Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ) fraværende?, Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i foråret: mandag 9. marts – kl. 10 – 12.30 (ok er lagt i kalender)

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Johns tilføjelse til Huskelisten for arrangementer

  • Flag op og ned ved arrangementer i dagtimerne

Som vi vedtog på sidste møde er tilføjet huskelisten

 

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt møde 4. november 2019 og holder næste møde 13. januar 2020.
Der er etableret en påskeudstillingsgruppe, som har ansvaret for påskeudstilllingen.  Gruppen holder møde den 27. januar 2020 kl. 10.

  1. Evaluering af afholdte arrangementer

Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør
Omkring 30 deltagere

Asta vil kontakte Nygårds kasserer for at få et overblik over udgifter/indtægter ved dette foredrag samt ved Helle Skårups for at se fordele/ulemper ved samarbejdet med FOF contra arrangement i vores eget regi.

Fælles litteraturlæsning – efterår 2019
X 30. oktober: Helga (tekst) – 7 deltagere
X 20.november:
Ellis (tekst)8 deltagere
John har til hver seance sørget for klargøring og kaffe og kage

På trods af ikke så stor tilslutning forsætter vi som planlagt.
Evaluering efter hver seance.

Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur

Undtagelsesvis var vi nødsaget til år at servere gløgg og æbleskiver i Naturskolens egne lokaler pga. udlejning af Nygård.

Johns tilbagemelding:

Andreas talte ca. 120 personer på Nygård ved jagtstuen

Vi talte ved os på naturskolen:

7 børn

19 voksne

Smukt, smukt vejr med høj sol

Vores bemanding i år på 4 personer var OK

 

  1. Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Forår 2020

Fælles litteraturlæsning – forår 2020

X
22. januar: Asta (tekst) – pt. 6 tilmeldt
X
26. februar: Ken (tekst) – pt. 3 tilmeldt

Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om en af deres rejser
OBS pt. ingen aftale om dato

Inge Gillesberg har skrevet, at hun og Steen gerne vil fortælle om en af deres mange rejser (f.eks. var de i julen/nytåret på Phillipinerne) – og de har netop været i Nepal

- evt. i samarbejde med FOF?

– februar –marts 2019 - start marts -  aftenarrangement

Hvad har vi fået ud af at rejse så meget? – hvad giver os mening ved at rejse. Højdepunkter fra vores rejser.

Hvad husker vi?

Asta aftaler nærmere med Inge Gillesberg.

 

Efterår 2020

X 27. august 2020 kl. 18 – ca. 22: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur.  Helga tovholder. Aftale på plads med Poul-Erik Hansen (er med i flagermusegruppen) sammen med Andreas Andersen

Starte indendørs.

Honorar: størrelsesordenen 2 flasker vin til hver

 

 

Efterår 2021

Arkæologisk tur -  vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder

 

 

  1. Foredragsemner / Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler – Asta spørger hende https://www.facebook.com/rikke.harvig

https://www.youtube.com/watch?v=IIoDMY8jGL0

https://www.youtube.com/watch?v=hJyzRN2VUgk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0a2lynZ2PffY1FvsnLYHk9BzjbSnRkB26hRZpzDfcxwHNB9h6XVUB2itY

Evt. et fortællearrangement en af de kendte fortællere – evt. eventyr

Peter Værum – Ellis har fået følgende svar:

Jeg kommer gerne.
Det er en lang tur, så vi skal undgå vinterkørsel - og er det et aftenforedrag
plejer jeg at få 3.000,- for det + kørsel efter statens takst = ca. 3.690.
   Det er nok lidt meget, i hvert fald hvis I er en forening uden tilskud.

Litteratur til fælles fordybelse ?
I øjeblikket er det aktuelt med ét af flg. tre:

1. Om Karen Blixen: Hvordan bærer man en hård skæbne - dette foredrag starter med 20 min.s "lysbillederforevisning". Det kræver en projektor.

 2. Om H.C.Andersen:  AT SE HUNDENE I ØJNENE   - Om H.C.A.s personlighed tolket i lyset af hans drømme, sammenlignet med hans digtning.
Om sammenhængen (eller rettere: den manglende sammenhæng) mellem eventyrenes geniale indsigter og forfatterens konfliktfyldte liv.
Til belysning kan f.eks. "Den uartige dreng", Fyrtøjet, Den lille Havfrue eller "Skyggen" genfortælles.

3. Det meget populære:
HUMOR OG ALVOR VED HIMMERIGETS PORT
- om at snakke med Sankt Peter.
 Et foredrag fyldt med gode historier - anekdoter, eventyr og nogle af lignelserne.
Gamle og nye historier, der kredser om spørgsmålet: Hvordan kommer vi ind i Himmerige? - Vi skal jo først snakke med Sankt Peter..

Dette sidste har jeg holdt landet over ca. 800 gange, og det holder jeg kun til fuld pris. Det er "en sikker succes" (Det er de to andre nu også....)

For de to andres vedkommende kan der bliver tale om
en prisreduktion på 500 kr. - hvis vi kan lægge det, så jeg undgår at køre hjem i mørke.

Jeg er jo gammel højskolelærer fra Rønshoved, så det vil more mig at komme til Sønderjylland igen...!

Links fra John
http://besttellers.dk/om-besttellers/hvad-er-historiefortaelling/


Links fra Ken
http://sonderborg.dk/da/search-page?category=All&query=Nyg%C3%A5rd
https://www.ryfortaellekreds.dk/?page_id=31
http://www.ordbrug.dk/

 

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Navne på personer med tilknytning til området, som kunne være mulige foredragsholdere:

Mette Frederiksens spindoktor – Rossen – fra Havnbjerg

Hanne Risgaard

Elisabeth Vestergaard / Marie Louise Stig Sørensen

Jørgen Poulsen, journalist– tidligere Røde Kors – spændende fortid

Jørgen Brøndal – fra Nordborg –professor i amerikansk historie som tema

Temaer: 2.verdenskrig

 

  1. Evt.

 

 

 

 

 

Søg