Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Møder efteråret 2019: mandag 9. september (afbud John) og mandag den 28. oktober – begge gange kl. 10 – 12.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt ekstraordinært møde 18. marts og holder det næste møde 6. maj.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Litteratur i fællesskab onsdage: 20. marts 2019. Ken var tovholder
11 deltagere inkl. os selv

Evaluering af forløbet med fælles litteraturlæsning – Ellis oplæg blev fulgt – se selvstændigt dokument

 

Påskeudstilling 2019

Drøftelse af om vi holde en pause med påskeudstillinger / holde hvert andet år eller helt stoppe.

Drøftelse ud fra disse betragtninger fra Birgitte:

Det er et lille overskud, synes jeg for det store arbejde det at arrangere det hele. 

Der er på en måde gået inflation i påskeudstillingerne, der er snart ikke det sted, som ikke har påskeudstilling. Jeg er selv kørt lidt træt i det.... og fornemmer det hos andre også.

Jeg synes vi skulle holde en pause. Vi drøftede det ved frokosten i dag på Nygård, hvor vi var 10”

 

Argumenter for

Vi præsentere altid ”rigtig” kunst – og nye kunstnere hvert år – vi er et af ”flagskibene” – derfor kommer bussen til os

Nygårds lokaler er velegnede til kunstudstilling

Mange besøgende – i år 455 – gs. Over de 11 år har været 498 – mange kommer for at se ”rigtig kunst”. Det har svinget op og ned gennem årene.

Mange er glade for at komme på Nygård i påsken

God PR for Nygård - og en del af vores image

Kunsten er en vigtig del af kulturen- vores ene nøglebegreb

Annoncering for arrangementer er PR-udgift for Nygård som helhed

Vi skal ikke genere et overskud – det er fint, at vi gør det.

 

Argumenter imod

Stort arbejde at arrangere – der er mange involverede både i forarbejdet – i vagtdækningen – og i efterarbejdet

Svært at gennemføre, hvis mange af dem yder den praktiske indsats med flytning frem og tilbage med møbler osv., ophængning, vagtdækning og kagebagning mister lysten

 

Gruppen indstiller at vi fortsætter med påskeudstilling hvert år, men forsøger at forenkle processen så meget som muligt.

 

Forslag til hvad der kunne gøres enklere

Helga og Ellis står for forarbejdet som sparringspartnere - Helga er tovholder i funktionen – også fælles om at mødes i Nordborg Kunstinitiativ

Melding til Nordborg Kunstinitiativ: vi mener, at der er for mange udstillingssteder – forslår at nogle slå sig sammen.

Nedtagning og ophæng – spørge Christian om han har forslag til forenkling

Vi bager og sælger kun brødtorter, som i noget omfang bages på forhånd og læges i fryseren

Udtynding af vagtdækningen ud fra besøgstal. De frivillige der har haft vagt i år spørges om deres oplevelse af vagten og om de har forslag til forenklinger.

 

 

Regnskab for påskeudstilllingen:

Indtægter salg af kage + kaffe:                         7.945 kr

 

Udgifter:

Bagning og indkøb:                                                2.881

Kørsel kunstnerne:   ca.                                        1.200                  (regningen er ikke kommet endnu)

Annoncering:                                                           2.046

Rengøring:   ca.                              750                   (regningen er ikke kommet endnu)

_____________________________

I alt:                                                                              6.877-

Overskud:                                                                 1.068-

..

  1. april 2019: Billedforedrag ved Britta Egebjerg: Når himlen vælter ind over land

 

Desværre for få deltagere.

Men et meget fint foredrag. Foredragsholderen skriver selv følgende: ”Foredraget var også en dejlig oplevelse. Der var ikke så mange, men hvor var der meget nærvær og medmenneskelighed. ”

7 deltagere – dvs. Gruppen har besluttet, at Britta Egebjerg får som betaling 7 x 80 (altså hele indtægten, ikke kun entréen).

 

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen.

TB har meddelt at det vil være ok, at vi aftaler deltagerpris fra gang til gang, således at vi altid kan sikre os at have FOFs laveste deltagerpris (fra næste år 90 kr.) ved vores arrangementer, således at vi udligner forskellen i forhold til det honorar, som vores foredragsholder skal have.

Dette er aftalt med FOFs bestyrelse.

Efterår 2019

 

X Onsdag 9. oktober 2019 kl. 15 – 17: Foredrag med Helle Skaarup. Asta tovholder

Aftale med Helle Skaarup på plads – også flytningen af arrangementet fra aften til eftermiddag.

Arbejdstitlen ændres til ” Altid allerede elsket – hvad betyder det? – Hvad betyder det for vores identitetsoplevelse.”   Pris 4100 kr. inkl. transport.

Denne pris er for høj for FOF – vi har drøftet det frem og tilbage.

Jeg har aftalt med Helle, at FOF laver aftale med hende, sådan at prisen bliver deres normale (pt. 90 kr.) og at hun sender en faktura til os på den difference, der måtte blive.

Her vil vi måske kunne tjene det hele ind via kaffe/kage betalingen.

Jeg synes det er vigtigt at nå ud til den kreds, som FOF har, så derfor denne fremgangsmåde.

http://www.loegumkloster-refugium.dk/Forstander-Helle-Skaarup.108.aspx

Peter Bastian nævnes i omtalen - Altid allerede elsket - at stræbe efter at blive anerkendt er – at kæmpe for det man er. Droppe sorgen som tilgang.

Hvad betyder det for vores forkerthed?

 

X Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør
HR var hovedinitiativtager og nu formand for ”Medicinhaverne – Tranekær” http://medicinhaverne.dk/

Vi kan også vælge et andet foredrag.HR skriver ” En anden mulighed er landbohaver gennem 300 år, (jeg har undersøgt landbohaver på Als), eller mere generelt om havernes udvikling i Danmark. ”

Jeg er i tvivl om tidspunktet skal være eftermiddag eller aften

Helles honorar er kr. 3000. Vil drøfte med FOF om vi kan samarbejde her også.

Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur

Andreas Hermann har 1. marts skrevet til os:

”Jeg har planlagt at lave den traditionelle Juletur og håber I vil være med igen i år.

 1/12

Juletur i Nørreskoven

Kom og vær med på årets stor julearrangement. Kom og find gran og kogler og deltag i det hyggelige juleværksted. Måske finder vi også spor fra de to skovnisser.

Kl 10-13

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg.

Arrangør: Foreningen Nygård, Naturstyrelsen og Naturskolerne i Sønderborg Kommune”

Problemet for os er, at Nygård er udlejet den søndag (lejemål fra lørdag kl. 8 til søndag kl. 16). Har spurgt AH om datoen ligger fast. Det gør den.

Vi forsøger at få det til at fungere i jagtstuen. John og Asta har set på mulighederne.

 

Forår 2020

Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om en af deres rejser

Inge Gillesberg har skrevet, at hun og Steen gerne vil fortælle om en af deres mange rejser (f.eks. var de i julen/nytåret på Phillipinerne)

Pt. er efteråret vel fyldt godt nok op med arrangementer.

Foreslår derfor, at vi laver aftale om et forårsarrangement - evt. i samarbejde med FOF?

– februar –marts 2019

– tidspunkt på dagen?

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Arkæologisk tur - vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder - Efter aftale med Helga er turen pt. sat i bero

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur - sættes på standby
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

 

  1. Evt.

 

 

Søg