Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder efterår 2020: mandag 5. oktober 2020 kl. 10 – 12.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling
 • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Johns tilføjelse til Huskelisten for arrangementer

 • Flag op og ned ved arrangementer i dagtimerne

Som vi vedtog på sidste møde er tilføjet huskelisten

John var god til at huske os på at bruge tjeklisten.

 

1 - Siden sidst taget til efterretning

 1. Evaluering af afholdte arrangementer - intet
 2. Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterår 2020

X 27. august 2020 kl. 20-23: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur.  Helga tovholder. Aftale på plads med Poul-Erik Hansen (er med i flagermusegruppen) sammen med Andreas Andersen

Honorar: størrelsesordenen 2 flasker vin til hver

Helga har sørget for at vi er med i ”Naturkalender 2020” med denne tekst:

Flagermusarrangement på Nygård

Torsdag 27.august, kl. 20 – 23

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, Nørreskoven Als

Med billeder og lyd på Nygård bliver vi introduceret til flagermusene, vi hører om deres liv og udbredelse både lokalt og i DK.

Hvorledes kan vi give disse spændende og nyttige dyr bedre levevilkår?

Derefter er der flagermustur i området, hvor vi har mulighed for at se flagermus og for ved hjælp af ultralyddetektorer at høre flagermusene navigere i nattens mørke.

Arr.:  Foreningen Nygård, nygaard-als.dk, og Dansk Flagermus Forening, daflaf.dk

Optagelse i kalenderen medfører, at arrangementet som sådan skal være gratis.

Ken har lavet PR for arrangementet på nettet bl.a. her i Kultunaut, Sønderborg.dk (Her kan du se alle arrangementerne på Nygård) I de opslag Ken har lavet på nettet er der angivet:
Entre: gratis. Kaffe og kage 40 kr.

Er også på Nygårds hjemmeside se her – fra 31.7 også på forsiden.

Ovenstående er sendt til Ole Andersen, som sørger for plakat og presseomtale.

Bemærk: deltagerantal max. 40 indendøre
John mente, at der skulle have været tilmelding. Det er det mest praktiske. Det var ikke valgt, da vi var bange for, at nogle ville tilmelde sig og springe fra, fordi det er et gratis arrangement.
Men vi bør nok gøre det en anden gang.

Deltagerantallet er sat ud fra Ole Andersens beregninger (baseret på de coronaregler, man bruger i kirkerne).
Hvis der indgår sang, ville deltagerantallet have været max. 20 i salen).

Vi talte om, hvordan vi bedst og mest praktisk kunne arrangere det praktiske:
4 borde med kopper midt på og kage skåret op.
Vi køber 4 flasker sprit, en til hver bord og opfordre alle

Bordene sættes op den 25. John, som ikke kommer til arrangementet, sørger for opstillingen.

 Asta sørger for 1 person yderligere. (Har spurgt Arne, som kender anlægget)

ABO sørger for vingaver.

Asta aftaler med kassereren om vekselpenge. Mobilpay-sedler med Annemaries nummer laves.

Helga, Martha og Asta kommer – Martha søger for at bage kage.

Helga byder velkommen og Asta runder af til sidst.

 

X Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

Asta tovholder.
Vi dropper samarbejdet med FOF om dette arrangement (Asta har skrevet dette til hende samt at vi vil have muligheden i tankerne i forbindelse med næste år).

Vi selv står for det ud fra denne tilbagemelding fra IG: ”Der bliver ikke tale om noget honorar”
Herud skrev IG: ”jeg/vi kan godt bidrage med nogle overvejelser om det med at flyve. ”

Aftale er på plads med Inge Gillesberg. Vi har fået titel på foredraget, en kort beskrivelse samt et par billeder til PR.

Der skal være tilmelding – fredag 23. oktober.

Pris 60 kr. pr. person + 40 kr. for kaffe og kage

Asta sender PR-materiale til Ken og Ole.

Det praktiske aftaler vi på mødet 5. oktober.

X Litteratur i fællesskab 4 onsdag eftermiddage i oktober + november 2020 samt januar + februar 2021

 1. oktober 2020 / Ken (Asta fraværende) – Ellis og Helga kommer.
 2. november 2020 / Ellis
 3. januar 2021 / Asta
 4. februar 2021/ Helga

 

Det er os 4 – NB John står af fra at arrangere det praktiske– vi får hans to do-liste.
Vi skal have en aftale med kassereren om vekselpenge.

Ken lægger allerede nu datoerne ind i diverse online arrangementskalendere.

OBS: Husk at prisen fremover skal være Nygårds min. pris på 40 kr. pr. gang, inkl. kage – som hidtil en skærekage.

X Søndag 29. november 2020 kl. 10 – 13 Juletur i samarbejde med Naturskolen

Svar fra Andreas Andersen 18. juni: ”Vi har planlagt søndag den 29/11 kl. 10-13 "

Vi venter med planlægning til 5. oktober.

 

Forår 2021

Sidst i marts 2021 (forslag onsdag 24. marts 2021)eftermiddagsforedrag om fortælling
Planlagt så arrangementet ligger i forlængelse af Litteratur i fællesskabs 3. sæson

Asta nævnte på sidste møde Dorte Futtrup se her: https://dortefuttrup.dk/ havde hørt hende i FOF-seniorhøjskolen i Svenstrup fortælle om C. F. Tietgen. Det var en meget stor fornøjelse og alle de 100 deltagere var meget begejstrede.
Talte med hende efter foredraget og forklarede hende om vores projekt med Litteratur i fællesskab og om vanskeligheden med at få økonomien til at nå sammen om at holde et Litteratur-arrangement på Nygård pga. relativt få deltagere. I den sammenhæng gjorde hun mig opmærksom på denne pulje: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/dansk-litteratur-i-danmark/ Og gjorde opmærksom på, at hvis vi søgte om tilskud til at arrangement med hende ville vi helt sikkert få 5.000 kr. til tilskud – det var hendes erfaring – hun koster 7000 kr.

OBS: Asta havde udarbejdet et forslag til ansøgning og indsendt først i august til Statens Kunstfond – – ansøgningsfrist er 15. august.
I dagsordenen til dette møde stod ”se vedhæftede beskrivelse”. Men denne beskrivelse havde alle mødedeltagerne ikke fået, hvilket førte til en ”goddag mand/økseskaft snak om dette projekt”.

Sidste nyt: Asta har efter dette møde annulleret ansøgningen.
Begrundelsen er at ansøgningen ikke er fyldestgørende. Vi kan vende tilbage næste år, hvor der er ansøgningsfrister 1. februar og 15. august.

Herudover har vi tidligere drøftet Peter Værum, hvor vi pegede på foredrag nr. 3 som en mulighed.

Peter Værum skriver selv:

Det er en lang tur, så vi skal undgå vinterkørsel - og er det et aftenforedrag - plejer jeg at få 3.000,- for det + kørsel efter statens takst = ca. 3.690. Det er nok lidt meget, i hvert fald hvis I er en forening uden tilskud.

I øjeblikket er det aktuelt med ét af flg. tre:
1. Om Karen Blixen: Hvordan bærer man en hård skæbne - dette foredrag starter med 20 min.s "lysbillederforevisning". Det kræver en projektor.

 2. Om H.C.Andersen:  AT SE HUNDENE I ØJNENE   - Om H.C.A.s personlighed tolket i lyset af hans drømme, sammenlignet med hans digtning.
Om sammenhængen (eller rettere: den manglende sammenhæng) mellem eventyrenes geniale indsigter og forfatterens konfliktfyldte liv. Til belysning kan f.eks. "Den uartige dreng", Fyrtøjet, Den lille Havfrue eller "Skyggen" genfortælles.

3. Det meget populære:
HUMOR OG ALVOR VED HIMMERIGETS PORT
- om at snakke med Sankt Peter.
 Et foredrag fyldt med gode historier - anekdoter, eventyr og nogle af lignelserne.
Gamle og nye historier, der kredser om spørgsmålet: Hvordan kommer vi ind i Himmerige? - Vi skal jo først snakke med Sankt Peter..

Dette sidste har jeg holdt landet over ca. 800 gange, og det holder jeg kun til fuld pris. Det er "en sikker succes" (Det er de to andre nu også....) For de to andres vedkommende kan der bliver tale om en prisreduktion på 500 kr. - hvis vi kan lægge det, så jeg undgår at køre hjem i mørke.

Jeg er jo gammel højskolelærer fra Rønshoved, så det vil more mig at komme til Sønderjylland igen...!

 

Efterår 2021

Arkæologisk tur -  vi har talt om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga er tovholder og kontakter senere hen på året Haderslev Museum for at få en aftale.

 

 1. Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta  https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige: Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Navne på personer med tilknytning til området, som kunne være mulige foredragsholdere:

Elisabeth Vestergaard / Marie Louise Stig Sørensen

Jørgen Poulsen, journalist– tidligere Røde Kors – spændende fortid

Jørgen Brøndal – fra Nordborg –professor i amerikansk historie som tema

Vi sluttede med en drøftelse af et arrangement om kunst – evt. en multikunstner – hvor vi kombinerede f.eks. digte og billeder.

 

 1. Evt.

 

 

 

 

 

Søg