Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i 1. halvår 2019: mandag 14. januar og mandag 6. maj (OBS: Ken i Sverige uge 4+5 og 8+9)

Alle møder kl. 9 – 10.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister som vi bør have med ved hvert møde fremover.

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2018 bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

 

Dagsorden

1. Evaluering af afholdt musikarrangement
:

  1. september 2018: Højskoledag med sang og musik (jubilæumsarrangement)

Alt i alt et vellykket arrangement, hvor alt klappede. Publikum har efterfølgende udtrykt stor tilfredshed.
Til næste højskoledag:

Økonomi: Vi kan godt sætte prisen til 400 kr.

Tidsplan: Måske lidt mere luft i tidsplanen

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

 

X Fredag 25. januar 2019: Medlemsaften for foreningen Nygårds medlemmer. Tema: Rusland (Ken er i Sverige)

Henrik Skrydstrup holde foredrag om Transibiriske Jernbane (Ole aftaler – max. 30 min.)

Musik: Jes Solmer + evt. Henning – sange + musikindslag. Honorar ok. Ole aftaler

Ole laver quiz – Litteratur og musik 10 punkter + 5 musikeksempler

Menu: Bøf Stroganoff–John bestiller hos Detlef (Claus) / John finder ud af dessert / kage

Ole sørger for drikkevarer – vodka + russisk øl (Wohlenberg)

John sørger for 2 hjælpere – 17 til 22.

John sørger for flag

Evt. russisk baggrundsmusik

 

  1. april 2019: Fællessangsarrangement med Nordborg Sangforeningevt. sammen med Heidi Freund (præst i Nordborg)

3 numre + synge med på fællessang

Ole spørger Sofie Lønne Reil Hundebøll og Heidi Freund sammen bestemme tema. Introducerer sangene.

Forslag søndag 7. april om eftermiddagen

Der skal bruges en pianist – Birgitte eller evt. en anden pianist

Entré 20 kr. + kaffe og kage 40 kr.

X søndag den 26.maj.2019 kl. 15:00: folkBaltica koncert – de samme som sidste år?? (set i Jydske)

Vi ville gerne fremover om muligt have haft nogle nye navne hvert år.

HUSK LYDPRØVE

Klippet fra JydskeVestkysten 23. november ”På Nygård i Nørreskoven er der fællessang med Mette og Børge Solkær søndag den 26. maj. Som noget nyt er der fri entré til tre koncerter på festivalen. Nygård-koncerten er det ene sted. ”

 

Tirsdag 18. juni 2019 mellem kl. 10-12: Cykeltræf for cykelklubberne – Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.

Man kunne jo foreslå cykelklubberne at udover erfaringsudveksling og fælles spisning/kaffebord kunne man synge nogle sange, hvor hver klub på forhånd havde valgt en sang.

Hvornår skal man vælge elcykel – og hvilken? Udstilling af elcykler og indslag med sikkerhed

Asta kontakte Svenstrup Cykelklub og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til
Spørge Anne Marie Jensen (Nordborg) Marianne Høi (Augustenborg)

Mulige tema – f.eks. cykelruter på storskærm (kan lejes)

Plads til en halv times indslag inkl. sange.

Se Nygårds hjemmeside om ændringer pga. vejret.

 

  1. september 2019: Højskoledag

Tema: Genforeningen

Forespurgt Bertel Haarder (alternativ: Tom Bukh Swienty (Det ensomme hjerte))

 

Foredragsholder kunne være Jørgen Buch, René Rasmussen

Et tysk spor: Heinrich Jürgensen formand for det tyske mindretal

Nis Edwin Petersen

Karsten Skov (Enkeland)

 

Indslag med folk der har personlige erfaringer fra Genforeningen

Evt. indslag om ”Tiden fra krigsafslutningen til genforeningen i Sønderjylland”.

 

Ole har mange forslag til andre spor:

Musik: Martin N. Hansen

Politisk: Villy Søvndal, Dan Jørgensen

OBS .Ole havde flere forslag – skal med på dagsordenen til næste møde, hvis BH melder fra.

 

Koncert i efteråret 2019: Rannok, en folkemusikduo


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

 

Skrevet til dem, at vi er interesseret i en koncert til efteråret – fastlægger dato på vores næste møde 14. januar.

 

Arbejde videre med Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist) RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal.

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Referat: HERTIL NÅEDE VI:

Fra brainstorming på sidste møde:

-Godt stort fællessangs-sangsarrangement – invitere et par kor som forsangere – et fællessangsorkester – finde en god toastmaster

Asta: Jeg har spekuleret på om det var en ide at erstatte Sankt Hans en stort udendørs fællessangs-stævne i juni måned med støtte af et eller flere lokale kor - med et forskelligt tema år for år.

Et eksempel kunne være et år: sange af Jens Rosendal, et andet år: sange af Kim Larsen

Det blev nævnt i på vores sidste møde - men ikke i detaljer - så jeg har bare tænkt videre, bl.a. fordi jeg for nylig var til en Jens Rosendal-aften på Epos. Desværre med afbud fra Jens Rosendal selv, men det var en meget fin aften, hvor Rasmus Skov Borring (musiker og komponist) bandt sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal. Det kunne han sikkert også sagtens gøre til et sådant sangstævne.

Forslag fra Asta:

-4 årlige sangeftermiddage med fælles sang af årstidens sange: Samme ugedag – samme tidspunkt – f.eks. onsdag eftermiddag kl. 15 - 17
Januar kvartal: vintersange – placeret i februar

April kvartal: forårssange – placeret i maj

Juli kvartal: sommersange– placeret i august

Oktober kvartal: efterårssange – placeret i november

Akkompagnement ved Birgitte og Ole

Vi 4 kunne hver gang præsentere en sang – samt vælge flere / lade publikum vælge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

 5.Praktiske forhold 

  • Til PR: Kan vi få vores arrangementer med i lokalavisernes oversigt over lokale arrangementer med blot dato og titel samt henvisning til vores hjemmeside?

 

6 Evt.:

Søg