Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder forår 2021: mandag 25. januar og mandag 26. april kl. 10 – 12.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Johns tilføjelse til Huskelisten for arrangementer

  • Flag op og ned ved arrangementer i dagtimerne

Som vi vedtog på sidste møde er tilføjet huskelisten


1 - Siden sidst

Pr. mail aftalt at aflyse/ udsætte foredraget mandag den 26. oktober 2020 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup.

Ny dato er 15. marts.

2.Evaluering af afholdte arrangementer

27. august 2020: Flagermus: foredrag og tur

Vi var i alt under 20 deltagere inkl. foredragsholderne og os hjælpere.

Vi erfarede ved opstillingen, at der max. kunne være plads til 31 stole med 1 meters afstand.
Vi havde lavet ensretning ind/ud og det fungerede rimeligt – også mht. buffet med kaffe og kage.

Deltagerantallet var meget passende ved turen rundt i mørket. –det ville have været godt at være kommet lidt før udenfor, men det gik fint.

 

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterår 2020

X Litteratur i fællesskab 4 onsdag eftermiddage i oktober + november 2020 samt januar + februar 2021

  1. oktober 2020 / Ken (Asta fraværende) – Ellis og Helga kommer.
  2. november 2020 / Ellis
  3. januar 2021 / Asta
  4. februar 2021/ Helga

 

Det er os 4 – NB John står af fra at arrangere det praktiske– vi får hans to do-liste.
Vi skal have en aftale med kassereren om vekselpenge.

Ken har lagt datoerne ind i diverse online arrangementskalendere, f.eks. her https://sonderborg.dk/begivenheder/?action=tribe_photo&tribe_paged=1&tribe_event_display=photo&tribe-bar-date=2020-09-30&tribe-bar-search=nyg%C3%A5rd

Folderen for 2020 er sendt ud til korrekturlæsning.
  

X Søndag 29. november 2020 kl. 10 – 13 Juletur i samarbejde med Naturskolen

Svar fra Andreas Andersen 18. juni: ”Vi har planlagt søndag den 29/11 kl. 10-13 "

Forår 2021

X Mandag den 15. marts 2021 kl. 19:  " Natur, kultur og mennesker oplevet i vandrestøvler" ved Inge Gillesberg og Steen Seierup

Asta tovholder.
Vi dropper samarbejdet med FOF om dette arrangement (Asta har skrevet dette til hende samt at vi vil have muligheden i tankerne i forbindelse med næste år).

Vi selv står for det ud fra denne tilbagemelding fra IG: ”Der bliver ikke tale om noget honorar”
Herud skrev IG: ”jeg/vi kan godt bidrage med nogle overvejelser om det med at flyve. ”

Aftale er på plads med Inge Gillesberg – også flytningen af datoen. Vi har fået titel på foredraget, en kort beskrivelse samt et par billeder til PR.

Der skal være tilmelding – fredag 23. oktober.

Pris 60 kr. pr. person + 40 kr. for kaffe og kage

Asta sender PR-materiale til Ken og Ole.

 

OBS Aflyst - Sidst i marts 2021 (forslag onsdag 24. marts 2021)eftermiddagsforedrag om fortælling Planlagt så arrangementet ligger i forlængelse af Litteratur i fællesskabs 3. sæson

Asta havde indsendt ansøgning til Statens Kunstfond, men annulleret ansøgningen efter sidste møde, idet der ikke var enighed om, hvad vi skulle søge om og om vi i det hele taget skulle søge. Begrundelsen over for Kunstfonden var, at ansøgningen ikke var fyldestgørende.

Puljen vi søgte var denne https://slks.dk/tilskud/stamside/tilskud/dansk-litteratur-i-danmark/
Der er ansøgningsfrist 1. februar og 15. august. 

Vi har drøftet dels Peter Værum: http://sogneaften.dk/peter_vaerum.htm dels Dorte Futtrup: https://dortefuttrup.dk/

 

Efterår 2021

Arkæologisk tur -  vi har talt om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga er tovholder og kontakter senere hen på året Haderslev Museum for at få en aftale.

 

4.Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta  https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige: Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

 5. Evt.

 

 

 

 

 

Søg