Dagsorden til arrangementsmødet 22. august 2022

Evaluering af afholdte arrangementer:

A)

FolkBalticakoncerten var musikalsk set helt i top, de 2 musikeres præsentation af musikken var ikke tydelig hørbar for alle på grund af manglende mikrofon og mindre god artikulation / Tilhørerantal ca. 55 / Det fungerede fint med 2 kasser til betaling af entre og traktement / Med hensyn til forberedelse var der enighed om, at vi skal undgå udelukkende at onlineplanlægge kommende arrangementer . Det er nødvendigt at møde ansigt til ansigt for at aftale hovedtræk. Vi har haft stor hjælp af Tanja Zeba fra Sønderborg Kommune i planlægningsfasen.

Om muligt har OA aftalt evaluering med Tanja Zeba.

(Denne evaluering bliver fastholdt som reminder til Folk-Baltica koncert 2023)

 

Præcisering af arrangementsstruktur m.m. 

Hvem sidder i grupperne? Der var tilslutning til den af FU beskrevne udvalgsstruktur med et overordnet arrangementsudvalg og et udvalg for den årlige påskeudstilling.

Hvordan får vi fornyelse i grupperne. Der var enighed om at spørge Thorstein Hemmet, om han vil  indtræde i arrangementsgruppen, der p.t. består af Asta, Ken, John og Ole. (OA spørger)

Der var ligeledes enighed om, at nye medlemmer i gruppen / perne så vidt muligt skal findes i en aldersgruppe der sænker gennemsnitsalderen i den nuværende.

Frivillige hjælpere ved arrangementer og entre. Der var tilslutning til FU`s beslutning, at alle hjælpere betaler entre ved arrangementer på Nygård.

Arrangementer og økonomi. Arrangementsgruppen tilstræber, at alle arrangementer på Nygård bliver så udgiftsneutrale som muligt. Der vil som tidligere være mulighed for, at evt. underskud inden for rimelighedens grænser kan dækkes af Foreningen Nygård. Der kommer senere en præcisering heraf fra FU.

Det blev besluttet at bede Tanja Zeba undersøge, om Sønderborg Kommune kan støtte kulturelle arrangementer på Nygård. (OA spørger)

Er det muligt at få samarbejdspartnere, der vil bruge Nygård eller samarbejde med os til fælles gavn? I øjeblikket har vi ingen faste samarbejdspartnere ud over FolkBalticafestivalen. Flere er uden held blevet spurgt, men vi er opmærksomme på, om andre kunne være interesserede.

 

Fremtiden:

A)

Hvorfor holder vi arrangementer på Nygård? / Hvor mange skal vi i givet afvikle årligt?

Begge spørgsmål blev drøftet og synspunkter blev fremlagt. Der vil kontinuerligt være focus på punktet. (OA)

B)

Hvilken arrangementsprofil skal vi i givet fald satse på fremover. Kulturelt / musikalsk m.m.

Punktet tages kort op af tovholderen (OA) på næste møde.

 

Kommende arrangementer: Planlagte eller i støbeskeen.

A)

Højskoledag 8. oktober 2022:

1) Der er udarbejdet overordnet plan for dagen. Planen gennemgås punkt for punkt bl.a. med henblik på  at få aftalt det praktiske og opfanget løse ender.

2) Status på annoncering.

3) Status på økonomi.

4) Andet

  1. B) Julearrangement i samarbejde med Naturskolen 27. november 2022

John er tovholder og organisator

  1. C) Arrangement for frivillige og medlemmer 27 januar 2023.

Dette arrangement med Sverige som omdrejningspunkt har været planlagt og datosat. Arrangementet blev aflyst på grund af corona. Det er aftalt at ny dato bliver 27. januar 2023 med samme indhold som det tidligere planlagte.

Vi gennemgår planen.

1) Tidsramme. Start / sluttidspunkt

2) Økonomi

3) Traktement

4) Aftenens forløb

5) Behov for evt. eksterne hjælpere

6) Andet

  1. D)

Skal vi fastsætte dato og indhold for et 2022 efterårsarrangement?

Det er aftalt at vi undlader at gennemføre et udendørsarrangement i efteråret 2022

E)

Foredrag om Flensborg 4. marts kl. 14.00 - 16.00

Med baggrund sin bog "Forelsket i Flensborg" kommer kulturredaktør Hans Chr. Davidsen og fortæller om og viser billeder fra Flensborg. Det er et yderst billigt besøg. Honorar 600 kr. heri er transport inkluderet. H.C.D. vil dog gerne ved samme lejlighed  kunne sælge sin bog om Flensborg.

Foredraget er bl.a. optakt til Foreningen Nygårds udflugt til Flensborg sidst på foråret 2023, Gudrun L. fra FU er tovholder på udflugten.

1) Hvordan annoncerer vi (Skal koordineres med FU)

2) Økonomi

3) Det praktiske aftales senere

F)

FolkBalticakoncert 12. maj 2023.

G)

Skal vi planlægge andre arrangementer i foråret 2023 / efteråret 2023 (Højskoledag !)

H)

Næste møde

 

Kommende arrangementer:

Forslag løst og fast.

Højskoledag 2023: Forslag til emne: Om vort kongehus med forskellige indgangsvinkler med evt. med Thomas Larsen eller Tom Buk Swienty / + fællessang + koncert. Andre forslag?

Foredrag: Morten Bruun, om fodbold bag facaden  / Steffen Gram m.fl. storpolitik bag facaden /  Ole Hartling om det det tingsliggjorte menneske / Lennart Madsen, Haderslev Museum, flere emner / Bertel Hårder, forskellige emner  / Sigfried Matlok, forskellige emner / Leif Maibom  og revy.

Musik: Ditte Fromseier og Fiolministeriet / Fællessang med forskellige lokale kræfter / Mathias Hammer og den danske sang / Lars Lilholt akkustisk /

Lars Ole Mathiasen med familie og venner fællessang m.m. / Lokal musik og sønderjysk kaffebord / Forberedelse og deltagelse til opera eller operette i den Ny Opera / Tine Dickow, urealistisk med mindre.

Andet: Quiz aften enten almindelig quiz / quiz for hold / eller Musikquiz / Cykeltræf / Endagsmaleriudstilling med musikere der maler og musicerer.

Evt.