Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Afbud fra Martha Thomsen (MT)

Møder forår 2021: mandag 25. januar og mandag 26. april kl. 10 – 12.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling
 • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Johns tilføjelse til Huskelisten for arrangementer

 • Flag op og ned ved arrangementer i dagtimerne

Som vi vedtog på sidste møde er tilføjet huskelisten


1 - Siden sidst

Pr. mail aftalt at aflyse/ udsætte foredraget mandag den 26. oktober 2020 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup.

Ny dato er 15. marts.

 1. Evaluering af afholdte arrangementer
 2. august 2020: Flagermus: foredrag og tur
  Vi var i alt under 20 deltagere inkl. foredragsholderne og os hjælpere.

Vi erfarede ved opstillingen, at der max. kunne være plads til 31 stole med 1 meters afstand.
Vi havde lavet ensretning ind/ud og det fungerede rimeligt – også mht. buffet med kaffe og kage.

Deltagerantallet var meget passende ved turen rundt i mørket. –det ville have været godt at være kommet lidt før udenfor, men det gik fint.

Udover et vellykket arrangement, fik vi afprøvet et arrangement indendørs på Nygård, hvor vi for første gang skulle overholde corona-reglerne. Det gik fint med det forholdsvis begrænsede deltager antal, men vi er enige om, at det ikke er forsvarligt at afholde arrangementer indendørs på Nygård, før forholdene omkring covid-19 har ændret sig, pga. dels størrelsen af vores lokaler dels de snævre adgangsforhold der er i bygningen.

 1. Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterår 2020

X Litteratur i fællesskab 4 onsdag eftermiddage i oktober + november 2020 samt januar + februar 2021

 1. oktober 2020 / Ken (Asta og Ellis fraværende) – Helga kommer.
 2. november 2020 / Ellis
 3. januar 2021 / Asta
 4. februar 2021/ Helga

 

 Johns to-do liste:

-Lav kaffe, alt efter hvor mange der er tilmeldt

-Lav 1 kande færdigbrygget the

-Opstilling af 2-3 borde og stole med behørig afstand

-Købe skærekage og resten lægges i underetagens fryser

-Dække bord, incl. postevand

-Stearinlys og et par blomster, evt. fra naturen

-Vekselpenge (kassemester)

-Husk at vaske op bagefter


Vi skal have en aftale med kassereren om vekselpenge.

Ken har lagt datoerne ind i diverse online arrangementskalendere, f.eks. her https://sonderborg.dk/begivenheder/?action=tribe_photo&tribe_paged=1&tribe_event_display=photo&tribe-bar-date=2020-09-30&tribe-bar-search=nyg%C3%A5rd

Folderen for 202o: Der var enkelte korrektioner, som blev rette på mødet, så folderen nu kan trykkes.

 

 

X Søndag 29. november 2020 kl. 10 – 13 Juletur i samarbejde med Naturskolen

Klar udmelding fra John om at han ikke mener det er forsvarligt for os at medvirke med servering af gløgg, æbleskiver mv. Gruppen er enig.

Derfor er følgende meddelelse sendt 5. oktober til Andreas Hermann:

”Vi er blevet enige om, at det i år ikke er muligt for os at medvirke ved juleturen, fordi vi ikke kan overholde corona-reglerne på forsvarlig vis mht. især at holde den fornødne afstand, da vores adgangsforhold og muligheder for at servere er begrænsede arealmæssigt. 

Herudover vil vi frivillige skulle arbejde med mundbind på af hensyn til både andre og os selv. Og det mener vi ikke vi kan. ”

Svar meget kort tid efter:

”Jeg tror også selv vi ender det hvor vi må aflyse. Vi har måtte aflyse alle vores offentlige arrangementer i dette efterår og tror desværre også det kommer til at ske med juleturen.

Men jeg er glad for at I vil være med til næste år.”

Forår 2021

X Mandag den 15. marts 2021 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup. Asta tovholder.
Vi selv står for foredraget ud fra denne tilbagemelding fra IG: ”Der bliver ikke tale om noget honorar”
Aftale er på plads med Inge Gillesberg – også flytningen af datoen. Vi har fået titel på foredraget, en kort beskrivelse samt et par billeder til PR.

Der skal være tilmelding. Pris 60 kr. pr. person + 40 kr. for kaffe og kage

Asta sender PR-materiale til Ken og Ole i god tid før foredraget.

Gruppen stillede sig tvivlende over for, om det vil være muligt at gennemføre foredraget i marts måned – måske først til efteråret.

Ligeså med evt. andre foredrag, som har været nævnt foredrag af Peter Værum: http://sogneaften.dk/peter_vaerum.htm dels Dorte Futtrup: https://dortefuttrup.dk/

Vi vil evt. kunne søge tilskud i denne pulje https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/dansk-litteratur-i-danmark/
Der er ansøgningsfrist 1. februar og 15. august. 

I stedet kunne vi fremrykke den arkæologiske tur i området omkring Nygård til

En lørdag eller søndag i slutningen af april / starten af maj: Arkæologisk tur -  en gentagelse af turen (Forhistorisk fodtur i Nørreskoven Søndag 21. april 2013 kl. 13.00 - 15.30), som havde stor tilslutning.

Helga er tovholder og kontakter Haderslev Museum for at få en aftale.

Da vi ikke skal ind på Nygård og ikke skal have traktement, er der

 • Dels ikke så mange corona-regler at overholde udover afstanden.
 • Dels ikke kalender (lejemål) at tage hensyn til, da vi bare mødes og starter fra gårdsåladsen og slutter der.

Turen skal være kortere end sidste tur – med plads til at holde afstand.

Turens længde og varighed skal annonceres.

Efterår 2021

Står pt. åbent for mulige foredrag.

 

 1. Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta   https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige: Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

 

 1. Evt.

 

 

 

 

 

Søg