Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC) fraværende, Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ) afbud, Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) fraværende og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i 2020: mandage kl. 10 – 12.30

Forslag til datoer: 17. august og 5. oktober

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling
 • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Johns tilføjelse til Huskelisten for arrangementer

 • Flag op og ned ved arrangementer i dagtimerne

Som vi vedtog på sidste møde er tilføjet huskelisten

 

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt møde 4. november 2019 og holder næste møde 13. januar 2020
Den nye påskeudstillingsgruppe holder møde den 27. januar 2020 kl. 10.

 1. Evaluering af afholdte arrangementer

Fælles litteraturlæsning – forår 2020

Vi forsætter som hidtil i næste sæson.

 1. Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterår 2020

X 27. august 2020 kl. 20-23: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur.  Helga tovholder. Aftale på plads med Poul-Erik Hansen (er med i flagermusegruppen) sammen med Andreas Andersen

Honorar: størrelsesordenen 2 flasker vin til hver

Helga har sørget for at vi er med i ”Naturkalender 2020” med denne tekst:

Flagermusarrangement på Nygård

Torsdag 27.august, kl. 20 – 23

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, Nørreskoven Als

Med billeder og lyd på Nygård bliver vi introduceret til flagermusene, vi hører om deres liv og udbredelse både lokalt og i DK.

Hvorledes kan vi give disse spændende og nyttige dyr bedre levevilkår?

Derefter er der flagermustur i området, hvor vi har mulighed for at se flagermus og for ved hjælp af ultralyddetektorer at høre flagermusene navigere i nattens mørke.

Arr.:  Foreningen Nygård, nygaard-als.dk, og Dansk Flagermus Forening, daflaf.dk

Optagelse i kalenderen medfører, at arrangementet som sådan skal være gratis.

Ken har lavet PR for arrangementet på nettet bl.a. her i Kultunaut, Sønderborg.dk 
(Her kan du se alle arrangementerne på Nygård)

I de opslag Ken har lavet på nettet er der angivet: Entre: gratis. Kaffe og kage 40 kr.

Er også på Nygårds hjemmeside se her

Ovenstående sendes til Ole Andersen, som sørger for plakat og presseomtale.

 

Mandag den 26. oktober 2020 kl. 19: Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om deres vandreture/aktive ferier i fjerne egne

Asta tovholder.
evt. i samarbejde med FOF (ny skoleleder Trine Malm Clemmesen). Foreslår at vi selv står for det ud fra denne tilbagemelding fra IG: ”Der bliver ikke tale om noget honorar og jeg/vi kan godt bidrage med nogle overvejelser om det med at flyve.”

Aftale om dato er på plads med Inge Gillesberg. Mangler titel på foredraget. Herudover en kort beskrivelse samt et par billeder til PR.

Litteratur i fællesskab 4 onsdag eftermiddage i oktober + november 2020 samt januar + februar 2021

 1. oktober 2020
 2. november 2020
 3. januar 2021
 4. februar 2021

 

Ken lægger allerede nu datoerne ind i diverse online arrangementskalendere.

Vi fordeler oplæsningsrollen mellem os på næste møde.

OBS: Husk at prisen fremover skal være Nygårds min. pris på 40 kr. pr. gang.

 

Juletur i samarbejde med Naturskolen

Asta bad 14. december Andreas Hermann om at oplyse dato og tidspunkt for juleturen 2020, så Nygårds kan blive reserveret til denne dato. Vi har pt. intet hørt, men for en sikkerheds skyld reserveret søndagene 29.november og 6. december.

Asta har igen sendt en forespørgsel 7. marts. Ingen respons 9. marts.

 

 

Forår 2021

Sidst i Marts 2021 (forslag onsdag 24. marts 2021)eftermiddagsforedrag om fortælling
Planlagt så arrangementet ligger i forlængelse af Litteratur i fællesskabs 3. sæson

Asta nævnte på sidste møde Dorte Futtrup se her: https://dortefuttrup.dk/
Fornylig hørte jeg hende i FOF-seniorhøjskolen i Svenstrup fortælle om C. F. Tietgen. Det var en meget stor fornøjelse og alle de 100 deltagere var meget begejstrede.

Jeg talte med hende efter foredraget og forklarede hende om vores projekt med Litteratur i fællesskab og om vanskeligheden med at få økonomien til at nå sammen holde et Litteratur-arrangement på Nygård pga. relativt få deltagere.

I den sammenhæng gjorde hun mig opmærksom på denne pulje: https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/dansk-litteratur-i-danmark/
Og gjorde opmærksom på, at hvis vi søgte om tilskud til at arrangement med hende ville vi helt sikkert få 5.000 kr. til tilskud – det var hendes erfaring – hun koster 7000 kr.

Såfremt Ellis er indforstået vil vi søge om støtte fra puljen til et endnu ikke nærmere defineret eftermiddagsarrangement på Nygård 24. marts 2021 samt lave en aftale med Dorte Futtrup som er baseret på, at vi får støtte.
Asta udarbejder et forslag til ansøgning som rundsendes til gruppen.

Vi talte om muligheden for at søge tilskud til Peter Værum som arrangement i efteråret 2021.

Herudover har vi jo tidligere drøftet Peter Værum, hvor vi pegede på foredrag nr. 3 som en mulighed.

Det er en lang tur, så vi skal undgå vinterkørsel - og er det et aftenforedrag - plejer jeg at få 3.000,- for det + kørsel efter statens takst = ca. 3.690. Det er nok lidt meget, i hvert fald hvis I er en forening uden tilskud.

I øjeblikket er det aktuelt med ét af flg. tre:

1. Om Karen Blixen: Hvordan bærer man en hård skæbne - dette foredrag starter med 20 min.s "lysbillederforevisning". Det kræver en projektor.

 2. Om H.C.Andersen:  AT SE HUNDENE I ØJNENE   - Om H.C.A.s personlighed tolket i lyset af hans drømme, sammenlignet med hans digtning.
Om sammenhængen (eller rettere: den manglende sammenhæng) mellem eventyrenes geniale indsigter og forfatterens konfliktfyldte liv. Til belysning kan f.eks. "Den uartige dreng", Fyrtøjet, Den lille Havfrue eller "Skyggen" genfortælles.

3. Det meget populære:
HUMOR OG ALVOR VED HIMMERIGETS PORT
- om at snakke med Sankt Peter.
 Et foredrag fyldt med gode historier - anekdoter, eventyr og nogle af lignelserne.
Gamle og nye historier, der kredser om spørgsmålet: Hvordan kommer vi ind i Himmerige? - Vi skal jo først snakke med Sankt Peter..

Dette sidste har jeg holdt landet over ca. 800 gange, og det holder jeg kun til fuld pris. Det er "en sikker succes" (Det er de to andre nu også....)
For de to andres vedkommende kan der bliver tale om
en prisreduktion på 500 kr. - hvis vi kan lægge det, så jeg undgår at køre hjem i mørke.

Jeg er jo gammel højskolelærer fra Rønshoved, så det vil more mig at komme til Sønderjylland igen...!

 

Efterår 2021

Arkæologisk tur -  vi har talt om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga er tovholder og kontakter Haderslev Museum for at få en aftale.

 

 1. Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta  https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Navne på personer med tilknytning til området, som kunne være mulige foredragsholdere:

Elisabeth Vestergaard / Marie Louise Stig Sørensen

Jørgen Poulsen, journalist– tidligere Røde Kors – spændende fortid

Jørgen Brøndal – fra Nordborg –professor i amerikansk historie som tema

 

 1. Evt. 

 

 

Søg