Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Mødet 20. april blev aflyst pga. Coronaen

Kommende møder

Forslag til møder i efteråret 2020:  mandag 24. august samt mandag 9. november kl. 9 – 11 (er i kalenderen)


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen: Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen holder møde 12. august (samme dag som Påskeudstillingsgruppen)

Enighed om generelt ikke at lægge ordinære arrangementer efter 15. november

Husk at bruge tjeklister:
Huskeliste til arrangementer
PR-opgavefordeling
Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside. Ønske om at der hvert halvår trykkes et halvårsprogram.

Ikke muligt pga. coronaen.

Anlæg /Lydprøve:  Husk at der skal laves lydprøve i god tid før arrangementet starter. OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge.

Teleslyngeanlægget er i gang med at blive fornyet.

 

1.Evaluering af afholdte arrangementer:

Lørdag 15. februar 2020 kl. 15 - 17: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy

Stor publikumssucces.

Aflyst: Lørdag 2. maj 2020 kl. 15 -17 FolkBaltica-koncert maj 2020

Udsat til 2021: Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2021

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2020 (X= fastlagt)
Aflyses X Højskoledag 2020
søndag 27. september 9 – 17
Baggrunden for aflysningen:

Ole har undersøgt Coronabestemmelserne for Nygård: Pt. må man max. forsamles 50. Men afstandsbestemmelserne er stadig 2 m. når der synges (dvs. sige 4 m2 pr. person) og 1 m. uden sang. Man kan ikke forestille sig at gennemføre en højskoledag uden fællessang og afstandsbestemmelserne betyder, at vi allerhøjst må være 20 i Nygårds sal, når der skal synges. 20 deltagere er for få til, at økonomien kan holde.

Beslutning: Såfremt vi kan overholde myndighedernes retningslinjer vil vi gerne gennemføre en højskoledag med samme program en dag i en af de to sidste weekender i september 2021. Ole kontakter kunstnerne.

Økonomi:
Rasmus Borring: Honoraret er 7000 kr. + kørsel (Kbh.). 

Flemming Baade: Prisen er 3.500 på søndage + kørsel fra Aarhus kr. 1.000 - altså 4.500 i alt.

Vi drøftede at holde en koncert på datoen (hvor vi vil kunne være 40 personer), men fravælger dette pt., da vi tvivler på at kunne få publikum til at møde op.

Højskoledag 2021 – De sidste lørdage og søndage er i september 2021 er pt. reserveret i kalenderen.

 

2021 Forår

Fredag 29. januar 2021: Frivilligaften
Tema:

2021: Baltiske lande Forslag fra FU:  Litauen (Peter Hellesøe)

Vi fastholder temaet – evt. kun et af landene – med et indslag der løfter det let op.

Karin Eriksens datter har arbejdet på Det danske kulturinstitut i Riga
Ole har været med kor i Estland 2 gange – + Letland – Ole har en sang

Alex Rasmussen Fyns hotelejer der har bygget et hotel i Riga

Spørgsmålet er, hvor mange vi kan sidde, når vi skal spise.

2022: Sverige

2023:

Fællessangseftermiddag. OBS dato fastlægges - De to sidste weekender i februar er reserveret

Den nye folkehøjskolesang er udkommet på dette tidspunkt.

Program: Malene Freksen, Jes Solmer, Thorstein m.fl.

Herudover – og for en sikkerheds skyld er lørdag den 13. november og lørdag 20- november reserveret til fællessangsarrangement.

NB: Alle lørdage i oktober og november 2020 er udlejet er Nygård udlejet - vi skal nok reservere en lørdag i efteråret 2021 – hvilken? Reservere lørdag 20. november

 

X Søndag 2. maj 2021 kl. 15 – 17: FolkBaltica-koncert maj 2021

Datoerne for 2021 og 2022 (er lagt ind i Nygårds kalender)

Søndag 2. maj 2021, kl. 15-17

Søndag 15. maj 2022, kl. 15-17

Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2021 – dato fastlægges
Fra planlægningen i 2020
Anne-Marie
s:

Jeg har kontakt til politiet på et hovednummer. Fik at vide fra en rar dame at vi kunne søge på Politiet.dk. Derefter Bestil en betjent. Annemarie kontakter Bestil en betjent med de valgte datoer - Indlæg på max. ½ time

Har været i kontakt med 5 cykelklubber. Alle var meget positive. 

  • Aktive seniorer v / Horst Paulsen      tlf. 30240839  mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 30 medlemmer
  • Gustenborre Hjulvridere v/ Svend Wrang tlf 41516380 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – 20
  • Oksbøl cykelklub v/ Bent Jessen tlf 23269394 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Svenstrup cykelklub v/ Ole Tagesen tlf. 26145771 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Der er yderligere en cykelklub i Svenstrup ved Ole Rasmussen – Anne-Marie kontakter

Foreløbig har vi i Musikgruppen drøftet disse ideer:
Tag selv madpakken med -Nygård giver en kop kaffe og en øl/vand

Hyggemusik ved Jes Solmer og rytmegruppen – Ole laver aftale med musikerne, når han får et udspil til dato  

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang (cykelsange;-)

Mht. vejret – i tilfælde af regnvejr skal de kunne foregå indendørs ellers forestiller vi os det på terrassen og på plænen.

2021 Efterår

Overveje forslag til emner?

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Muligt emne Charlotte og Benny Engelbrecht – syng-sammen-arrangement

Tema til arrangement: Sport - der er mange tilgange – ekstrem sport eller fællesskab? –

Korsgaard: Fra fællesskab til forretning

Fællesskab i sport og i sang/musik                                                                       


 4.Praktiske forhold 

Antal arrangementer på Nygård

Ole appelellerede til at vi holdt os til 4 arrangementer halvårligt. Passe på med en tendens til, at vi får flere arrangementer, fordi vi er to arrangementsgrupper.
(Referentens tilføjelse: Meget håndfast kunne det som tommelfingerregel være sådan, at hver af grupperne havde 2 arrangementer hvert halvår – undtagelser kræver særlige argumenter)

Dette er vigtigt af to årsager
- dels skal der være frivillige kræfter nok til at tage hånd om alle aktiviteter i forbindelse med arrangementerne, så ingen kører sur i det og mister lysten
- dels skal der være en balance mellem arrangementer og udlejning (specielt i weekender).

 

5 Evt.:

Søg