Dagsorden til Påskeudstillingsmøde mandag 30. januar 2023

Deltagere:
Christian Fischlein, Helga Roesgaard, Inge Matzen, John Jensen og Asta Broesby-Olsen
Birthe og Morten Flytkjær (deltog på Zoom)

De ovenfor nævnte udgør den overordnede Påskeudstillingsgruppe, som mødes 1-2 gange årligt
Kunstgruppen: Helga og Asta
Handymangruppen: Christian, John og Morten
Forsyningstropperne: Birte og Inge (John har kontakten til bagegruppen)
Koordinator: Asta + kontakt til Nygårds PR-gruppe (Ole og Ken)


 Lene Corydon deltager fra mødets start

 

Næste møde forslag: mandag 20. februar 2023 kl. 10 – 12 på Nygård

Dagsorden

1.Påskeudstilling 2023 / 6. april – 10. april 2023 
Udstillerne bliver:

Ken Denning http://www.galleriprogres.dk/347047432

  • Udstilling af ”Fortællinger fra Als”. En udstilling, en bog og en teaterforestilling.
    Se vedhæftede fil om projektet, som vi har fået tilsendt fra Lene Corydon.

Pt. er der samarbejde med Alsingergildet samt Stinne Duda, Sønderborg Kommune.

Der vil være mulighed for kunstnerisk indslag i forbindelse med receptionen (oplæsning af tekst – musik).
Bogen forventes at foreligge trykt i påsken 2023.

Muligheden for at opføre teaterforestillingen på Nygård i efteråret 2023 er der efter Arrangementsgruppens skøn ikke publikum til på Nygård.

Lene Corydon vil opdatere os på projektets status.


Karin Blach Nielsen
https://blachnielsen.com/

Har Helga taget kontakt til KHN

Hendes data er: Karin Blach Nielsen, Robert Jacobsens Vej 74, 7 p6, 2300 København S, tlf. 40539907, Mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

2. Påskeudstilling 2024 / 28. marts – 1. april 2024

Helga har onsdag 26. januar haft denne kunstner på Nygård for at se lokalerne for at se, om hun kunne være interesseret.

Else Pia Erz http://www.galerie-erz.dk/ https://www.facebook.com/GalerieERZ/


Mht.
Peter Bastian https://kirkogklogt.dk/cases/peter-bastian har Helga talt med Helle Skaarup, som har meddelt, at udstilling af PBs billeder må vente til 2025.

På den baggrund har Helga og Asta aftalt at meddele Helle Skaarup, at vi sætter udstillingen af hans billeder i bero foreløbig.

3. Kunstudstillinger på Als – intet fælles initiativ i år / Nygårds PR om udstilling 2023

Melding fra Viggo Nielsen 5. november 2022:

Kære kontaktpersoner i Nordborg Kunstinitiativ.
Så er det tid for lidt informationer fra foreningen og det er ikke så spændende.
Nordborg Kunstinitiativ fungerede i flere år som en frivillig forening uden vedtægter og uden bestyrelse og det gik ganske rimeligt i det store og hele.

I 2017 lavede vi så en forening med vedtægter og bestyrelse i forventning om, at vi så kunne skaffe flere sponsorer, men det førte ikke noget med sig. Coronaen ødelagde meget, også for os.
Her i 2022 lavede nogle få personer en Påskeudstilling i et noget mindre format og heri deltog nogle af jer også med udstillinger. Der blev lavet nogle flyers i beskedent omfang og betalt for udstilling med videre i Idrætscenteret, men vore midler var beskedne og i dag står der et par tusinde kroner på bankkontoen.

Vi kontaktede borgmesteren sidst på sommeren for om muligt at kunne få hjælp fra kommunen til en genoptagelse af Påskeudstillingerne i 2023. Vi blev lovet svar til 1. september i år, men vi har endnu ikke hørt noget.
Vi, der tog os af årets udstilling, har drøftet situationen og har besluttet, at vi ikke vil bruge flere kræfter på det. Tidligere i år holdt vi en ekstraordinær generalforsamling, hvor de eneste deltagere var den valgte bestyrelse fra 2017.
I har alle været kontingentfrie medlemmer i foreningen, som en påskønnelse af det arbejde, som I har udført ved udstillingerne. Da der ikke var økonomiske relationer mellem jer og foreningen, kunne den nedlægges med bestyrelsen som eneste deltagere og den er så nedlagt.

Vi har opsagt den forsikring, som vi har betalt gennem årene for at kunne få erstattet evt. skader ved udstillinger i bygninger, hvor er var tegnet bygningsforsikring af ejendommens ejer.
Idrætscenteret er orienteret om, at der ikke kommer flere udstillinger hos dem og de vil ta' sig af de materialer, som er opbevaret hos dem.

I er selvfølgelig velkomne til at lave udstillinger som hidtil, men det bliver i jeres eget regi og for egne midler.
Ja, det var så de triste kendsgerninger, men tak for mange gode oplevelser omkring Kunsten !

Der ser således ikke ud til at blive noget fælles initiativ i 2023

Nygårds PR 2023 – se manualen som nok skal tilrettes yderligere i forhold til referatet fra sidste møde

Hvad gør vi mht. til PR-udgifter. Vi vedtog på augustmødet, at vi i givet fald skulle søge fonde. Hvem gør det? – og hvordan er relationen i den sammenhæng til ”Fortællinger fra Als ”-projektet?

Hvad har vi reelt brug for som PR? Plakater? – foldere?

Hvordan kan vi i øvrigt reklamere? – uden store udgifter?
se normal praksis i manualen.

Tekster og billeder til PR?
Helga afklarer med kunstnere - haster


4. Overordnet drøftelse af alt det praktiske i forbindelse med udstillingen 2023

 

5. Vagtdækning 2023

Inge oplyser allerede nu, at hun ikke kan deltage i vagter/overnatte torsdag, fredag og lørdag i påsken 2023.

Asta annoncerer efter frivillige til vagtdækning ved frivilligfesten 27. januar.

Overnatning i påsken
Da Nygård ikke har en forsikring, der omfatter udstillede kunstværker, tilbyder vi – udover at kunstnerne selv kan overnatte på Nygård i hele udstillingsperioden – at frivillige overnatter på Nygård de nætter, hvor kunstnerne ikke overnatter.

Helga afklarer med kunstnerne.

6. Evt.