Dagsorden til Natur/kulturmødet 28. oktober 2019

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i foråret: mandag 13. januar og mandag 9. marts – kl. 10 – 12.30 (ok er lagt i kalender)

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 –Husk tjeklister fremover.
Tjeklisterne findes på hjemmesiden se her
http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling
 • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen. TB har meddelt at det vil være ok, at vi aftaler deltagerpris fra gang til gang, således at vi altid kan sikre os at have FOFs laveste deltagerpris (fra næste år 100 kr.) ved vores arrangementer, således at vi udligner forskellen i forhold til det honorar, som vores foredragsholder skal have.

Dette er aftalt med FOFs bestyrelse. Nygårds bestyrelse har sagt ok til, at Nygårds overskud kan bruges til finansiering af arrangementer.

1 - Siden sidst
Musikgruppen har holdt møde 23. september og holder næste møde 4. november.
Der er etableret en påskeudstillingsgruppe, som har ansvaret for påskeudstilllingen.

 1. Fælles litteraturlæsning – efterår 2019/forår 2020
  Fra sidste referat:
  Højst 20 min. s oplæsning max. 12 deltagere

  Fordelingen af opgaverne ser efter mailkorrespondancen efter sidste møde sådan ud:
  John vil gerne stå for det praktisk hver gang dvs. indkøber småkager el. lign., laver kaffe og er ansvarlig for oprydningen er på plads efter mødet (vi andre hjælper selvfølgelig til med oprydning osv.)

Gruppens medlemmer er altid velkomne til at deltage, men behøver det ikke.

 1. oktober: Helga (tekst) – der er pt. tilmeldt 3 deltagere.
  Forhåbentlig kommer der flere. Jeg sendte i går besked ud til de tidligere deltagere –og det afstedkom 2 af tilmeldingerne. Derudover har jeg netop slået det op på vores facebookside og bedt Ole om at kontakte Sønderborg Nyt om et indlæg der.

Ken har lagt det på Sønderborg Event her: http://sonderborg.dk/da/litteratur-i-f%C3%A6llesskab-p%C3%A5-nyg%C3%A5rd ligesom det er med i Kultunaut; http://www.kultunaut.dk/perl/arrlist/type-nynaut?showmap=&Area=S%F8nderborg-storkommune&periode=&Genre=Lyrik%2Fopl%E6sning

 

20.november: Ellis (tekst)
22. januar: Asta (tekst)
26. februar:
Ken (tekst)

 1. Evaluering af afholdte arrangementer

X Onsdag 9. oktober 2019 kl. 15 – 17: Foredrag:  ” Altid allerede elsket – hvad betyder det? ”

Trods diverse forhindringer (vejproblemer og Helles forsinkelse) blev det en rigtig fin eftermiddag med ca. 32 betalende deltagere.

Pris 4100 kr. inkl. transport.

Denne pris er for høj for FOF. Aftalen med Helle, at FOF laver aftale med hende, sådan at prisen bliver deres normale (100 kr.) og at hun sender en faktura til os på den difference, der måtte blive.

FOFs honorar er normalt 1.918,26 kr – og jeg har netop spurgt Tina, om hun har afregnet med Helle og om beløbet er dette.
Vi har nemlig endnu ikke modtaget nogen regning fra Helle.

Har spurgt vores kasserer, hvad vi fik ind for salg af kaffe og kage.

 

4.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

X Onsdag 13. november 2019 kl. 19.00 – 21.00: ”De fantastiske medicinhaver” foredrag ved Helle Ravn, fhv. museumsinspektør
HR var hovedinitiativtager og nu formand for ”Medicinhaverne – Tranekær” http://medicinhaverne.dk/

Helles honorar er kr. 3000. (Transport?)

Vi forsøger at lave foredraget alene og sammenligne tilslutning og økonomi efterfølgende med Helle Skaarup-arrangementet for at vurdere, hvad vi gør fremover – fordele og ulemper ved d to modeller.

Der er pt. 4 tilmeldinger

Hvem kan hjælpe til med det praktiske?

 

Jeg har spurgt Helle Ravn om forskellige praktiske ting, men pt. ikke fået svar.

X Søndag 1. december 2019 kl. 10 -13: Juletur

Andreas Hermann har 1. marts skrevet til os:

”Jeg har planlagt at lave den traditionelle Juletur og håber I vil være med igen i år.

 1/12

Juletur i Nørreskoven

Kom og vær med på årets stor julearrangement. Kom og find gran og kogler og deltag i det hyggelige juleværksted. Måske finder vi også spor fra de to skovnisser.

Kl 10-13

Sted: Nygård, Nørreskovvej 41, 6430 Nordborg.

Arrangør: Foreningen Nygård, Naturstyrelsen og Naturskolerne i Sønderborg Kommune”

Problemet for os er, at Nygård er udlejet den søndag (lejemål fra lørdag kl. 8 til søndag kl. 16

Vi forsøger at få det til at fungere i jagtstuen. John og Asta har set på mulighederne og mener, at det godt kan fungere.

 

Forår 2020

Inge Gillesberg og Steen Seierup fortæller om en af deres rejser

Inge Gillesberg har skrevet, at hun og Steen gerne vil fortælle om en af deres mange rejser (f.eks. var de i julen/nytåret på Phillipinerne) – og de har netop været i Nepal

- evt. i samarbejde med FOF?

– februar –marts 2019 - start marts -  aftenarrangement

Hvad har vi fået ud af at rejse så meget? – hvad giver os mening ved at rejse. Højdepunkter fra vores rejser.

Hvad husker vi?

 

Efterår 2020

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur.  Helga tovholder

Poul-Erik Hansen (er med i flagermusegruppen) sammen med Andreas Andersen

Aftenarrangement –sensommer –september – starte indendørs Helga får nogle forslag til datoer fra de to medvirkende.

Honorar: størrelsesordenen 2 flasker vin til hver

Efterår 2021

Arkæologisk tur -  vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning, kunne være en god ide.

Helga tovholder

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Anbefaling fra Nygårds bestyrelse:

Rikke Lock Harvig: Alsiske æblesorter – god formidler

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt.  ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Navne på personer med tilknytning til området, som kunne være mulige foredragsholdere:

Mette Frederiksens spindoktor – Rossen – fra Havnbjerg

Hanne Risgaard

Elisabeth Vestergaard / Marie Louise Stig Sørensen

Jørgen Poulsen, journalist– tidligere Røde Kors – spændende fortid

Jørgen Brøndal – fra Nordborg –professor i amerikansk historie som tema

Temaer: 2.verdenskrig

 

 1. Evt.