Dagsorden til arrangementsmødet 20. februar 2023

Dagsorden til  møde kl. 9.00 i Foreningen Nygårds arrangementsudvalg mandag 20. februar 2023  

FolkBalticakoncerten var musikalsk set helt i top, de 2 musikeres præsentation af musikken var ikke tydelig hørbar for alle på grund af manglende mikrofon og mindre god artikulation / Tilhørerantal ca. 55 / Det fungerede fint med 2 kasser til betaling af entre og traktement / Med hensyn til forberedelse var der enighed om, at vi skal undgå udelukkende at onlineplanlægge kommende arrangementer . Det er nødvendigt at møde ansigt til ansigt for at aftale hovedtræk. Vi har haft stor hjælp af Tanja Zeba fra Sønderborg Kommune i planlægningsfasen.

Om muligt har OA aftalt evaluering med Tanja Zeba.

(Denne evaluering bliver fastholdt som reminder til Folk-Baltica koncert 2023. Se: under behandling af dette års FolkBaltica koncert)

Præcisering af arrangementsstruktur m.m.

 

Hvem sidder i grupperne? Der var tilslutning til den af FU beskrevne udvalgsstruktur med et overordnet arrangementsudvalg og et udvalg for den årlige påskeudstilling.

Hvordan får vi fornyelse i grupperne. Der var enighed om at spørge Thorstein Hemmet, om han vil  indtræde i arrangementsgruppen, der p.t. består af Asta, Ken, John og Ole. (OA spørger)

Der var ligeledes enighed om, at nye medlemmer i gruppen / perne så vidt muligt skal findes i en aldersgruppe der sænker gennemsnitsalderen i den nuværende.

Vi fortsætter samtalen fra sidst. OA kommer med et kort oplæg.

Frivillige hjælpere ved arrangementer og entre. Det er besluttet også i FU, at alle hjælpere betaler entre ved arrangementer på Nygård.

Der er enighed  i udvalget om, at entrebetaling ved arrangementer fra deltagende frivillige hjælpere skal ske alt efter arrangementets karakter og omfang.

Det tilstræbes at 4 frivillige har fri entre. Vær opmærksom på evt. ekstra hjælp ved oprydning og rengøring.

 

Arrangementer og økonomi. Arrangementsgruppen tilstræber, at alle arrangementer på Nygård bliver så udgiftsneutrale som muligt. Der vil som tidligere være mulighed for, at evt. underskud inden for rimelighedens grænser kan dækkes af Foreningen.

Det blev besluttet at bede Tanja Zeba undersøge, om Sønderborg Kommune kan støtte kulturelle arrangementer på Nygård. (OA spørger)

(Vi kan ikke forvente kommunal støtte til arrangementer på Nygård. Derimod findes 2 små lokale fonde: "Skattekisten" og "Havnbjerg Genbrug" der begge støtter kulturelle aktiviteter i lokalsamfundet).

Er det muligt at få samarbejdspartnere, der vil bruge Nygård eller samarbejde med os til fælles gavn? I øjeblikket har vi ingen faste samarbejdspartnere ud over FolkBalticafestivalen, samt i mindre grad DEN NY OPERA i Esbjerg. Flere er uden held blevet spurgt, men vi er opmærksomme på, om andre kunne være interesserede.

FolkBaltica er blevet en fast samarbejdspartner for Nygård, højst sandsynlig fordi vi er blevet kendt som et sted, der kan tiltrække publikum til folkemusik, derfor  får vi også  mange uopfordrede henvendelser fra gode orkestre, der gerne vil komme til Nygård. Ligeledes er det bemærket af vi har styr på det organisatoriske.

Hvorfor holder vi arrangementer på Nygård? / Hvor mange skal vi i givet afvikle årligt?

Begge spørgsmål blev drøftet og synspunkter blev fremlagt. Der vil kontinuerligt være focus på punktet.

Julearrangement i samarbejde med Naturskolen 27. november 2022

Arrangementet forløb tilfredsstillende. Det fungerede fint med 4 hjælpere.

Dette julearrangement har gennem årene haft vigende tilslutning. Således også i år, Fortsætter denne udvikling i 2023 skal det besluttes om Foreningen Nygård fortsat skal være en del af dette arrangement.

Evaluering af arrangement for frivillige og medlemmer 27 januar 2023.

Vi tager en kort evaluering af nedenstående. Der er indsat et par bemærkninger, der kommer sikkert flere på mødet 20.02.

Dette arrangement med Sverige som omdrejningspunkt har været planlagt og datosat. Arrangementet blev aflyst på grund af corona. Det er aftalt at ny dato bliver 27. januar 2023 med samme indhold som det tidligere planlagte.

1) Annoncering og tilslutning: OK. Asta holder styr på endeligt antal af hensyn til borddækning. Ole får besked om Dorthe Hoffland (musiker) spiser med.

2) Tidsramme. Start / sluttidspunkt.

Kl. 16.00 møder Asta (Finn), John (Margit), Ken (Ghita), Ole (Birgitte) til klargøring (Borde, stole, borddækning m.m.)

Kl.16.30 Køkkenpersonale (Trine, Julie) Ankommer. John har arbejdsplan for Julie og Trine samt borddækningsplan.

Kl. 18.00 - ca. 21.30. Festen afholdes. Se nedenstående tidsplan

3) Økonomi:

Kuvertpris 255 kr. Se i øvrigt indbydelse.

4) Traktement:

Forret: Svensk Kyklingsalat. Hovedret: Köttbullar med potatismos (John)

Svensk øl (5, Tvåan var svensk men ikke speciel god) og snaps bliver fremskaffet (Ole)

Dessert: Kaffe og kanelbullar (John)

Drikkevarer valgfrit 1 genstand er includeret i prisen): Svensk øl, Sodavand, Dansk vand med citrus, postevand.

 

5) Aftenens forløb:

Medens gæsterne ankommer, spiilles der svensk musik over anlægget. (kl. 17.40)

Det virker lidt forstyrrende med musik ved ankomsten, festdeltagerne vil gerne snakke. Derimod virkede det godt med svenske billeder på endevæggen

Velkomst ved Asta.

(Husk valg af 2 bordformænd) + afsyngning af "Du gamla du fria". (Kl. 18.00.)

Spisning, med præsentation af aftenens menu ved John. (kl. 18.10)

Bordformændene sørger løbende for servering og afrydning af bordene. (Asta og John styrer)

Fællessang m.m. ca. 35 min. (kl. 19.00)

Ken er tovholder på lysbilledshow (15 - 20 min ca.) (kl. 19.35)

Ole udarbejder MusikQuiz (ca. 30 min) kl. 20.00

Kaffe og dessert. (Kl. 20. 30)

Tak for i aften + afsyngning af "Nu er jord og himmel stille" (kl. ca. 21.00)

 

EFTER TAK FOR I AFTEN

Bordformændene rydder bordene efter kaffen.

Publikum samler stole 3 og 3.

Julie, Trine ordner køkkenet. Margit, Ghita senere John, Ken, Ole hjælper til.

Finn, John, Ken, Ole sætter borde og stole på plads

Asta, Anne Marie og Tamira foretager støvsugning af lokaler oppe og nede samt eftersyn af toiletter .

Husk affald til containerne.

 

BEMÆRK: Er tiden ved at løbe fra dette arrangement? Skal vi finde på noget nyt. Vi tager en kort runde

Foredrag om Flensborg 4. marts kl. 14.00 - 16.00

Med baggrund sin bog "Forelsket i Flensborg" kommer kulturredaktør Hans Chr. Davidsen og fortæller om og viser billeder fra Flensborg. Det er et yderst billigt besøg. Honorar 600 kr. heri er transport inkluderet. H.C.D. vil dog gerne ved samme lejlighed  kunne sælge sin bog om Flensborg.

1.

Indbydelse er udsendt til frivillige og medlemmer.

2.

Der er annonceret i de 5 små lokalblade / Der ophængt opslag på biblotekerne / Omtale vil blive sendt til "SønderborgNyt" Der vil evt. blive sendt remindermail til medlemmer!

3.

Onlineannoncering er på plads.

 

4.

Arrangementet er lagt på foreningens hjemmeside.

 

5.

Forhåndstilmeldingen er opblødt idet VOR EGEN AVIS først udkommer efter 19. februar.

6.

Traktement gennemgås.

7.

Det praktiske gennemgås: / Opgaver og rollefordeling  m.m. / Mødetidspunkt aftales. HCD vil være fremme på Nygård senest ½ time før kl. 14.00 for at afprøve det tekniske. (Se punkt 8)

Anne-Marie og Asta sidde nedenunder med kassefunktionen
Ken ordner det tekniske

Sætte borde frem

Møde kl. 12.30 – 5 mand Annelene, Inge, Birgitte og Githa

 

8.

Hans Chr. Davidsen har brug for en projektor forbundet til en PC Windows. Han har dog en Macbook med nøglestik. Desuden trådløst netværk med lyd. Kan dette ikke lade sig gøre, klarer han den med et Memorystick. Men han er dog yderst fleksibel såfremt der er tekniske problemer.

9.

Da honoraret er yderst lavt vil HCD gerne kunne sælge nogle af sine bogudgivelser ved arrangementet på Nygård. DETTE SKAL NÆVNESI EN EVT: REMINDER.

10.

Honoraret er 600 kr. inclusiv kørsel Flensborg - Nørreskoven. Dette honorar er meget lavt sat, såfremt HCD skal betale skat.

Kan vi undtagelsesvis udbetale sort? Eller hvad!

.

Foreningen Nygård arrangerer udflugt til Flensborg sidst på foråret 2023, Gudrun L. fra FU er tovholder på udflugten.

Dette arrangement (Udflugt) er i FU`s regi. Men der er måske brug for information om tilmelding / ledige pladser 4. marts.

Koncerten er ændret til 11. maj kl. 19.00, der ombooked på Nygårds kalender  

Orkester: Lunau & Sund / 2 sæt med fællessang / egen teknik.

http: // www.lunau-sund.dk

Alt er foreløbigt på plads.

1.

Koncerten er  på nettet: www.folkbaltica.de/dk/koncerter/program/veranstaltung

 

Her er det let at at forudbestille billetter, men vi skal have afklaret om man kan købe billetter i forsalg hos os selv. Hvordan gjorde vi sidst.

Billetpris i forsalg 170 dkkr.

Billetpris i døren 190 dkkr.

Elever, studerende, FSJ-frivillige, bistandsmodtagere, svært handicappede får

50% nedsættelse i billetpriser. Gælder ikke for pensionister

Der har været en del kontakt pr. mail til FolkBalticasekretatriatet i Flensborg.

Der er bestilt 20 posters in A4 / 40 program flyers.

Det er aftalt: A)That we are promoting the concert on our web-site and on social medias / B)The concert will be announced in our small local papers and the concert will be announced to all members of "Foreningen Nygård"

C) Vi har aftalt: That the name of the venue is: Kulturzentrum Nygård, Nørreskovvej 41 6430 Nordborg i Nørreskoven på Als.

 

På mødet nu på mandag 20. februar kl. 9.00 skal vi have aftalt vor egen annoncering.

 

 

Planlagte arrangementer 2023:

Aften for frivillige / Foredrag om Flensborg / Folk Baltica / Påskeudstilling / Tur til Flensborg Højskoledag / Naturskolearrangement.

Foråret er besat, i efteråret er der 2 arrangementer. Da højskoledagen kræver mange resurser er måske ikke behov for flere. Tiden er i givet fald måske inde til en operatur / musiktur til Esbjerg. Ud over oplevelsen kan en sådan tur styrke forbindelsen mellem den Foreningen Nygård og DEN NY OPERA.

Højskoledag 2023.   (17. september 2023)

1.

Formiddagsarrangement med fællessang er ikke på plads. Johanne Schmidt og Bertel Hårder er ikke disponible.

Malene Franke Freksen er i stedet kontaktet med henblik på at være moderator til folkelig fællessang. Kan hun ikke, ser vi feltet af andre kandidater. Ideer haves

Efter frokost:

1.

Foredrag om Jeppe Åkjær med evt. fællessang er vedtaget og aftalt.

Afsluttende koncert med "Ditte Fromseier og Fiolministeriet" er aftalt og på plads.

Så vidt muligt skal vi have lavet overslag over økonomien med henblik på fastsættelse af deltagerpris, og om vi i givet fald skal have søgt fonde.

Fiolministeriet koster 13000 kr. / Jeppe Åkjær ! / Sangmoderator +- 2000 kr.

2.

Status på online og diverse kalendere og hjemmeside. Selvom alle detaljer ikke er på plads. Kan man bruge overskriften

Kommende arrangementer:

Forslag løst og fast.

 Forslag til emner: Om vort kongehus med forskellige indgangsvinkler med evt. med Thomas Larsen eller Tom Buk Swienty / + fællessang + koncert. Operatur til Esbjerg med forberedelse. Fællessang 2023

Foredrag: Morten Bruun, om fodbold bag facaden / Steffen Gram m.fl. storpolitik bag facaden /  Ole Hartling om det det tingsliggjorte menneske / Lennart Madsen, Haderslev Museum, flere emner / Bertel Hårder, forskellige emner  / Sigfried Matlok, forskellige emner / Leif Maibom  og revy.

Musik: Ditte Fromseier og Fiolministeriet / Fællessang med forskellige lokale kræfter / Mathias Hammer og den danske sang / Lars Lilholt akkustisk /

Lars Ole Mathiasen med familie og venner fællessang m.m. / Lokal musik og sønderjysk kaffebord / Forberedelse og deltagelse til opera eller operette i den Ny Opera / Tine Dickow, urealistisk med mindre.

Andet: Quiz aften enten almindelig quiz / quiz for hold / eller Musikquiz / Cykeltræf / Endagsmaleriudstilling med musikere der maler og musicerer.

 

 

 

MØDETID og DATO

20. februar kl. 9.00