Dagsorden til musikmødet 23. september 2019

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Fastlagte møder: evt. mandag 4. november. Start kl. 9 (ok kalender)

Forslag til møder i 2020:


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen
Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen holder møde 9. september og 28. oktober (ok kalender)

Husk at bruge tjeklister:

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside

 

  1. Evaluering af afholdt musikarrangementer:
  2. september 2019: Højskoledag

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

X Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo
se her: http://www.rannok.dk/Rannok/Forside.html

Ole annoncering i god tid.


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

Ole er kontaktperson fremover. Har skrevet til dem og bedt om PR-materiale: Alt deres PR-materiale ligger på nettet.

Ole annoncerer i Sønderborg Ugeavis.

Pris 100 kr. i entre + 40 kr. i kaffe og kage.

 

2020 Forår

X Fredag 31. januar 2020 Frivilligaften i januar 2020: Tema Tyskland

– musikalsk quiz

 

X Lørdag 15. februar 2020 kl. 15 - 17: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte). Datoen er nu fastlagt og lagt i Nygårds kalender.

4000 kr. i sponsorstøtte er hjemme

120 kr. som pris for billet – hertil kommer kaffesalg.

X Lørdag 2. maj 2020 FolkBaltica-koncert maj 2020 – eftermiddag

OK fra Anne Bertram i flg. Ole.  Fællessang.
Tema: Genforeningen

Der er aftalt møde på Nygård 10. oktober med Harald Haugaaard, Anne Bertram og Ole

 

Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2020. NB Dato fastlægges i god tid
Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.
Asta kontakte Svenstrup Cykelklub (har pt. ikke haft kontakt) og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til et sådant træf

Anne Marie Jensen (Nordborg Cykelklub)
synes at det er en god ide.
Marianne Høi (Augustenborg)

Tag selv madpakken med-Nygård giver en kap kaffe og en øl/vand

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang - Emne: Elcyklers mulighed og farlighed – kontakt til politiet

Anne-Marie Jensen har oplyst at Hans Erik Mikkelsen kan hjælpe os videre til rette person (mail. adress.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)
Mht. vejret – kunne det i tilfælde af regnvejr foregå indendørs.

Evt. hyggemusik ved Jes og rytmegruppen – Ole får et udspil til dato

 Spørge Anne-Marie om at være kontaktperson til cykelklubberne?

2020 Efterår

Højskoledag 2020 (lørdag 19. eller 26. september?)
Ole foreslår at planen om en Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal indgår i højskoledagen 2020.

Svar fra Rasmus Borring: Jeg vil gerne være med og bidrage med et sangforedrag. Jeg tænker, det vil blive mest personligt, hvis det omhandler mit samarbejde med Jens Rosendal.

Jeg vil foretrække en søndag. Jeg kan 13. + 20. el. 27. september 2020. Mit honorar er 7000 kr. + kørsel (Kbh).

Jeg kan sende tekst og billede mm. til annoncering/program. Lad mig høre, om vi kan arbejde videre med dette.


Tema: Kirkens dag?  - en anden vinkel end Genforeningen. Bertel Haarder – biskoppen

Kan Bertel den 19. september eller 26. september 2020?  Asta har sendt forespørgsel til Bertel Haarder – negativt svar

 

Fællessangseftermiddag. Evt. Sofie Lønne

 

Højskoledag 2021 – fastlægge dato? Kirkeligt tema – statskirke?

Emne: Anders Laugesen – koster 5.000 kr.

 

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Muligt emne Charlotte og Benny Engelbrecht – syng-sammen-arrangement

Didde Fromsager har spurgt

                                                                                                                                  

 4.Praktiske forhold 

Antal arrangementer på Nygård

Ole appelellerede til at vi holdt os til 4 arrangementer halvårligt. Passe på med en tendens til, at vi får flere arrangementer, fordi vi er to arrangementsgrupper.
(Referentens tilføjelse: Meget håndfast kunne det som tommelfingerregel være sådan, at hver af grupperne havde 2 arrangementer hvert halvår – undtagelser kræver særlige argumenter)

Dette er vigtigt af to årsager
- dels skal der være frivillige kræfter nok til at tage hånd om alle aktiviteter i forbindelse med arrangementerne, så ingen kører sur i det og mister lysten
- dels skal der være en balance mellem arrangementer og udlejning (specielt i weekender).

5 Evt.:

Forslag til Musikgruppen fra Birthe og Morten Flytkjær:

  1. Påskedag var Morten og jeg til et fantastisk arrangement på keramikmuseet Clay i Middelfart med Den nye Salmetrioder fortolkede nogle af Leonard Cohens sange og melodier. En meget smuk og næsten meditativ koncert der ville passe perfekt til Nygård. I kan se mere her: http://dennyesalmetrio.dk/