Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Vi startede med de ordinære punkter og fortsatte med test-læsningen, som Martha ikke deltog i.

 

NB: torsdag 6. december 2018 kl. 10 – 12 Testlæsningsgruppen mødes igen

Ellis sender forinden et oplæg til tekst til PR for arrangementsrækken.

Ellis er tovholder på testlæsningen – vælger tekst og styrer forløbet.

 

 

Møder i efteråret 2018 samt foråret 2019: mandag 5. november samt 4. februar og 29.april.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Tjeklisten findes på hjemmesiden se her http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen afholder næste møde 26. november.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Lørdag 15. september 2018: Højskoledag - evalueres i musikgruppen

Gruppen her vil gerne drøfte at afholde en højskoledag hvert år – gruppen vil gerne f.eks. være tovholder hvert andet år.

Ideer tages op på næste møde 4. februar.

 

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterårshalvåret 2018

X onsdag 21. november 2018 kl 15 – 17 FOF- foredrag med Linda Lassen primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt. (Asta tovholder)

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen.

TB oplyste 3.november, at der var 23 tilmeldte. TB har netop udsendt pressemeddelelse, som her kan ses i SønderborgNyts gengivelse: https://www.sonderborgnyt.dk/linda-lassen-fortaeller-om-bogen-men-sko-ma-jeg-ha-i-nygard/

Hjælpere: Martha og Asta + 3: Birgitte, Ole N. Sætte stole frem om tirsdagen inden

Kagebagning: Martha kontakter bagegruppen

X 2. december 2018 kl. 10 – 13 Juletur –Aftalt med Andreas. John tovholder – har tjekliste.

Hjælpere fra kl. ca. 9 - 13:Udover John selv skaffe 4 personer.

Besked inden 24.november til John /Asta : Ole, Birger.

ABO har 5.11. skrevet til Andreas om at få opslaget til hjemmesiden

 

2019

X Højtlæsning i fællesskab onsdage: 16. januar + 20. februar + 20. marts samt evt. 10.april 2019.

Tilmelding fra gang til gang. Max. 8 – 10 deltagere. Kaffepause. 14.30 til 16.30. Kaffe og kage gøres klar inden – serveres efter seancen.

 

Se i øvrigt under Testlæsning sidst i referatet.

 

X Mandag 4. marts 2019 kl. 19 Anders Hartvig: De seneste skattefund fra Sønderjylland. Asta tovholder - aftale er på plads.

Betaling et par gode flasker vin og kørsel fra Haderslev

 

X 18. – 22. april 2019: Påskeudstilling 2019

Udstillere: Tema Spor

Britta Egebjerg http://www.brittaegebjerg.dk/ Har aftalt med Helga, at hun udstiller, men at hun ikke selv kan være tilstede / aftaler ophængning med Annette)

Hanne Schmidt –malerier http://hanneschmidt.dk/

Annette Zierau – relieffer med spor

 

X Onsdag 24. april 2019 kl. 19 – 21: Foredrag med Britta Egebjerg: Når himlen vælter ind over land - At turde være det hele menneske i sorgen http://www.brittaegebjerg.dk/foredrag

Foredraget handler om sorgen/bearbejdningen af sorgen efter hendes mors død af kræft. Hun foreslår, at betalingen kunne være entréindtægten, da hun ved, at vi er et non-profit foretagende med kun få penge.

Måske skulle vi forsøge samarbejde med FOF om dette foredrag også. Evt. markedsføre det sammen med Helle Skaarups foredrag.

 

Onsdag 9. oktober 2019 kl. 19 – 21: Foredrag med Helle Skaarup. Asta tovholder

Aftale med Helle Skaarup på plads – enten onsdag 2. oktober eller 9. oktober.

Arbejdstitlen kunne være ”Sorgens sommerfugle” Pris 4100 kr. inkl. transport.

FOF vil gerne samarbejde om dette arrangement.

http://www.loegumkloster-refugium.dk/Forstander-Helle-Skaarup.108.aspx

 

 

Efterår: Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. allerede nu lave en aftale med FOF om et forårs arrangement – februar –marts 2019 – Asta har skrevet til IG – ingen respons pt.

 

Forslag fra Elisabeth Vestergaard fra bestyrelsen:

Jeg vil gerne foreslå Helle Ravn, fhv. Museumsinspektør på Langeland, til at holde foredrag om de fantastiske medicinhaver, som hun er en af hovedinitiativtafere til og leder og organiserer alle de frivillige, der står for driften. Jeg har spurgt og hun vil gerne. Hun er en engageret og dygtig formidler.

Se: http://medicinhaverne.dk/kontakt/

Forslag onsdag 13. november

ABO har skrevet til Helle Ravn 5.11.19

 

Arkæologisk tur - vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder - sidste halvdel af august

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur - sættes på standby
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

  1. Evt.

 

 

Herefter havde vi

Testlæsning: ”Skibsdrengens fortælling” af Karen Blixen. Ellis står for oplæsningen.

 

Som blev en mellemting af testlæsning og diskussion af processen. Der viste sig behopv for en opfølgning og ny testlæsning, som bliver 6. december kl. 10 - 12

 

Baggrund:

Guidet fælleslæsning v. Ellis  Ide på baggrund af The Reader – http://www.thereader.org.uk

Titel til projektet: ”Litteraturtanker –højtlæsning i fællesskab” eller:

Ellis kontakt anbefaler, at vi ikke bruger ordet fælleslæsning, men i stedet for ”Litteratur i fællesskab”

Ellis har uddelt materiale til gruppen fra en bibliotekar i Holstebro

 

Ellis i tovholder på hele processen. En af os andre er nr. 2 hjælper. Hjælperen er den, der har valgt teksten den pågældende gang.

Rammen for læsningen skal være fast og kendt af alle som indledning hver gang:

Den der har ordet taler ud uden afbrydelser – ikke give gode råd – ikke kommentere – ikke diskussion - alle får mulighed for at sige noget

 

 

Tekstlæsningen: Hvad giver det af tanker? Kender I det for jeres liv?

Gruppens medlemmer har alle udvalgt en tekst, som var udleveret til alle inden sidste (3 fra Helga og 1 fra hver fra John, Ken og Asta)

 

Vi har haft en lang drøftelse af, hvilke tekster der egnede sig ud fra vores valg. Skal det være et uddrag af en tekst eller en hel novelle.

vigtigt at finde ud af tovholdernes roller, hvordan guider/leder de forløbet.

 

Søg