Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i efteråret 2021:  mandag 15. november kl. 9 – 11 (er i kalenderen)

Forsalg Foråret 2022: mandag 17. januar og mandag 11. april kl. 9 - 11


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen: Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen holder møde 8. november. Påskeudstillingsgruppen holder møde 25. oktober.

Enighed om generelt ikke at lægge ordinære arrangementer efter 15. november

Husk at bruge tjeklister:
Huskeliste til arrangementer
PR-opgavefordeling
Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet halvårs/ årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

Anlæg /Lydprøve:  Husk at der skal laves lydprøve i god tid før arrangementet starter.

OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge.

Det resterende program for efteråret 2021 således ud:

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30
 

Litteratur i fællesskab
4 onsdag eftermiddage kl. 15 - 17
13. oktober og 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022

Juletur i samarbejde med Naturskolen

Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13

 

  1. Evaluering af afholdte arrangementer

 Søndag 26. september 2021: Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy.

49 forhåndstilmeldte + 5-6 der kom uden at have bestilt. Regnskabet er ikke endeligt gjort op.

Søndag 31. oktober 2021 Fællessangsarrangement / eller alternativt musik-arrangement
Datoen er booket i kalenderen og lægges ind under arrangementer.
Den nye folkehøjskolesang som tema.

Ole spørger Malene Freksen, om hun kan deltage enten her den 31. oktober eller lørdag den 26. marts.

Foreslå, at Malene vælge nogle af sangene fra den nye højskolesangbog, som vi så kopierer (hvis de er offentligt tilgængelige på nettet).

Ole mener let at kunne sørge for en pianist.

Alternativt program: Musik på nettet + en kop kaffe – ved Ken og Ole

 

Programmet afklares på næste møde

 

Ole foreslår arrangementet udsat til foråret. Vi har lige haft koncert 26.09 / Vi skal have foredrag 04.10 / Der er litteratureftermiddage her i efteråret / Personaleudflugt 26. oktober / Samarbejde med Naturskolen i december.

DET ER FOR MEGET.

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2022 (X= fastlagt)

X Fredag 28. januar 2022: Frivilligaften (dato er fastlagt)
 Tema – Sverige
Ole bestiller Bente Nissen og Dorthe Hoffmann spille til svensk musik

John finder frem til lækker svensk mad

 

 

Lørdag 26. marts 2022 /eller søndag 3. april: Fællessangseftermiddag /Alternativt Musik på nettet.

Datoerne er foreløbig booket

2 midterste lørdag/søndage er ledige i november 2022, såfremt vi vil arrangere et fællessangsarrangement der.

 

X Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBaltica-koncert maj 2022?
 (er lagt ind i Nygårds kalender)

Ole: Hvordan forholder vi os til fortsat samarbejde med FolkBaltica.

(Åbningskoncert 5. maj)

 

  • Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2022 – dato fastlægges – alle tirsdage er ledige (dog er 21. juni optaget fra kl. 16)


Fra planlægningen i 2020 – OBS: Anne-Marie inviteres med til vores møde i januar

Anne-Marie
s: Jeg har kontakt til politiet på et hovednummer. Fik at vide fra en rar dame at vi kunne søge på Politiet.dk. Derefter Bestil en betjent. Annemarie kontakter Bestil en betjent med de valgte datoer - Indlæg på max. ½ time

Har været i kontakt med 5 cykelklubber. Alle var meget positive. 

  • Aktive seniorer v / Horst Paulsen      tlf. 30240839  mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 30 medlemmer
  • Gustenborre Hjulvridere v/ Svend Wrang tlf 41516380 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – 20
  • Oksbøl cykelklub v/ Bent Jessen tlf 23269394 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Svenstrup cykelklub v/ Ole Tagesen tlf. 26145771 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Der er yderligere en cykelklub i Svenstrup ved Ole Rasmussen – Anne-Marie kontakter

Foreløbig har vi i Musikgruppen drøftet disse ideer:
Tag selv madpakken med -Nygård giver en kop kaffe og en øl/vand

Hyggemusik ved Jes Solmer og rytmegruppen – Ole laver aftale med musikerne, når han får et udspil til dato  

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang (cykelsange;-)

Mht. vejret – i tilfælde af regnvejr skal de kunne foregå indendørs ellers forestiller vi os det på terrassen og på plænen.

2022 Efterår

Højskoledag eller eftermiddag (kl.13 – 17) lørdag 8. oktober eller søndag 9. oktober: Er booket i kalenderen

Evt. bruge Rasmus Borring
Ole har lavet en forhåndsaftale med Molde evt. i forbindelse med en højskole eftermiddag (se vedhæftede).
Program:
Kl. 13 – 14.30 Rasmus Borring

½ times kaffe

Kl. 15 – 16.30 Molde

Pris: 300 kr inkl. kaffe og kage

 Overveje forslag til emner?

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

                                                                


 4.Praktiske forhold 

 

5 Evt.:

Ole: Frivilliges brug af Nygårds interne maillister til annoncering af koncerter og andre arrangementer, hvor Foreningen Nygård ikke er involveret.

Søg