Dagsorden til Natur/kulturmødet 8. november 2021

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent


Møder foråret 2021: mandag 21. februar og mandag 23. maj kl. 10 – 12 (begge ledige i Nygårds kalender)

Generelt:

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Musikgruppen holder møde:  torsdag 11. november kl. 9 – 11  (dagsorden udsendes snarest)

 

Husk at bruge tjeklisterne
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygår

 

OBS! Vil nogen af jer godt tjekke om listerne er ok? – af hensyn til den nye hjemmeside.


1 - Siden sidst

2. Evaluering af afholdte arrangementer 

Mandag 4. oktober 2021 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup Vi var i alt ca. 25 deltagere – fint, interessant og velforberedt foredrag – god spørgelyst
Ole overtog for Asta (der havde fået forfald) på selve aftenen.

Litteratur i fællesskab onsdag 13. oktober - Ellis
Vi var i alt inkl. Ellis, Helga og Asta 11 personer- Rigtig fin eftermiddag.

Der har ikke været trykt foldere, men været annonceret mange steder – og den gamle gruppe er belvet kontaktet og opdateret ud fra tilbagemeldinger – flere gengangere, men også nye.

3. Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterår 2021

X Litteratur i fællesskab 4 onsdag eftermiddage i oktober + november 2021 samt januar + februar 2022

Datoer fastlagt– alle onsdage kl. 15 -17
17. november (Helga) 2021 samt 26. januar (Asta) og 23. februar (Ken) 2022 (er i Nygårds kalender).

 

Johns to-do liste:

Lav kaffe, alt efter hvor mange der er tilmeldt

-Lav 1 kande færdigbrygget the

-Opstilling af 2-3 borde og stole med behørig afstand

-Købe skærekage og resten lægges i underetagens fryser

-Dække bord, incl. postevand

-Stearinlys og et par blomster, evt. fra naturen

-Vekselpenge (kassemester)

-Husk at vaske op bagefter

 

Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13 Juletur i samarbejde med Naturskolen

Har sendt mail med forespørgsel til Andreas Hermann 31. maj.  
Svar fra AH 1. juni 2021: Hej Asta 

Ja, vi håber at det kan lykkedes i år. Vi har planlagt at Juleturen i Nørreskoven skal afholdes søndag den 28. november kl. 10-13, så reserver gerne

De bedste hilsner Andreas

Forberedes ved dette møde.

 


Foråret 2022

14. -18. april 2022:  Påskeudstilling - er påskeudstillingsgruppens arrangement 

OBS: Kan vi evt. lægge et fransk tema ind i forbindelse med vores fernisering? servere fransk vin og fransk ost el.lign. samt lade musikindslaget være fransk.

Baggrunden er den Tour-de france-pulje, som jeg vedhæfter en fil om fra Tanja Zeba, Sønderborg Kommune – se også her: https://sonderborgkommune.dk/vores-tour-pulje

 

Som I kan se er ansøgningsfristen 15. november – så beslutning haster.

Deadline for det fysiske programhæfte den 31. december (100 dages program op til 3. jul, dvs. fra 23. marts)

 

Foredrag i marts 2022.

Eller kunne vi lave en fransk aften – hvad kunne det være?

Pt. er onsdag 23. marts ledig og res. – 30. marts er også ledig i Nygårds kalender – det kunne jo netop være som optakt til påskeudstillingen.

 

Jeg sender dette til Birthe og Morten Flytkjær også, så de forhåbentlig kan nå at give deres kommentarer.

 

4. Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Vi har tidligere talt om foredrag af Peter Værum: http://sogneaften.dk/peter_vaerum.htm  i forbindelse med /tilknytning til litteratureftermiddagene. Eller Dorte Futtrup https://dortefuttrup.dk/

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta   Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

 

Kendt person om bog der har gjort indtryk?

Evt. en liste over hvad der kunne være interessant

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

 

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige: Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Blev drøftet – hvem er målgruppen – kræver en kyndig formidler, så vi ikke risikerer, at deltagerne senere kommer til at tage fejl og få fat i en giftig svamp

 

5. Evt.