Dagsorden til Påskeudstillingsmødet 6. marts 2023

Deltagere:
Christian Fischlein, Helga Roesgaard, Inge Matzen, John Jensen og Asta Broesby-Olsen
Birthe og Morten Flytkjær

De ovenfor nævnte udgør den overordnede Påskeudstillingsgruppe, som mødes 1-2 gange årligt
Kunstgruppen: Helga og Asta
Handymangruppen: Christian, John og Morten
Forsyningstropperne: Birte og Inge (John har kontakten til bagegruppen)
Koordinator: Asta + kontakt til Nygårds PR-gruppe (Ole og Ken)

Lene Corydon er inviteret til at deltage i mødet fra kl. 11, men er forhindret i at deltage.


 
Næste møde:  Evalueringsmøde tirsdag 2. maj kl.10 – 12 på Nygård

Dagsorden

1.Påskeudstilling 2023 / 6. april – 10. april 2023
Udstillerne er:

Ken Denning www.kendenning.com

 

  • Udstilling af ”Fortællinger fra Als”. En udstilling, en bog og en teaterforestilling.
    (Fil om projektet er tidligere udsendt)

Projektet har fået tilskud fra Mads Clausen-fonden (50.000 kr.) – afslag fra Linak. Der søges støtte fra Sønderborg Kommune.
Samarbejdspartnere: Lone Romme, kultur- og fritidskonsulent ved Sønderborg Kommune.

Bogen klar til 6. april til salg og signering på Påskeudstillingen.

Victor Marcussen, skuespiller, vil sammen med sin kone give en 10 minutters smagsprøve på tekst og musik ved ferniseringen. (Ken, Victor og Lene er klassekammerater fra Nordborg Skole)

Teaterforestillingen: Der ledes efter et sted til opførsel af stykket i Sønderborg Kommune – helst på Als. (Nygård har sagt nej, da vi ikke skønner at kunne trække publikum til det). Stykket vil blive opført på Teater V i Valby.

Projektet / v Lene laver pressemeddelelse om udstillingen og ferniseringen. Pressemeddelelsen tilsendes os, så vi kan distribuere den i forbindelse med vores PR for påskeudstillingen.

Projektet / v Lene vil prøve at kontakte DR SYD – vi foreslår også DK SYD

PS: Inge gjorde opmærksom på egnsspillet ” Dage på Danfoss” som blev opført på Nørherredhus i 1993
Også på Cathrinesminde Teglværk har der i 2012 været opført egnsspil ” Jætten fra Elsmark” (scrol nedad på siden).

Lene oplyste, at ” Projektet” gerne vil overnatte på Nygård – 2 sover 5.-6. april og 10 6.-7. april

Udstillingen på væggene vil udover bogens billeder bestå af større billeder af Ken Denning (+ evt. indrammede tekster i relation til billederne?)

Samt keramiske værker på gulvet af
Karin Blach Nielsen
https://blachnielsen.com/

Hendes data er: Karin Blach Nielsen, Robert Jacobsens Vej 74, 7 p6, 2300 København S, tlf. 40539907, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kender i øvrigt Ken Denning fra undervisning på Designskolen Kolding.

2. Påskeudstilling 2024 / 28. marts – 1. april 2024

Helga havde onsdag 26. januar denne kunstner på besøg på Nygård for at se lokalerne for at se, om hun kunne være interesseret.
Hun melder tilbage, om hun er interesseret. Vil evt.gerne udstille alene til væggene med dels malerier dels sort/hvide fotos.

Else Pia Erz http://www.galerie-erz.dk/ https://www.facebook.com/GalerieERZ/

EPE foreslår til gulvet Jytte Lysgaard – keramiker https://www.jyttelysgaard.dk/

Mht. Peter Bastian https://kirkogklogt.dk/cases/peter-bastian har Helga talt med Helle Skaarup, som har meddelt, at udstilling af PB’s billeder må vente til 2025.

På den baggrund har Helga efter aftale med Asta meddelt Helle Skaarup, at vi sætter udstillingen af hans billeder i bero foreløbig.

3. Nygårds PR om udstilling 2023

Vi undersøger om der bliver lokale udstillinger i påsken. Morten tager kontakt til Danfoss Kunstudstilling.

Helga og Asta har opgivet at spørge i den mailgruppe der har været tilknyttet Kunstinititativet

Ser vi muligheder for samarbejdsmuligheder omkring PR fremover – tages op ved evalueringen i maj.

Nygårds PR 2023
Vi søger ikke fonde, men forsøger at begrænse udgifterne ved primært at bruge digital PR.
Asta involverer Nygårds PR-gruppe – Ole og Ken – pt. ikke sket endnu – sker umiddelbart efter dette møde.

Hvad har vi reelt brug for som PR?

Vi har brug for A3 –plakater til vejviserskiltene.
John og Morten er ansvarlige herfor.
Vi vil bruge den oprindelige plakat fra Påskeudstilllingerne som baggrund (ligesom vores store vejskilt) og forsyne den med den helt nødvendige vejvisningstekst og kun den – og sådan at skiltene bliver langtidsholdbare.
Asta undersøger om vi må bruge den oprindelige plakat. Den er lavet af Kirsten Brorsen, som forsøges kontaktet.
Opfølgning på ovenstående på mødet.

Løbeseddel – såvel i fysisk form som digital – i A5 størrelse – gerne trykt på begge sider

Se vedhæftede løbeseddel, som ABO har trykt og uddelt ved arrangement på Nygård 4. marts.

Har også udarbejdet forslag til folder – vedhæftes

Tekster og billeder til PR
Helga sørgede for at begge kunstnere tilsendte en tekst på 4 /5 linjer samt billede.
Ud over tekst og billede sættes link til kunstnernes hjemmeside på løbesedlen.

Herudover skal der bringes oplysning om ferniseringsprogrammet.


4. Overordnet drøftelse af alt det praktiske i forbindelse med udstillingen 2023

NB: Asta giver Thorstein Hemmet besked om at der i år ikke er brug for et musikalsk Musikskole-indslag ved ferniseringen i år.
Besked fra Thorstein: Jeg er gået på efterløn, så jeg er ikke længere i Musikskolen.

Hvis I fremover ønsker musik til eller at få lavet reklame for udstillingen, skal I bare skrive eller ringe til Allan Ørslev (musikskoleleder).

Påskeudstillingsmanualen 2023 – se denne fil.

5. Vagtdækning 2023
Asta har annonceret efter frivillige til vagtdækning ved frivilligfesten 27. januar.
Foreløbig henvendelse fra Jan Zangenberg (gerne vagt torsdag - tilbyder at overnatte en nat)

Inge oplyser allerede nu, at hun ikke kan deltage i vagter/overnatte torsdag, fredag og lørdag i påsken 2023.

Overnatning i påsken
Da Nygård ikke har en forsikring, der omfatter udstillede kunstværker, tilbyder vi – udover at kunstnerne selv kan overnatte på Nygård i hele udstillingsperioden – at frivillige overnatter på Nygård de nætter, hvor kunstnerne ikke overnatter.

Helga afklarer med kunstnerne – overnatter Karin Blach Nielsen?

6. Evt. - Intet