Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Forslag til møder i 2020:  mandag 20. april kl. 9 – 11 (er i kalenderen)


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen
Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen ha afholdt møde 28. oktober.

Husk at bruge tjeklister:

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside

Ønske om at der hvert halvår trykkes et halvårsprogram. Ole vil lave et halvårsprogram, når programmet et færdigt.

 

Lydprøve:  Vi vil bede Arne om at lave en overskuelig guide til systemet.

OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge. (OBS teleslyngen virkede ikke undersøges og ordnes i forbindelse med nyinstallationen.

1.Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2020 - mulige datoer 2. eller 16. juni – varighed fra 10  - 10.15 ( er i kalenderen)

Anne-Marie har sendt denne staturs:

Jeg har kontakt til politiet på et hovednummer. Fik at vide fra en rar dame at vi kunne søge på Politiet.dk. Derefter Bestil en betjent.

Annemarie kontakter Bestil en betjent med de valgte datoer - Indlæg på max. ½ time

Har været i kontakt med 5 cykelklubber. Alle var meget positive. 

  • Aktive seniorer v / Horst Paulsen      tlf. 30240839  mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 30 medlemmer
  • Gustenborre Hjulvridere v/ Svend Wrang tlf 41516380 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – 20
  • Oksbøl cykelklub v/ Bent Jessen tlf 23269394 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Svenstrup cykelklub v/ Ole Tagesen tlf. 26145771 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Der er yderligere en cykelklub i Svenstrup ved Ole Rasmussen – Anne-Marie kontakter

Foreløbig har vi i Musikgruppen drøftet disse ideer:
Tag selv madpakken med -Nygård giver en kop kaffe og en øl/vand

Hyggemusik ved Jes Solmer og rytmegruppen – Ole laver aftale med musikerne, når han får et udspil til dato  

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang (cykelsange;-)

Mht. vejret – i tilfælde af regnvejr skal de kunne foregå indendørs ellers forestiller vi os det på terrassen og på plænen.

2.Evaluering af afholdte arrangementer:

 Søndag 24. november 2019: Rannok, en folkemusikduo

Musik af høj kvalitet. God stemning. Deltagerantal ca. 50

OBS: Fremover ingen ordinære arrangementer efter 15. november.

 

Fredag 31. januar 2020: Frivilligaften Tema Tyskland

50 deltagere. Vellykket arrangement med god stemning- Alt klappede. Tidligt nok at møde kl. 16.30. Bruge frivillige i stedet for ægtefæller.

Annemarie køber en kurv til Christiane og Renate som tak.

Næste års time tema er Sverige – spørge om der er frivillige, der kan byde ind med noget til aftenens tema.

 3.Kommende arrangementer – Sæson 2020 (X= fastlagt)

 

X Lørdag 15. februar 2020 kl. 15 - 17: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte).

Udgifter budgetteret til 14.500

12.600 kr. for orkesteret - 4000 kr. i sponsorstøtte er hjemme (Skattekisten)

120 kr. som pris for billet – hertil kommer kaffe/øl salg.

Købe kaffe og kage 40 kr. ved indgang – herudover øl /vand – uden kage 20 kr.

John sørger for pladekage.

Ken sørger for flere reserveret sedler. (Pt. er der 13 reserveringer – husk Ole en liste over hvem der har reserveret)

Hjælpere: Inge hjælper + Ken ved pengekassen (vekselpenge – Ken kontakter Anne-Marie) + Ole og John. Mødse kl. 13.30

En person til at hjælpe borde og stole – sørger Ole for

Kan vi få PR på den elektroniske opslagstavle på bibliotekerne. Asta spørge om mulig kontaktperson.

X Lørdag 2. maj 2020 kl. 15 -17 FolkBaltica-koncert maj 2020 – eftermiddag

Kataloget er udkommet og programmet er fint: Fællessang og historier

Vi annoncerer ikke selv – men gør det at vi deler folkBalticas egne annoncering – Ole sørger for noget til vores egen PR. 

Datoerne for 2020, 2021 og 2022:

Lørdag 2. maj 2020, kl. 15-17

Søndag 2. maj 2021, kl. 15-17

Søndag 15. maj 2022, kl. 15-17

(Datoer og tidspunkter er lagt ind i Nygårds kalender)

2020 Efterår

X Højskoledag 2020 søndag 27. september 9 – 17 – er res. i kalenderen
Program
Kl. 9.00 morgen kaffe / 9.45 morgensang / Kl. 10.00 Sangforedrag (Rasmus Borring) / Kl. 12.00 frokost. kl. 13.00 Sangforedrag / Kl. 15.00 eftermiddagskaffe / kl. 16.00 lille koncert.

Ole søger at finde en musiker / en lille musikergruppe (Henrik Cornelius m.fl. evt. elever fra Musikskolen) til den lille afsluttende koncert. Kontakte Thorstein.

Prisen for deltagelse i Højskoledagen fastsat til 400 kr.

 kl. 10 – 12 Rasmus Borring (musiker og komponist): "Sangforedrag om Jens Rosendal". Ole har aftalen på plads og har modtaget PR-materiale.
Honoraret er 7000 kr. + kørsel (Kbh.). 

Kl. 13 -15 Flemming Baade. ”Sangforedrag om Kim Larsen”. Ole har aftale på plads.

Prisen er 3.500 på søndage + kørsel fra Aarhus kr. 1.000 - altså 4.500 i alt.

(Alle lørdage i oktober og november er udlejet)

2021 Forår

 

Fællessangseftermiddag.  OBS dato fastlægges på næste møde

Den nye folkehøjskolesang er udkommet - Jes Solmer, Thorstein m.fl.

2021 Efterår

Højskoledag 2021 – fastlægge dato?  Reservere de sidste lørdage i september 2021

Overveje forslag til emner?

 

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Muligt emne Charlotte og Benny Engelbrecht – syng-sammen-arrangement

Didde Fromsager har spurgt

Tema til arrangement: Sport - der er mange tilgange – ekstrem sport eller fællesskab? –

Korsgaard: Fra fællesskab til forretning

Fællesskab i sport og i sang/musik                                                                       


 4.Praktiske forhold 

Antal arrangementer på Nygård

Ole appelellerede til at vi holdt os til 4 arrangementer halvårligt. Passe på med en tendens til, at vi får flere arrangementer, fordi vi er to arrangementsgrupper.
(Referentens tilføjelse: Meget håndfast kunne det som tommelfingerregel være sådan, at hver af grupperne havde 2 arrangementer hvert halvår – undtagelser kræver særlige argumenter)

Dette er vigtigt af to årsager
- dels skal der være frivillige kræfter nok til at tage hånd om alle aktiviteter i forbindelse med arrangementerne, så ingen kører sur i det og mister lysten
- dels skal der være en balance mellem arrangementer og udlejning (specielt i weekender).

 

5 Evt.:

Søg