Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ)- afbud, Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Næste møde:  mandag den 28. oktober kl. 10 – 12.30

Møder i foråret: mandag 13. januar og mandag 9. marts – kl. 10 – 12.30 (ok er lagt i kalender)

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt møde 26. august og holder næste møde 23. september.
Der er etableret en påskeudstillingsgruppe, som har ansvaret for påskeudstilllingen.

  1. Fælles litteraturlæsning – efterår 2019/forår 2020

Som udgangspunkt havde vi referatet fra mødet 29. april på grundlag af Ellis´oplæg. Vi kører efter konklusionerne i referatet.

Højst 20 min. s oplæsning max. 12 deltagere.
Forslaget om 4 onsdage i alt fordelt på oktober, november, januar og februar kl. 15-17 blev vedtaget og ligeså der foreslåede datoer.
Vi vedtog, at den der er ansvarlig for det praktiske indkøber småkager, laver kaffe og er ansvarlig for oprydningen er på plads efter mødet.

Foreløbig fordeling med plads til bytninger undervejs:

  1. oktober: Helga (tekst) Martha (praktisk)

20.november: John (tekst) (? Kan evt. bytte) Ellis (praktisk)

  1. januar: Asta (tekst) Martha (praktisk)
  2. februar: Ellis (tekst) Ken (praktisk)

    Gruppens medlemmer er altid velkomne til at deltage, men behøver det ikke.

Vi genbruger folderen fra sidst – datoer tilrettes og tidspunkterne skal stå lidt tydeligere på bagsiden samt at prisen er 20 kr. inkl. kaffe og småkage. Asta tilretter teksten og sender den lige rundt før trykning.

 

Vi drøftede henvendelsen fra Melsene Laux (blev rundsendt pr. mail, da den blev modtaget)
 ”
Tænker på litteratureftermiddage på Nygård, og har en novelle af en svensk forfatter Gertrud Lilja, som jeg meget gerne ville præsentere, hvis det passer ind i dine/jeres planer. Novellen har titlen "Karrusellen" - og jeg skal i så fald sørge for en dansk oversættelse, hun er en svensk forfatter (1887 - 1984) og hendes bøger er ellers ikke oversat. Men just "Karrusellen" -synes jeg - er en speciel fin fortælling, som leder os tilbage til "barndommens land".

Vi siger nej tak til tilbuddet og henviser til teksten i folderen.
Der er enighed om at det er Natur/kulturgruppen der står for litteratureftermiddagene.

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

 

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen. TB har meddelt at det vil være ok, at vi aftaler deltagerpris fra gang til gang, således at vi altid kan sikre os at have FOFs laveste deltagerpris (fra næste år 100 kr.) ved vores arrangementer, således at vi udligner forskellen i forhold til det honorar, som vores foredragsholder skal have.

Dette er aftalt med FOFs bestyrelse. Nygårds bestyrelse har sagt ok til, at Nygårds overskud kan bruges til finansiering af arrangementer.

X Onsdag 9. oktober 2019 kl. 15 – 17: Foredrag:  ” Altid allerede elsket – hvad betyder det?”

Pris 4100 kr. inkl. transport.

Denne pris er for høj for FOF. Jeg har aftalt med Helle, at FOF laver aftale med hende, sådan at prisen bliver deres normale (pt. 90 kr.) og at hun sender en faktura til os på den difference, der måtte blive.

Her vil vi måske kunne tjene det hele ind via kaffe/kage betalingen.

Jeg synes det er vigtigt at nå ud til den kreds, som FOF har, så derfor denne fremgangsmåde.

Se FOFs omtale her:http://www.fof.dk/soenderborg/Kursusoversigt/foredrag/Altid%20allerede%20elsket%20hvad%20betyder%20det

Hjælpere: Asta (husk projektor) – Helga, Ellis og Martha – pengekasse (Anne-Marie) obs 40 kr. -skilte

Bordopstillling – kaffebrygning – kage mv.(John) –oprydning

Vi mødes kl. 14

 

X Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør
HR var hovedinitiativtager og nu formand for ”Medicinhaverne – Tranekær” http://medicinhaverne.dk/

Appellerende undertitel? Kontakte Helle Ravn.

Helles honorar er kr. 3000. (Transport?)

Vi forsøger at lave foredraget alene. Sendes ud til havefolk

X Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur

Andreas Hermann har 1. marts skrevet til os:

”Jeg har planlagt at lave den traditionelle Juletur og håber I vil være med igen i år.

 1/12

Juletur i Nørreskoven

Kom og vær med på årets stor julearrangement. Kom og find gran og kogler og deltag i det hyggelige juleværksted. Måske finder vi også spor fra de to skovnisser.

Kl 10-13

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg.

Arrangør: Foreningen Nygård, Naturstyrelsen og Naturskolerne i Sønderborg Kommune”

Problemet for os er, at Nygård er udlejet den søndag (lejemål fra lørdag kl. 8 til søndag kl. 16

Vi forsøger at få det til at fungere i jagtstuen. John og Asta har set på mulighederne og mener, at det godt kan fungere.

 

Forår 2020

Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om en af deres rejser

Inge Gillesberg har skrevet, at hun og Steen gerne vil fortælle om en af deres mange rejser (f.eks. var de i julen/nytåret på Phillipinerne)

- evt. i samarbejde med FOF?

– februar –marts 2019 - start marts

 – tidspunkt på dagen? – aftenarrangement

Hvad har vi fået ud af at rejse så meget? – hvad giver os mening ved at rejse. Højdepunkter fra vores rejser.

Hvad husker vi?

 

Efterår 2020

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur.  Helga tovholder

Poul-Erik Hansen (er med i flagermusegruppen) sammen med Andreas Andersen

Aftenarrangement –sensommer –september – starte indendørs Helga får nogle forslag til datoer fra de to medvirkende.

Honorar: størrelsesordenen 2 flasker vin til hver

 

Efterår 2021

Arkæologisk tur -  vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Navne på personer med tilknytning til området, som kunne være mulige foredragsholdere:

Mette Frederiksens spindoktor – Rossen – fra Havnbjerg

Hanne Risgaard

Elisabeth Vestergaard / Marie Louise Stig Sørensen

Jørgen Poulsen, journalist– tidligere Røde Kors – spændende fortid

Jørgen Brøndal – fra Nordborg –professor i amerikansk historie som tema

Temaer:

2.verdenskrig

 

  1. Evt.

 

 

 

Søg