Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i 1. halvår 2019: mandag 6. maj

Forslag til datoer i efteråret:

 

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister som vi bør have med ved hvert møde fremover.

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2019 bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

 

Dagsorden

1. Evaluering af afholdt musikarrangement
: ingen
Fredag 25. januar 2019: Medlemsaften for foreningen Nygårds medlemmer. Tema: Rusland.
Alt klappede bare så fint. 44 deltagere der alle morede sig kosteligt – og alle blev klogere på mangt og meget vedrørende Rusland.

Temaer til de kommende år:

Tyskland           
Sverige

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

 

X søndag 7. april 2019 kl. 15.00 – 17.00: “Syng en sang i Nørreskoven” med Heidi Sørensen Freund og Nordborg Sangforening

Sognepræst Heidi Sørensen Freund udvælger og præsenterer de ca. 12 – 14 sange fra Folkehøjskolesangbogens 18. udgave, der skal synges.

Ole sørger for afregning med præsten.

Koret er forsangere til fællessangene samt fremfører 3 korsatser af deres repertoire

Koret (max.20) får gratis kaffe og entre – (ægtefæller skal betale) Ken reserverer plads til koret bagerst

Birgitte og Ole spiller til på klaver og kontrabas.

Entré 20 kr. + kaffe og kage 40 kr.

Kagebagning – John sørger for kager

Ole byder velkommen.

Møde kl. 14:Olr , John og Ken. Asta fraværende. Skaffer en hjælper.

Hjælpere bliver til køkkenet er ryddet – melde ud til hjælpere. Ken tager sig af kassen.

Nye skilte (Salg af kaffe/the og kage) – gives til John som fremover er skilteansvarlig.

 

X søndag den 26.maj.2019 kl. 15:00- 17.00: folkBaltica koncert – fællessang med Mette og Børge Solkær. Søren Iversen-violin – gratis adgang.

Se her: https://www.folkbaltica.de/konzerte/programm/veranstaltung-faellessang-8/

Vi ville gerne fremover om muligt have haft nogle nye navne hvert år.

Ole har hentet plakater Hvordan skal vi fordele dem? skal vi også selv lave en plakat?

Kaffe og kage kan købes for 40 kr.

Hvem hjælper? Aftales 6. maj

Ole kontakter musikerne mhp. lydprøve.

Mødes med Anne Bertram og Tanja Zeba – primært for at hilse på hinanden og tale om det fremtidige samarbejde. Aftalt at de kommer med et udspil til mulige datoer – inden koncerten.

Hvilke emner ønsker vi at drøfte med dem?

 • Ole skriver til dem om hvad vi gør nu PR-mæssigt. Kan de se, om der er noget mere vi kan gøre
 • Vi ønsker tættere kontakt til fB – kan vi få indflydelse på valg af musikere.
 • Evaluering efter koncerten
 • Er der andre sammenhænge Nygård kunne indgå i
 • Er der mulighed for støtte til Nygårds aktiviteter mv.
 • Arrangementer som de kunne henvise til Nygård

 

Mandag 3. juni 2019 mellem kl. 10-12: Cykeltræf for cykelklubberne – Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.

Man kunne jo foreslå cykelklubberne at udover erfaringsudveksling og fælles spisning/kaffebord kunne man synge nogle sange, hvor hver klub på forhånd havde valgt en sang.

Hvornår skal man vælge elcykel – og hvilken? Udstilling af elcykler og indslag med sikkerhed.
Ekspert om elcykel.

Asta kontakte Svenstrup Cykelklub (har pt. ikke haft kontakt) og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til
Spørge Anne Marie Jensen (Nordborg) Marianne Høi (Augustenborg)

Mulige tema – f.eks. cykelruter på storskærm (kan lejes)
Cykelquizz – den lille cyklistprøve

Plads til en halv times indslag inkl. sange.

OBS: Se Nygårds hjemmeside om ændringer pga. vejret.

Tak selv madpakken med Nygård giver en kap kaffe og en øl/vand – program på en time
Elcyklers mulighed og farlighed
Emner?
Cykelquiz

Reservere mandag 3. juni i kalenderen (ok)

 

X 21. september 2019: Højskoledag

Tema: Genforeningen

Formiddag:

Ken har kontakt til René Rasmussen.
Rene Rasmussens foredrag hedder: “Fra slagtebænk til genforening”   Pris 3500 kr+ kørsel. Aftale på plads

Eftermiddag:

Ole har kontakten til Jørn Buch: Jørn Buch: ”Det er ok med emnet Grænselandet som model. Jeg skal bruge 1½ time og spørgsmål ca.2 timer Honorar: kr.2400 + kørsel” Aftale på plads

Sønderjysk kaffebord

Musikindslag sidst på eftermiddagen: 16 - 17

Ole snakker med Nikolas Kock og Mogens Dam

 

Deltagerpris 350 kr. (de 6 frivillige er gratis)

Vi søge ikke sponsorstøtte.

 

X Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo

Planlægges på næste møde


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

Ole er kontaktperson fremover. Har skrevet til dem og bedt om PR-materiale: Alt deres PR-materiale ligger på nettet.

Ole annoncerer i Sønderborg Ugeavis.

Pris 100 kr. i entre + 40 kr. i kaffe og kage.

 

2020

X Februar: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte).
Orkesterets honorar efter tarif er 12600 kr. tidligere har vi fået dem for mindre, det er de også klar til at forhandle om denne gang. Jeg har set lidt på tal.  2 beregninger herunder.

 1. A) Kommer der max. 70 a 100 kr. har vi 7000 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 9000. kr.
 2. B) Kommer der max. 70 a 150 kr. har vi 10500 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 12500 kr.
 3. C) Desuden udgifter til annoncering, men vi kan komme langt for få midler.

I begge til fælde kan vi forsøge med sponsorstøtte.

Udvalget har givet Ole tilsagn til at sige ja til en koncert. Tidspunkt pt. ikke aftalt.

Res. 9. februar, 15. – 16. februar som mulige datoer i kalenderen


Ole arbejder videre med Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist) RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal.

Udsættes til efterår

FolkBaltica-koncert april/maj 2020

 

 1. Ideer til fremtidige arrangementer

Forslag fra Asta:

-4 årlige sangeftermiddage med fælles sang af årstidens sange: Samme ugedag – samme tidspunkt – f.eks. onsdag eftermiddag kl. 15 - 17
Januar kvartal: vintersange – placeret i februar

April kvartal: forårssange – placeret i maj

Juli kvartal: sommersange– placeret i august

Oktober kvartal: efterårssange – placeret i november

Akkompagnement ved Birgitte og Ole

Vi 4 kunne hver gang præsentere en sang – samt vælge flere / lade publikum vælge.      

 • Historiefortælling ( forslag fra John)                                                                                                 

 5.Praktiske forhold 

 • Ole om PR:
  Når vi bringer annoncer i lokalbladene er vores arrangementer også med i lokalavisernes oversigt over lokale arrangementer med dato og titel

Og ligeledes hvis vi har en annonce i Ugeavisen, så er vi med i JydskeVestkystens oversigt over arrangementer.

 

6 Evt.:

Søg