Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kl. 9 – ca. 10.30

Møde med Anne Bertram (Kultur- og Fritidskonsulent, Projektkoordinator Genforeningen 2020 samt kontaktperson til FolkBaltica) og Tanja Zeba Horst (Projektleder) - begge Sønderborg Kommune, Kultur, Event, Idræt og Fritid


Afbud fra Tanja Zeba

Ole var ordstyrer

Referat (indflettet med rødt kommentarer fra TZ til AB pga. af dagsordenen)

A)    En kort præsentation at Nygård som kulturelt mødested ved ABO suppleret af OA

B)    Nedtælling til koncerten 26. maj

  1. Det officielle program fra folkBaltica blev gennemgået.
    Anne kommer kl. 13. Byder velkommen kl. 15. Musikerne kommer kl. 13.30 iflg. planen, Ole kontakter dem alligevel for en sikkerheds skyld.

AB snakker med Stinna Dudda om PR inden arrangementet. Ole kontakter sin Katrine Lund Walsted på Jydske Vestkysten. Billeder fra sidste år kan bruges. PR før koncerten er mere værd for os end omtale efter.

AB og ABO afslutter koncerten (ABO med PR for Højskoledagen)

C)    Evalueringer omkring FolkBaltica

Vi kan regne med fortsat at være folkBaltica spillested. Vi vil gerne vide noget om udvælgelsesprocessen af musikere. Har vi slet ingen indflydelse? Vi vil gerne se teksten i katalogen før trykning.

Vi vil også gerne deltage i evalueringsprocessen. Det kunne være en ide at det var en fælles evaluering af koncerterne, således at Gråsten også var med.

I 2020 er temaet for folkBaltica Genforeningen.

NB: Nygård vil gerne kende datoen så snart den er fastlagt af hensyn til at få den lagt ind i Nygård kalender (som omfatter såvel udlejning som arrangementer)

D)    Kan Nygård på et eller andet sæt indgå i kulturelt samarbejde med Sønderborg kommune?

Hvordan kan vi søge underskudsgaranti? Og er der betingelser? AB undersøger
Støtter kommunen forskellige foreninger. AB: Sjældent til drift – men til forskellige aktiviteter – til et enkelt eller søge til for eksempel et halvt års arrangementer. Beskrive økonomi og arrangementer.

Hvis samarbejdet skal udvikles skal vi komme med et udspil.

Svar fra TZ: jeg tænker at det er muligt, men her skal Nicolai ind. Først og fremmest er det vigtigt at vide hvad det skal omfatte f.eks. et arrangement, eller at de bliver et spillested / udstillingssted eller lignende. Jeg synes at vi i forvejen samarbejder, men det samarbejde kan jo godt udvides og defineres.

Evt. kontakt til Sønderborghus som er et regionalt spillested om de kunne bruge Nygård som et spillested

E)    Kan Nygård bruges som stedet for kommunens mødevirksomhed, seminarer m.m.

Spørge HR-afdelingen – slå på det vi kan i forhold til Uddannelseshuset i Havnbjerg

Kurser i Mindfulness kunne være relevante for kommunale institutioner. Evt. kontakte Sundhed (hvem kontaktes?)
Svar fra TZ: Det kan jeg ikke svare på – men en tanke: i forhold til intime møder, så er det oplagt eller også kunne stedet fungere godt for sundhedsafdelingen f.eks. kurser for stressede borger eller lignende. Jeg tænker, at de som venue måske burde kontakte Lisbet Holm Møller fra Sønderborg Konference og Event Service. Måske kan Lisbet tænke dem ind på en anden måde.

D)   Findes der kommunale tilskuds eller støtteordninger / underskudsgarantier vi i Foreningen Nygård kan gøre brug af?

Vi kan altid søge.

Svar fra TZ: Ikke noget der er relevant for Nygård. Men hver gang de har et arrangement eller en liste med arrangementer, så kan de jo søge tilskud eller en underskudsgaranti. (Eller også bare sparring). Mig bekendt har vi pt ikke en pulje, som de vil kunne benytte. Dette skal dog lige undersødes nærmere med Nicolai.

  1. E)    Evt.

Søge igen i Genforeningsarrangementspuljen – evt. en tysk tilgang i relation til Nygård

Søge til familie-bevægelses arrangement – stjerneløb – evt. finde svar på tværs af generationer – en 3-generations løb

Samarbejde med institutioner og skoler i stedet for familier

Samarbejde med højskole og efterskoler der kommer med indhold og deltagere.

Skovens dag?

Tilbud om at AB / TZ ser på ansøgninger til kommunen, før vi indsender.

 

Ordinært møde

Kommende møder

Opsamling evt. møde 24. juni afhængig af tilmeldinger til Højskoledagen.

Fastlagte møder: mandag 26. august og mandag 4. november. Start kl. 9 (ok kalender)

 


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen
Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen har holdt møde 29. april og holder møde 9. september og 28. oktober (ok kalender)

Husk at bruge tjeklister:

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

John rejste spørgsmålet om at få en trykt folder med Nygårds årsprogram. Det er Ole opmærksom på fremover, så der evt. trykkes et på et relevant tidspunkt – efterår/forårs- sæson program eller årsprogram.

Referat

1. Evaluering af afholdt musikarrangementer
:

  1. april 2019: “Syng en sang i Nørreskoven” med Heidi Sørensen Freund og Nordborg Sangforening

Stor tilslutning – 60-70 personer.

Højskolesangbogen er en god som ramme om et fællesarrangement.

Evt. spørge andre kor om medvirken kunne være en ide.

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

X søndag den 26.maj. 2019 kl. 15:00- 17.00: folkBaltica koncert – fællessang med Mette og Børge Solkær. Søren Iversen-violin – gratis adgang.

Se her: https://www.folkbaltica.de/konzerte/programm/veranstaltung-faellessang-8/

Mødes kl. 13. Ole, Ken, John og Asta kommer. En frivillig.

Ca. 50 deltagere – 2 plade kager – sørger John for.

Ole kontakter musikerne mhp. lydprøve.

Mandag 3. juni 2019 mellem kl. 10-12: Cykeltræf for cykelklubberne

Udskudt til 2020 / Se under 2020

X 21. september 2019: Højskoledag

Tema: Genforeningen

Højskoledagen september 2019 på Nygård er en optakt til markeringen af hundredåret for genforeningen i 2020

Program:  

Kl. 9.00 - 9.45 Morgenkaffe og morgensang

Kl. 10.00 Foredrag ved museumsinspektør Rene Rasmussen, Sønderborg slot over emnet "Fra slagtebænk til Genforening" Rene Rasmussen modtog i 2017 Sprogforeningens kultur og sprogpris for sit imponerende arbejde som forfatter og foredragsholder m.m. om den nyeste sønderjyske historie

Pris 3500 kr + kørsel (Aftale: Ken)

                                                                                                            

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost

Kl. 13.00 - 15.00 "Grænselandet som model" - drømme og realiteter i det dansk-tyske grænseland. Foredrag ved tidligere seminarieadjunkt Jørn Buch, der er kendt som en meget vidende og levende fortæller

Pris 2400 kr. + kørsel (Aftale: Ole)

Kl. 15.00 - 15.45 Kaffe med brødtærte

Kl. 16.00 - 17.00 Koncert med Nicolas Kock-band med Signe Juhl, vocal

Deltagerpris: 350 kr. Inkl. morgenkaffe, frokost, (drikke ekskl.) samt kaffe og kage

(De 6 frivillige er gratis)

Tilmelding: Kan ske på mailadressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 9. september. Betaling i forbindelse med tilmelding til 8013-1015077
Ole sørger for at kontonummeret bliver påført PR-materialet for at lette administrationen.

Ole har søgt Skattekisten samt Fabrikant Mads Clausen-fonden om tilskud til Højskoledagen samt koncerten med Himmerland. Pt. ikke svar.

X Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo
se her: http://www.rannok.dk/Rannok/Forside.html

Planlægges på næste møde


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

Ole er kontaktperson fremover. Har skrevet til dem og bedt om PR-materiale: Alt deres PR-materiale ligger på nettet.

Ole annoncerer i Sønderborg Ugeavis.

Pris 100 kr. i entre + 40 kr. i kaffe og kage.
 

2020

X Lørdag 15. februar 2020 kl. 15 - 17: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte). Datoen er nu fastlagt og lagt i Nygårds kalender.

Orkesterets honorar efter tarif er 12600 kr. tidligere har vi fået dem for mindre, det er de også klar til at forhandle om denne gang. Jeg har set lidt på tal.  2 beregninger herunder

A) Kommer der max. 70 a 100 kr. har vi 7000 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 9000. kr

B) Kommer der max. 70 a 150 kr. har vi 10500 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 12500 kr

C) Desuden udgifter til annoncering, men vi kan komme langt for få midler.

Vi har søgt sponsorstøtte – se under Højskoledagen.

FolkBaltica-koncert april/maj 2020 – OK fra Anne Bertram – dato pt. ikke kendt
Tema: Genforeningen

 

Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2020. NB Dato fastlægges i god tid
Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.
Asta kontakte Svenstrup Cykelklub (har pt. ikke haft kontakt) og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til et sådant træf

Anne Marie Jensen (Nordborg Cykelklub)
synes at det er en god ide.
Marianne Høi (Augustenborg)

Tag selv madpakken med-Nygård giver en kap kaffe og en øl/vand

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang  - Emne: Elcyklers mulighed og farlighed – kontakt til politiet

Anne-Marie Jensen har oplyst at Hans Erik Mikkelsen kan hjælpe os videre til rette person (mail. adress.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)
Mht. vejret – kunne det i tilfælde af regnvejr foregå indendørs.

Højskoledag 2020 (lørdag 19. eller 26. september?)
Ole foreslår at planen om en Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal indgår i højskoledagen 2020.
Tema: Kirkens dag?  - en anden vinkel end Genforeningen. Bertel Haarder – biskoppen

Kan Bertel den 19. september eller 26. september 2020?  Spørge Bertel

 

 3. Ideer til fremtidige arrangementer

Muligt emne Charlotte og Benny Engelbrecht – syng-sammen-arrangement                                                                                                                  

 4.Praktiske forhold 

Antal arrangementer på Nygård

Ole appelellerede til at vi holdt os til 4 arrangementer halvårligt. Passe på med en tendens til, at vi får flere arrangementer, fordi vi er to arrangementsgrupper.
(Referentens tilføjelse: Meget håndfast kunne det som tommelfingerregel være sådan, at hver af grupperne havde 2 arrangementer hvert halvår – undtagelser kræver særlige argumenter)

Dette er vigtigt af to årsager
- dels skal der være frivillige kræfter nok til at tage hånd om alle aktiviteter i forbindelse med arrangementerne, så ingen kører sur i det og mister lysten
- dels skal der være en balance mellem arrangementer og udlejning (specielt i weekender).

 

5 Evt.:

Søg