Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent


Møder efteråret 2021:  mandag 8. november kl. 10 – 12.30

Generelt:

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Musikgruppen holder møde:  mandag 4. oktober og mandag 15. november kl. 9 – 11

Husk at bruge tjeklisterne
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård


1 - Siden sidst – ikke noget nyt

  1. Evaluering af afholdte arrangementer - ingen arrangementer afholdt
  2. Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterår 2021

X Mandag den 4. oktober 2021 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup.
Asta tovholder.
Vi selv står for foredraget ud fra denne tilbagemelding fra IG: ”Der bliver ikke tale om noget honorar”
Aftale er på plads med Inge Gillesberg.

Titlen på foredraget er aftalt med IG.

IGs beskrivelse: Skovrider Inge Gillesberg og Lektor Ph.d. Steen Seierup fortæller om forskellige rejseoplevelser og det særlige ved at bevæge sig på gåben. Det bliver et miks af oplevelser og observationer fra ture i Europa, Sydamerika og Asien. Fortællingerne bliver understøttet af billeder.

Herudover har vi fået 3 billeder til PR.

Der skal være tilmelding. Pris 60/ 50 kr. pr. person + 40/50 kr. for kaffe og kage.

Asta sender PR-materiale til Ken og Ole i god tid før foredraget.

Hjælpere: Ken og John

X Litteratur i fællesskab 4 onsdag eftermiddage i oktober + november 2021 samt januar + februar 2022

Datoer fastlagt– alle onsdage kl. 15 -17
13. oktober (Ellis) og 17. november (Helga) 2021 samt 26. januar (Asta) og 23. februar (Ken) 2022
(er i Nygårds kalender)

Se vedhæftede folder.

 

Johns to-do liste:

Lav kaffe, alt efter hvor mange der er tilmeldt

-Lav 1 kande færdigbrygget the

-Opstilling af 2-3 borde og stole med behørig afstand

-Købe skærekage og resten lægges i underetagens fryser

-Dække bord, incl. postevand

-Stearinlys og et par blomster, evt. fra naturen

-Vekselpenge (kassemester)

-Husk at vaske op bagefter

 

Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13 Juletur i samarbejde med Naturskolen

Har sendt mail med forespørgsel til Andreas Hermann 31. maj.  
Svar fra AH 1. juni 2021: Hej Asta 

Ja, vi håber at det kan lykkedes i år. Vi har planlagt at Juleturen i Nørreskoven skal afholdes søndag den 28. november kl 10-13, så reserver gerne

De bedste hilsner Andreas

 


Foråret 2022

  1. -18. april 2022: Påskeudstilling - er påskeudstillingsgruppens arrangement –

 

 der skal aftales møde med gruppen hen i efteråret – hvornår er det passende at mødes?

Hanne Skyum – Ida Helstrup – Vivian Høi Nielsen

Vi kontakter først udstillerne, når vi hører fra gruppen.

 

Foredrag i marts 2022.

Vi havde løse drøftelser af, hvad det kunne være – evt. om litteratur – litteraturens betydning – hvad gør den ved os?

Vi har tidligere talt om foredrag af Peter Værum: http://sogneaften.dk/peter_vaerum.htm  i forbindelse med /tilknytning til litteratureftermiddagene. Eller Dorte Futtrup https://dortefuttrup.dk/

  1. Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer


Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta   https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

Kunne evt. være i efteråret 2022?

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Det er ikke let for os at arrangere noget, når vi er op imod tilbud som dette https://biblioteket.sonderborg.dk/arrangementer/17-verdensmaal-litteratur-natur/under-aaben-himmel-noerreskoven-paa-als-og-nordals

 

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige: Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Blev drøftet – hvem er målgruppen – kræver en kyndig formidler, så vi ikke risikerer, at deltagerne senere kommer til at tage fejl og få fat i en giftig svamp

 

  1. Evt. 

 

Søg