Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Til stede: Birthe Flytkjær, Ellis Christiansen, Helga Roesgaard, Inge Matzen og Asta Broesby-Olsen (mødeindkalder og referent)

Afbud: Christian Fischlein, John Jensen og Morten Flytkjær

De ovenfor nævnte udgør frem over den overordnede Påskeudstillingsgruppe, som mødes 1-2 gange årligt

Vi startede med at fastlægge dagsordenen

  1. Kunstnerudvalget /arbejdsdeling

Ud fra en drøftelse af årets hidtidige proces blev følgende besluttet:

Fremover er Helga primus motor i valg af hovedkunstner. Forslag drøftes mellem Helga og Ellis. Der tages først kontakt til kunstnerne, når der er enighed om det.

Følgende kunstnere er blev drøftet til påsken 2020:

Grafiker Hanne Ida Helstrup http://www.hanneida.dk/index.php  - aftale er truffet
Væver og billedkunstner Hanne Skyum https://www.hanneskyum.dk/  - aftale er truffet
Keramiker Vivian Høi Nielsen http://www.vivianhoinielsen.dk/
Keramiker Karin Blach Nielsen https://blachnielsen.com/home-3/new%20www%20-%20new%20arrivals.html

Vivian Høi Nielsen, som er 1. prioritet som årets keramiker, har ønsket sine større ting sendt med fragtmand. Dette kan Nygård af flere årsager ikke håndtere og betale.
Hvis dette medfører at VHN siger fra, vælger vi med stor sandsynlighed Karin Blach Nielsen.

Der er enighed om, at vi skal passe på a,t udstillingen ikke bliver for bleg og farveløs. Det vil Helga tage en snak med billedkunstnerne om.

  1. Gennemgang af Påskeudstillingsmanualen

Vi gennemgik manualen ganske nøje og ajourførte den i forhold til den arbejdsfordeling vi forestiller os kan komme til at fungere i 2020 (Anbefales at alle læser den igennem og tjekker, om vi har det hele med)

Vi gennemgik herunder nøje kunstnerkontrakten samt bemandingsplanen.

Udover Kunstnerudvalget som består af Helga og Ellis dannede vi 2 grupper:

Forberedelsesgruppen: Christian, John og Morten

Forsyningstropperne: Birthe og Inge (i relation til bagegruppen er de Johns backing Group)

Asta koordinerer de forskellige gruppers arbejde samt har kontakten til Nygårds PR-gruppe (Ole –tovholder. Ken og Asta)

  1. Nordborg Kunstinitiativ

Helga nævnte, at hun havde hørt at der nu er et fælles forsikringsinitiativ for alle påskeudstilllingerne på Nordals. Helga undersøger og melder tilbage, så vi kan få oplysningerne med i vores kontrakt med kunstnerne, hvis det er relevant.

  1. Praktiske ting
  • Tælleur – Birthe undersøger
  • Afspærringssnor sættes ved trappen op til 2. sal. Skilt: Udstillingen slutter her
  • Anskaffe flere kagegafler
  • Evt. et ekstra rullebord (Inge)
  1. Næste møde for hel gruppen afholdes sidst i januar/ februar

Søg