Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR)t, John Jensen (JJ). afbud, Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Møder foråret 2019: mandag 29.april.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Tjeklisten findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling
 • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt møde 14. januar og holder et ekstraordinært møde 18. marts.

Kagegruppen: Martha har valgt at stoppe som tovholder for bagegruppen. John har sagt ja til at være ny tovholder.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

 1. november 2018: FOF- foredrag med Linda Lassen
  Fint arrangement – 40 betalende. Tyder på, at det er velegnet at lægge arrangementer om eftermiddagen.
 2. december 2018 Juletur – John tovholder. 70 deltagende i selve turen – heraf 35 på Nygård.

 3. januar 2019: Litteratur i fællesskab
  Der var tilmeldt 5 – 1 afbud pga. sygdom – så var var 4 tilmeldte + 4 fra vores gruppe (afbud fra Helga) – altså 8 i alt.
  Der var til forvirring omkring starttidspunktet, hvor flere havde set i SønderborgNyt, at det var kl. 15.30.
  Alle købte kage og kaffe (som vi tog 20 kr. for).
  Vi havde en kort evaluering, hvor den generelle tilbagemelding var positiv. Fint at starte med kaffe (var ikke planlagt således, men vi gjorde det pga. startproblemerne, hvor vi ventede.

Ros til Ellie for at styre forløbet fint, sådan at hun undervejs bragte os tilbage til teksten. I gruppen var vi enige om at holde os lidt i baggrunden – der var en god balance.

Vi er stadig enige om, at der kan være max. 10- 12 deltagere udover os selv.

 1. februar 2019: Litteratur i fællesskab
  John sørgede for opstilling, borddækning samt kaffe og kage.

Vi var i alt 11 deltagere (heraf 3 fra gruppen) – så deltagerantallet var fordoblet siden sidst. Et meget passende antal. Bliver vi mange flere, vil der ikke være plads nok til den enkelte.

Deltagerne meldte alle positivt tilbage. Synes det er et spændende tiltag. Fra start bør vi nævne hvem af os der er med i arbejdsgruppen samt at vi holder lav profil for at give taletid til deltagerne.

Mandag 4. marts 2019 kl. 19 Anders Hartvig: De seneste skattefund fra Sønderjylland.

Asta tovholder.

God tilslutning. 30-40 deltagere. Spændende foredrag. Alt klappede fint.

 

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen.
Forespørgsel sendt om samarbejde i den kommende sæson sendt 21. februar – gentaget 14. marts.

 

X Litteratur i fællesskab onsdage: 20. marts 2019. Ken er tovholder

Der er pt. 9 tilmeldinger + 1 med? – så inkl. os selv er vi oppe på max. antal.

 

X 18. – 22. april 2019: Påskeudstilling 2019

Udstillere: Tema Spor

Britta Egebjerg http://www.brittaegebjerg.dk/ afleverer billeder 8. april (Asta er på Nygård) afhenter i forbindelse med sit foredrag.

Hanne Schmidt –malerier http://hanneschmidt.dk/

Annette Zierau – relieffer med spor AZ har besøgt Nygård og John har været hendes vært. Så hun er helt klar som udstiller.

Asta har under Helgas sygefravær overtaget opgaverne som tovholder for påskeudstillingen. Har deltaget i møde i påskeudstillingsgruppen på Nordborghus om den fælles tilrettelæggelse af udstillinger, specielt om påskeudstillingskatalogen.

I sidste halvdel af februar samles alle oplysningerne til katalogen, som i år udarbejdes af grafikeren i trykkeriet. Asta har netop indsendt de ønskede oplysninger fra Nygård.

Har kontaktet Thorstein Hemmet om det musikalske indslag til ferniseringen, og TH Meldt tilbage: ”
Jeg har fået en guitarelev på vores MA, Jens Westermann-Rasmussen, til at spille til Påskeudstillingen på Nygård”.
Asta har også bedt kunstnerne melde om, hvorvidt de overnatter i forbindelse med udstillingen, således at de resterende dage kan stilles til rådighed for Nygårds frivillige (det er lykkedes hvert år indtil nu)

Britta Egebjerg kommer ikke selv. Hanne Schmidt onsdag. Annette Zierau + mand overnatter også onsdag og torsdag. Alle overnatninger er på plads.

I forbindelse med generalforsamlingen vil der som tidligere år blive meldt ud hvilke vagter, der skal dækkes.
Der mangler nogle vagtdækninger fredag og søndag.

John har opgaven med at få kontaktet bagegruppen om kagerne (bl.a. brødtærter) til påsken. Her meddelt at alle kagerne er på plads-

På mødet gennemgik vi vores tjekliste for påskeudstilllingen for at sikre, at alt er i orden og aftalt.
Asta kontakter John og Christian mht. de forberedelser, de er en del af. Samt Ole om indkøb af vin til ferniseringen.

 

X Onsdag 24. april 2019 kl. 15 - 17: Foredrag med Britta Egebjerg: Når himlen vælter ind over land - At turde være det hele menneske i sorgen http://www.brittaegebjerg.dk/foredrag

Foredraget handler om sorgen/bearbejdningen af sorgen efter hendes mors død af kræft. Hun foreslår, at betalingen kunne være entréindtægten, da hun ved, at vi er et non-profit foretagende med kun få penge.

Har forespurgt hos FOF – men prisen bliver – efter min mening - for høj.

Jeg foreslår, at vi tager 40 kr. i entre + 40 kr. for kaffe og kage.

Foredraget er flyttet til om eftermiddagen efter samråd med gruppen og efter at BE har sagt ok hertil.

Vi melder det ud i starten af april sammen med påskeudstillingen og selvfølgelig i forbindelse med selve udstillingen.

I forbindelse med foredraget har hun skrevet, at hun er interesseret i at overnatte den 24. april.

John har sagt ok til at være tovholder (Asta fraværende)

OBS OBS Asta skal aflevere projektoren til John, så den er klar til foredraget. Det skal aftales med Britta, at hun selv medbringer sin bærbare computer.

Efterår 2019

Arkæologisk tur - vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder - sidste halvdel af august

Efter aftale med Helga er turen pt. sat i bero

 

Andreas Hermann har netop (1. marts) skrevet følgende:

Jeg er i gang med at samle sammen til dette års Naturkalender og vil hører om I har ture I gerne vil have med.

 Den fælles naturkalender samler de offentlige arrangementer og giver et utrolig godt overblik over arrangementer i vores natur i kommunen.

Sønderborg Kommune har en fantastisk spændende og forskelligartet natur og I kan være med at fortælle om den.

Så vi vil derfor gerne hører om I har nogle spændende ture som kunne komme med i Naturkalenderen?

Kriterierne er følgende:

 • •                         Turen skal være gratis
 • •                         Turen skal omhandle vores natur
 • •                         Turen skal være offentlig (det må ikke kræve medlemskab)

Turene må gerne være til forskellige målgrupper eks. familietur, fugleinteresserede, florainteresserede med videre.

Vi deltager ikke.

 

X Onsdag 9. oktober 2019 kl. 15 – 17: Foredrag med Helle Skaarup. Asta tovholder

Aftale med Helle Skaarup på plads – også flytningen af arrangementet fra aften til eftermiddag.

Arbejdstitlen kunne være ”Sorgens sommerfugle - Altid allerede elsket”   Pris 4100 kr. inkl. transport.

Denne pris er for høj for FOF – vi har drøftet det frem og tilbage.

Jeg har aftalt med Helle, at FOF laver aftale med hende, sådan at prisen bliver deres normale (pt. 80 kr.) og at hun sender en faktura til os på den difference, der måtte blive.

Her vil vi måske kunne tjene det hele ind via kaffe/kage betalingen.

Jeg synes det er vigtigt at nå ud til den kreds, som FOF har, så derfor denne fremgangsmåde.

http://www.loegumkloster-refugium.dk/Forstander-Helle-Skaarup.108.aspx

 

X Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør
HR var hovedinitiativtager og nu formand for ”Medicinhaverne – Tranekær” http://medicinhaverne.dk/

Vi kan også vælge et andet foredrag.HR skriver ” En anden mulighed er landbohaver gennem 300 år, (jeg har undersøgt landbohaver på Als), eller mere generelt om havernes udvikling i Danmark. ”

Jeg er i tvivl om tidspunktet skal være eftermiddag eller aften

Helles honorar er kr. 3000. Vil drøfte med FOF om vi kan samarbejde her også.

Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur?

Andreas Hermann har 1. marts skrevet til os:

”Jeg har planlagt at lave den traditionelle Juletur og håber I vil være med igen i år.

 1/12

Juletur i Nørreskoven

Kom og vær med på årets stor julearrangement. Kom og find gran og kogler og deltag i det hyggelige juleværksted. Måske finder vi også spor fra de to skovnisser.

Kl 10-13

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg.

Arrangør: Foreningen Nygård, Naturstyrelsen og Naturskolerne i Sønderborg Kommune”

Problemet for os er, at Nygård er udlejet den søndag (lejemål fra lørdag kl. 8 til søndag kl. 16). Har spurgt AH om datoen ligger fast. Det gør den.

Kan vi / vil vi deltage i juleturen i jagstuen. Vi forsøger at få det til at fungere i jagtstuen. John og *Asta har fået en kode til Jagstuen, så vi kan se på det 18. marts.

Forår 2020

Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om en af deres rejser

Inge Gillesberg har skrevet, at hun og Steen gerne vil fortælle om en af deres mange rejser (f.eks. var de i julen/nytåret på Phillipinerne)

Pt. er efteråret vel fyldt godt nok op med arrangementer.

Foreslår derfor, at vi laver aftale om et forårsarrangement - evt. i samarbejde med FOF?

– februar –marts 2019

– tidspunkt på dagen?

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur - sættes på standby
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

 1. Evt. 

 

Søg