Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Forslag til møder i 2020:  mandag 20. januar og mandag 20. april begge gange kl. 9 – 11 (er i kalenderen)


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen
Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen ha afholdt møde 28. oktober.

Husk at bruge tjeklister:

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside

Ønske om at der hvert halvår trykkes et halvårsprogram. Ole vil lave et halvårsprogram, når programmet et færdigt.

 

Lydprøve: Vi startede mødet med at få demonstreret vort nuværende system.

Aftalt at vi gentager dette, når det nye system er installeret.

OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge. (OBS teleslyngen virkede ikke undersøges og ordnes i forbindelse med nyinstallationen.

 

1.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

X Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo
se her: http://www.rannok.dk/Rannok/Forside.html
Ole har annonceret og Ken sørget for PR på de sociale medier. Pris 100 kr. i entre + 40 kr. i kaffe og kage.
Ole har været i kontakt med gruppen pr. mail.
Hvem hjælper: Ole og Birgitte, Ken og Gitta, John – møder kl. 13.15

Birgitte / Anne-Marie vekselpenge?

Ken sidder ved kassen
Pris 100 kr. i entre + 40 kr. i kaffe og kage.

 Kaffe og Kage – anslået 40 personer

I forbindelse med traktementet her diskuterede vi to ting

  • Skal vi altid servere kaffe og kage ved Nygårds arrangementer? Evt. Øl/vand/vin ved koncerter. Eller slet ingen ting.
    Vi er dog opmærksomme på, at kaffe og kage er med til at finansiere arrangementerne.
  • Enighed om at kaffe/kage-prisen på 40 kr. bør gælde ved alle Nygårds arrangementer, idet det er en måde deltagere kan støtte Nygård på.

 

2020 Forår

X Fredag 31. januar 2020 kl. 18 – 22: Frivilligaften i januar 2020: Tema Tyskland

Program:

Musikalsk indslag ved Christiane Wattenberg + evt. sanger – Ole aftaler program af 15-20 minutter – betaling: deltagelse i spisning med ægtefælle samt et passende honorar

Musikalsk quiz ved Ole med lydeksempler

Indslag ved Henrik Skrydstrup Ved retningen af svarene på quizzen præsenteres, hvordan så Tyskland ud på 3 forskellige tidspunkter ved hjælp af kort.

Mad og drikke: Schnitzel og Apfelstrudel – John spørger Ditlev om forslag

Tysk øl / vand -  sørger Ole for + alkoholfri øl

 

Praktisk:

Opstilling borde og dække bord tirsdag den 28. januar

De to piger bestilles (130 kr. i timen) – John bestiller – møde kl. 17

Vi forventer ca. 40 til 50 personer

Bestille rengøring efter hos Birgitte

Opslag klar til udsendelse til medlemmer midt i december

Asta sender tidl. opslag samt tidsplan til Ole og John                   

 

X Lørdag 15. februar 2020 kl. 15 - 17: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte). Datoen er nu fastlagt og lagt i Nygårds kalender.

Udgifter budgetteret til 14.500

12.600 kr. for orkesteret

4000 kr. i sponsorstøtte er hjemme (Skattekisten)

120 kr. som pris for billet – hertil kommer kaffe/øl/vin-salg.

Købe kaffe og kage ved indgang – herudover en øl/vin-bar

X Lørdag 2. maj 2020 kl. 15 -17 FolkBaltica-koncert maj 2020 – eftermiddag

Programmet kender vi, men det er først officielt når folkBaltica offentliggør det.

Vi annoncerer ikke selv – men gør det at vi deler folkBalticas egne annoncering.

Datoerne for 2020, 2021 og 2022:

Lørdag 2. maj 2020, kl. 15-17

Søndag 2. maj 2021, kl. 15-17

Søndag 15. maj 2022, kl. 15-17”

(Datoer og tidspunkter er lagt ind i Nygårds kalender)

 

Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2020.
NB Dato fastlægges i god tid –gerne så hurtigt som muligt

Har på Musikgruppens vegne skrevet følgende til Anne-Marie Jensen:

Så vidt jeg husker, vil du godt være tovholder på dette projekt i samarbejde med arrangementsgruppen bestående af Ole, John, Ken og mig.

Vi vil derfor gerne invitere dig til vores næste møde i Musikgruppen mandag den 20. januar kl. 9.

Har du mulighed for at kontakte Cykelklubberne for at høre om interesse samt forslag til dato?

Foreløbig har vi drøftet disse ideer:
Tag selv madpakken med -Nygård giver en kop kaffe og en øl/vand

Hyggemusik ved Jes Solmer og rytmegruppen – Ole laver aftale med musikerne, når han får et udspil til dato  

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang (cykelsange;-)

Muligt emne: Elcyklers mulighed og farlighed – kontakt til politiet

Anne-Marie Jensen har oplyst at Hans Erik Mikkelsen kan hjælpe os videre til rette person (mail. adress.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Har du andre ideer er de meget velkomne.

Mht. vejret – i tilfælde af regnvejr skal de kunne foregå indendørs ellers forestiller vi os det på terrassen og på plænen.

 

2020 Efterår

X Højskoledag 2020 søndag 27. september  9 – 17 – er res. i kalenderen
Program
Kl. 9.00 morgen kaffe / 9.45 morgensang / Kl. 10.00 Sangforedrag (Rasmus Borring) / Kl. 12.00 frokost. kl. 13.00 Sangforedrag / Kl. 15.00 eftermiddagskaffe / kl. 16.00 lille koncert.

Ole søger at finde en musiker / en lille musikergruppe (Henrik Cornelius m.fl. evt. elever fra Musikskolen) til den lille afsluttende koncert. Kontakte Thorstein.

Prisen for deltagelse i Højskoledagen fastsættes til 400 kr.

 kl. 10 – 12 Rasmus Borring (musiker og komponist): "Sangforedrag om Jens Rosendal". Ole har aftalen på plads og har modtaget PR-materiale.
Honoraret er 7000 kr. + kørsel (Kbh.). 

Kl. 13 -15 Flemming Baade. ”Sangforedrag om Kim Larsen”. Ole har aftale på plads.

Prisen er 3.500 på søndage + kørsel fra Aarhus kr. 1.000 - altså 4.500 i alt.

 

En lørdag eftermiddag i november: Fællessangseftermiddag. Evt. Sofie Lønne – udspil fra Sofie Ole undersøger

2021

Højskoledag 2021 – fastlægge dato?  Reservere de sidste lørdage i september 2021

Overveje forslag til emner?

 

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Muligt emne Charlotte og Benny Engelbrecht – syng-sammen-arrangement

Didde Fromsager har spurgt

Tema til arrangement: Sport - der er mange tilgange – ekstrem sport eller fællesskab? –

Korsgaard: Fra fællesskab til forretning

Fællesskab i sport og i sang/musik                                                                       


 4.Praktiske forhold 

Antal arrangementer på Nygård

Ole appelellerede til at vi holdt os til 4 arrangementer halvårligt. Passe på med en tendens til, at vi får flere arrangementer, fordi vi er to arrangementsgrupper.
(Referentens tilføjelse: Meget håndfast kunne det som tommelfingerregel være sådan, at hver af grupperne havde 2 arrangementer hvert halvår – undtagelser kræver særlige argumenter)

Dette er vigtigt af to årsager
- dels skal der være frivillige kræfter nok til at tage hånd om alle aktiviteter i forbindelse med arrangementerne, så ingen kører sur i det og mister lysten
- dels skal der være en balance mellem arrangementer og udlejning (specielt i weekender).

 

5 Evt.:

Søg