Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) - afbud og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i foråret: mandag 13. januar (John fraværende) og mandag 9. marts – kl. 10 – 12.30 (ok er lagt i kalender)

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling
 • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen. TB har meddelt at det vil være ok, at vi aftaler deltagerpris fra gang til gang, således at vi altid kan sikre os at have FOFs laveste deltagerpris (fra næste år 100 kr.) ved vores arrangementer, således at vi udligner forskellen i forhold til det honorar, som vores foredragsholder skal have.

Dette er aftalt med FOFs bestyrelse. Nygårds bestyrelse har sagt ok til, at Nygårds overskud kan bruges til finansiering af arrangementer.

OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt møde 23. september og holder næste møde 4. november.
Der er etableret en påskeudstillingsgruppe, som har ansvaret for påskeudstilllingen.  Gruppen holder møde den 27. januar 2020 kl. 10.

 1. Fælles litteraturlæsning – efterår 2019/forår 2020
  Fra sidste referat:
  Højst 20 min. s oplæsning max. 12 deltagere

  Fordelingen af opgaverne ser efter mailkorrespondancen efter sidste møde sådan ud:
  John vil gerne stå for det praktisk hver gang dvs. indkøber småkager el. lign., laver kaffe og er ansvarlig for oprydningen er på plads efter mødet (vi andre hjælper selvfølgelig til med oprydning osv.)

Gruppens medlemmer er altid velkomne til at deltage, men behøver det ikke.

X 30. oktober: Helga (tekst) – der er pt. tilmeldt 3 deltagere. Udover Helga deltager Ellis, John, Martha og Asta fra gruppen – dvs. 8. i alt
X 20.november:
Ellis (tekst)
X 22. januar: Asta (tekst) – pt. 2 tilmeldt
X 26. februar:
Ken (tekst)

På trods af ikke så stor tilslutning forsætter vi som planlagt.
Evaluering efter hver seance.

 1. Evaluering af afholdte arrangementer

Onsdag 9. oktober 2019  Helle Skaarup: ” Altid allerede elsket – hvad betyder det? ”

Trods diverse forhindringer (vejproblemer og Helles forsinkelse) blev det en rigtig fin eftermiddag med ca. 32 betalende deltagere.

Helle har aftalt med FOF, at Refugiet sender regning til FOF – og ligeledes til os, således af det samlet svaret til det aftalte honorar til Helle på 4100 kr. inkl. transport.
FOFs honorar er normalt
1.918,26 kr
hverken FOF eller vi har fået regning fra Refugiet, så Asta skriver til Helle herom.

Indtægt for salg af kaffe og kage. 680 kr.

4.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

X Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør
HR var hovedinitiativtager og nu formand for ”Medicinhaverne – Tranekær” http://medicinhaverne.dk/

Helles honorar er kr. 3000. (Transport?)

Vi forsøger at lave foredraget alene og sammenligne tilslutning og økonomi efterfølgende med Helle Skaarup-arrangementet for at vurdere, hvad vi gør fremover – fordele og ulemper ved d to modeller.

Der er pt. 4 tilmeldinger

Hvem kan hjælpe til med det praktiske?

Ken og Martha hjælper. Asta beder om hjælp fra ad-hoc-gruppen

Pengekasse. Hvem?

 

Helle Ravn medbringer et usb-stik med sine billeder.

X Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur

Andreas Hermann har 1. marts skrevet til os:

”Jeg har planlagt at lave den traditionelle Juletur og håber I vil være med igen i år.

 1/12

Juletur i Nørreskoven

Kom og vær med på årets stor julearrangement. Kom og find gran og kogler og deltag i det hyggelige juleværksted. Måske finder vi også spor fra de to skovnisser.

Kl 10-13

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg.

Arrangør: Foreningen Nygård, Naturstyrelsen og Naturskolerne i Sønderborg Kommune”

Problemet for os er, at Nygård er udlejet den søndag (lejemål fra lørdag kl. 8 til søndag kl. 16

Vi forsøger at få det til at fungere i jagtstuen. Det er relativt kompliceret. John kontakter Andreas Hermann for at undersøge, om vi kan tilberede æbleskiver og gløgg i selve Naturskolen, da vi ikke kan komme ind på Nygård.

 

Forår 2020

Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om en af deres rejser

Inge Gillesberg har skrevet, at hun og Steen gerne vil fortælle om en af deres mange rejser (f.eks. var de i julen/nytåret på Phillipinerne) – og de har netop været i Nepal

- evt. i samarbejde med FOF?

– februar –marts 2019 - start marts -  aftenarrangement

Hvad har vi fået ud af at rejse så meget? – hvad giver os mening ved at rejse. Højdepunkter fra vores rejser.

Hvad husker vi?

Asta aftaler nærmere med Inge Gillesberg.

 

Efterår 2020

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur.  Helga tovholder

Poul-Erik Hansen (er med i flagermusegruppen) sammen med Andreas Andersen

Aftenarrangement –sensommer –september – starte indendørs Helga får nogle forslag til datoer fra de to medvirkende.

Honorar: størrelsesordenen 2 flasker vin til hver

 

Et foredragsemne

Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta spørger hende https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

Evt. et fortællearrangement en af de kendte fortællere – evt. eventyr

f.eks. Peter Værum – Ellis undersøger

Links fra John
http://besttellers.dk/om-besttellers/hvad-er-historiefortaelling/


Links fra Ken
http://sonderborg.dk/da/search-page?category=All&query=Nyg%C3%A5rd
https://www.ryfortaellekreds.dk/?page_id=31
http://www.ordbrug.dk/Efterår 2021

Arkæologisk tur -  vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Navne på personer med tilknytning til området, som kunne være mulige foredragsholdere:

Mette Frederiksens spindoktor – Rossen – fra Havnbjerg

Hanne Risgaard

Elisabeth Vestergaard / Marie Louise Stig Sørensen

Jørgen Poulsen, journalist– tidligere Røde Kors – spændende fortid

Jørgen Brøndal – fra Nordborg –professor i amerikansk historie som tema

Temaer: 2.verdenskrig

 

 1. Evt.

 

Påskeudstilling

Helga har været til møde i Kunstinitiativgruppen, hvor der var fuldstændig enighed om, at åbningstiderne skal være de samme på alle udstillingssteder, nemlig 11-17.

Helga mødte ingen forståelse for, at Nygård fortsat ønsker 13 -17 som åbningstid.

Samtidig blev der truet med, at hvis man ikke ville følge disse generelle åbningstider, ville man ikke kunne være med i katalogen.

Det bliver bestyrelsen, der skal træffe endelig afgørelse om åbningstiderne.

Efterfølgende har Karsten Dykær fra  bestyrelsen henvendt sig til Asta og fået bekræftet, at Nygård fortsat ønsker 13-17 sok åbningstid, da vi ikke har ressourcer til at dække vagter udover disse timer.

Deadline for programmet fra nytår og til 9. januar.

 

Vi besluttede at formulere en skrivelse til bestyrelsen (Asta)

 • Vigtigt for os at være med i katalogen
 • Det må være muligt i katalogen klart at tilkendegive, at Nygårds åbningstid er 13-17

 

 

 

Tjeklisten forslag til tilføjelse fra John

 • Flag op og ned ved arrangementer i dagtimerne  - tilføjes
 •  
 • Tebrygning i stedet for vand + teposer??? – kompliceret problematik som blev drøftet.

Helgas forslag 3 thekander, varmt vand og theposer, hvor den tedrikkende selv har ansvar.
Konklusionene blev vist nok, at vi bliver ved den hidtidige model.

 

 

 

 

 

 

Søg