vi annoncerer, at man kan betale ved tilmelding på mobilepay 2255 5075 (Nygårds kasserer) samt at der praktiske årsager er kun er plads til 50.
På grund af servering - husk corona-passet.

Hjælpere: Ole og Birgitte, Ken (kassen) John og Asta

Kagebagning: Muffins 80 – tallerkener frit valg + krus

Ole skaffer lydanlæg. Thorstein kommer og hjælper med lyden.

Vi mødes kl. 13 –

Asta og Ken tager imod nedenunder. Asta står en ved hoveddøren og tjekker coronapas. Ken styrer kassen. Får listen over hvem der har betalt – husk vekselpenge.

Reserverede sæder – der lægges sedler på svarende til antal der har betalt.

Asta styrer adgangen til kaffe og kage i pausen.

Søndag 31. oktober 2021 Fællessangsarrangement / eller alternativt musik-arrangement
Datoen er booket i kalenderen og lægges ind under arrangementer.
Den nye folkehøjskolesang som tema.

Ole spørger Malene Freksen, om hun kan deltage enten her den 31. oktober eller lørdag den 26. marts.

Foreslå, at Malene vælge nogle af sangene fra den nye højskolesangbog, som vi så kopierer (hvis de er offentligt tilgængelige på nettet).

Ole mener let at kunne sørge for en pianist.

Alternativt program: Musik på nettet + en kop kaffe – ved Ken og Ole

 

Programmet afklares på næste møde.

 

2022 Forår

X Fredag 28. januar 2022: Frivilligaften (dato er fastlagt)

2022: Tema – Sverige
Ole bestiller Bente Nissen og Dorthe Hoffmann spille til svensk musik

John finder frem til lækker svensk mad

 

 

Lørdag 26. marts 2022 /eller søndag 3. april: Fællessangseftermiddag /Alternativt Musik på nettet.

Datoerne er foreløbig booket

Også alle lørdag/søndage er ledige i november 2022, såfremt vi vil arrangere et fællessangsarrangement der.

 

X Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBaltica-koncert maj 2022
 (er lagt ind i Nygårds kalender)

Ole kontakter Stinne Duda

 

(Åbningskoncert 5. maj)

 

  • Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2022 – dato fastlægges – alle tirsdage er ledige (dog er 21. juni optaget fra kl. 16)


Fra planlægningen i 2020 – OBS: Anne-Marie inviteres med til vores møde i november
Anne-Maries: Jeg har kontakt til politiet på et hovednummer. Fik at vide fra en rar dame at vi kunne søge på Politiet.dk. Derefter Bestil en betjent. Annemarie kontakter Bestil en betjent med de valgte datoer - Indlæg på max. ½ time

Har været i kontakt med 5 cykelklubber. Alle var meget positive. 

  • Aktive seniorer v / Horst Paulsen      tlf. 30240839  mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 30 medlemmer
  • Gustenborre Hjulvridere v/ Svend Wrang tlf 41516380 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – 20
  • Oksbøl cykelklub v/ Bent Jessen tlf 23269394 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Svenstrup cykelklub v/ Ole Tagesen tlf. 26145771 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Der er yderligere en cykelklub i Svenstrup ved Ole Rasmussen – Anne-Marie kontakter

Foreløbig har vi i Musikgruppen drøftet disse ideer:
Tag selv madpakken med -Nygård giver en kop kaffe og en øl/vand

Hyggemusik ved Jes Solmer og rytmegruppen – Ole laver aftale med musikerne, når han får et udspil til dato  

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang (cykelsange;-)

Mht. vejret – i tilfælde af regnvejr skal de kunne foregå indendørs ellers forestiller vi os det på terrassen og på plænen.

2022 Efterår

Højskoledag eller eftermiddag (kl.13 – 17) lørdag 8. oktober eller søndag 9. oktober: Er booket i kalenderen

Evt. bruge Rasmus Borring
Ole har lavet en forhåndsaftale med Molde evt. i forbindelse med en højskole eftermiddag (se vedhæftede).


Kl. 13 – 14.30 Rasmus Borring

½ times kaffe

Kl. 15 – 16.30 Molde

Pris: 300 kr inkl. kaffe og kage

 Overveje forslag til emner?

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

                                                                


 4.Praktiske forhold 

 

5 Evt.:

Søg