Dagsorden til Natur/kulturmødet 28. marts 2022

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent


Dette møde vil være et anderledes møde end de tidligere, sådan som det fremgår af dagsordenen.


Dagsorden

 

  1. Drøftelse af Nygårds arrangementsstruktur og det praktiske omkring arrangementer

  2. Evt.

 

Baggrunden:
Jeg har i år oplevet først at være syg af influenza (måske?) og senere af corona. Begge dele har ført til, at jeg har oplevelsen af træthed ved selv mindre anstrengelser. Dertil kommer det faktum, at jeg jo bliver ældre og derfor nok overkommer mindre. Samt og ikke mindst at der er behov for mere nærvær herhjemme og i familiesammenhænge.

Alt dette har gjort, at jeg i længere tid har oplevet mig trængt af Nygård-opgaver og følt trang til at trække mig - ja, til tider næsten helt ud.

Og alligevel kan jeg jo ikke undvære stedet og det netværk af mennesker, jeg føler mig knyttet til i den sammenhæng.

Men her de sidste par dage har jeg tænkt, at noget er jeg nødt til at gøre. 

Det der især belaster mig i det daglige er alle de opgaver jeg har ved computeren. Dels hjemmesiden, dels de dagsordener og referater, jeg vel nok har skrevet uden overdrivelse kilometervis af. Og ikke mindst oplevelsen af aldrig at have fri, fordi der altid ligger opgaver der venter.

Så min første tanke var, at få nogle andre til at lave dagsordener og referater. Men når jeg så tænker ind i sammenhængene, så ved jeg også, at det er et faktum, at mange af Nygårds frivillige ikke er bedste-venner med computeren.

Konkret tænkte jeg det i sammenhæng med arrangementsgrupperne. Men jeg tror ikke, at der er nogen der vil melde sig til det.

Så mit forslag er at organisere arrangementsarbejdet fremover således:

Arrangementsgruppen – som står for 4-6 arrangementer årligt

Påskeudstillingsgruppen – som har ansvar for påskeudstillingen

Litteraturgruppen – som har ansvar for læsekredsen og evt. tilknyttede litterære arrangementer


På sigt som 3 selvstyrende grupper på samme måde som Brændegruppen og Havegruppen. De to grupper holdes jeg som formand orienteret om og involveres, når det er nødvendigt f.eks. når noget kræver en FU-beslutning.

Da min egen interesse ligger på arrangementsområdet, vil jeg gerne være med i det, men på sigt som almindeligt gruppemedlem, så jeg ikke er tovholder og ikke skriver alle dagsordener og referater.

Dvs. hver gruppe på sigt har egen tovholder og referent.

PS: Nygårds hjemmeside forsøger jeg også pt. at få fundet en at dele ansvaret med.