Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ)- afbud, Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i efteråret 2021:  mandag 15. november kl. 9 – 11 (er i kalenderen)


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen: Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen holder møde 30. august. Påskeudstillingsgruppen aftaler nyt møde, når vi hører nyt fra Nordborg Kunstinitatitiv.

Enighed om generelt ikke at lægge ordinære arrangementer efter 15. november

Husk at bruge tjeklister:
Huskeliste til arrangementer
PR-opgavefordeling
Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside. Ønske om at der hvert halvår trykkes et halvårsprogram.

Har Ikke været muligt pga. coronaen.

Anlæg /Lydprøve:  Husk at der skal laves lydprøve i god tid før arrangementet starter. OBS Husk ved arrangementer, hvor der bruges mikrofon, at oplyse, at der er teleslynge.

Efterårets program for 2021 ser samlet således ud:

Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy
Den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland kommer på efterårets turné forbi Nygård

Søndag 26. september 2021 kl. 15 - 17

Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler
ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

Mandag 4.oktober 2021 kl. 19 - 21.30

Litteratur i fællesskab
4 onsdag eftermiddage kl. 15 - 17
13. oktober og 17. november 2021 samt 26. januar og 23. februar 2022

Juletur i samarbejde med Naturskolen

Søndag 28. november 2021 kl. 10 – 13

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2021 (X= fastlagt)

X Søndag 26. september 2021 kl. 15 – 17 : Folkemusikkoncert med Himmerland og Nuala Kennedy.
Ole har aftalt med den irske sanger, komponist og multiinstrumentalist Nuala Kennedy og Band Himmerland, at de kommer på efterårets turné forbi Nygård.
Pris 13.000 kr. -
150 kr. pr. billet

Ken har reklameret i de digitale medier.
Større markedsføring sker først i august –  Ole har lavet løbeseddel. Er på Nygårds hjemmeside.

Thorstein kommer muligvis og hjælper med lyden.

Søndag 31. oktober 2021 Fællessangsarrangement / eller alternativt musik-arrangement
Datoen er booket i kalenderen.

Den nye folkehøjskolesang som tema.

Program: Malene Freksen, Jes Solmer, Thorstein m.fl.

Anskaffelse af nye folkehøjskolesangbøger? – søge sponsorat?

Alternativt: Musik på nettet + en kop kaffe – ved Ken og Ole

 


2022 Forår

X Fredag 28. januar 2022: Frivilligaften (dato er fastlagt)

2022: Tema – Sverige

 

X Søndag 15. maj 2022 kl. 15 – 17: FolkBaltica-koncert maj 2022
 (er lagt ind i Nygårds kalender)

Ole kontakter Stinne Duda

 

Lørdag 26. marts 2022 /eller søndag 3. april: Fællessangseftermiddag /Alternativt Musik på nettet.

Datoerne er foreløbig booket

Også alle lørdag/søndage er ledige i november 2022, såfremt vi vil arrangere et fællessangsarrangement der.

 

  • Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2022 – dato fastlægges – alle tirsdage er ledige (dog er 21. juni optaget fra kl. 16)


Fra planlægningen i 2020 – OBS: Anne-Marie med til vores næste møde i november?
Anne-Maries: Jeg har kontakt til politiet på et hovednummer. Fik at vide fra en rar dame at vi kunne søge på Politiet.dk. Derefter Bestil en betjent. Annemarie kontakter Bestil en betjent med de valgte datoer - Indlæg på max. ½ time

Har været i kontakt med 5 cykelklubber. Alle var meget positive. 

  • Aktive seniorer v / Horst Paulsen      tlf. 30240839  mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. 30 medlemmer
  • Gustenborre Hjulvridere v/ Svend Wrang tlf 41516380 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. – 20
  • Oksbøl cykelklub v/ Bent Jessen tlf 23269394 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Svenstrup cykelklub v/ Ole Tagesen tlf. 26145771 mail Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  10
  • Der er yderligere en cykelklub i Svenstrup ved Ole Rasmussen – Anne-Marie kontakter

Foreløbig har vi i Musikgruppen drøftet disse ideer:
Tag selv madpakken med -Nygård giver en kop kaffe og en øl/vand

Hyggemusik ved Jes Solmer og rytmegruppen – Ole laver aftale med musikerne, når han får et udspil til dato  

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang (cykelsange;-)

Mht. vejret – i tilfælde af regnvejr skal de kunne foregå indendørs ellers forestiller vi os det på terrassen og på plænen.

2022 Efterår

Højskoledag lørdag 8. oktober eller søndag 9. oktober: Er booket i kalenderen

Evt. bruge Rasmus Borring

Ole har lavet en forhåndsaftale med Molde evt. i forbindelse med en højskole eftermiddag (se vedhæftede).

 

Overveje forslag til emner?

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

                                                                


 4.Praktiske forhold 

 

5 Evt.:

Søg