Dagsorden til Musikmødet 26. august 2019

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Fastlagte møder:  mandag 4. november. Start kl. 9 (ok kalender)


Generelt:

Baggrund / Musikgruppen
Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen holder møde 9. september og 28. oktober (ok kalender)

Husk at bruge tjeklister:

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside

 

  1. Evaluering af afholdt musikarrangementer:

Søndag den 26.maj. 2019:  folkBaltica koncert – fællessang med Mette og Børge Solkær. Søren Iversen-violin

Succes – fin tilslutning – anslået antal?

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

X 21. september 2019: Højskoledag

Højskoledagen september 2019 på Nygård er en optakt til markeringen af hundredåret for genforeningen i 2020

Program:  

Kl. 9.00 - 9.45 Morgenkaffe og morgensang

Kl. 10.00 Foredrag ved museumsinspektør Rene Rasmussen, Sønderborg slot over emnet "Fra slagtebænk til Genforening" Rene Rasmussen modtog i 2017 Sprogforeningens kultur og sprogpris for sit imponerende arbejde som forfatter og foredragsholder m.m. om den nyeste sønderjyske historie

Pris 3500 kr + kørsel (Aftale: Ken)                                                                                                     

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost

Kl. 13.00 - 15.00 "Grænselandet som model" - drømme og realiteter i det dansk-tyske grænseland. Foredrag ved tidligere seminarieadjunkt Jørn Buch, der er kendt som en meget vidende og levende fortæller

Pris 2400 kr. + kørsel (Aftale: Ole)

Kl. 15.00 - 15.45 Kaffe med brødtærte

Kl. 16.00 - 17.00 Koncert med Nicolas Kock-band med Signe Juhl, vocal

Deltagerpris: 350 kr. Inkl. morgenkaffe, frokost, (drikke ekskl.) samt kaffe og kage

(De 4 frivillige er gratis)

Økonomi højskoledag:

Udgifter:       Foredrags holdere
René Rasmussen:  3500 + kørsel ca. 500 =                                    4000 kr.
Jørn Buch: 2400 + kørsel ca. 600=                                                  3.000 kr.

          Musikere 4 x 2500 kr. =                                                                    10.000 kr.

          Annoncering (anslået)                                                                       2000 kr.

          Traktement m.m.                                                                               1000 kr.

          I alt                                                                                                    20000 kr.

Indtægter: (anslået 50 deltagere a 350 kr.)                                                          17500 kr.


Regnskab fra sidst år vedhæftes dagsordenen

Tilmelding: Kan ske på mailadressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 9. september. Betaling i forbindelse med tilmelding til 8013-1015077

Der er pr. dags dato 19.8. 34 tilmeldte – hvor mange har betalt?

Ole har søgt Skattekisten samt Fabrikant Mads Clausen-fonden om tilskud til Højskoledagen samt koncerten med Himmerland.
6. juni fik vi tilsagn fra Mads Clausen fonden om støtte til de 2 arrangementer – 4000 kr?
Skattekisten?

Annoncering er sket over et bredt register af henholdsvis Ole, Ken og Asta

Kan vi gøre mere?

Drejebog fra sidste års Højskoledag vedhæftes – gennemgås på mødet i detaljer, da der er meget praktisk, der skal på plads.

X Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo
se her: http://www.rannok.dk/Rannok/Forside.html

Planlægges på næste møde


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

Ole er kontaktperson fremover. Har skrevet til dem og bedt om PR-materiale: Alt deres PR-materiale ligger på nettet.

Ole annoncerer i Sønderborg Ugeavis.

Pris 100 kr. i entre + 40 kr. i kaffe og kage.

 

2020 Forår

X Lørdag 15. februar 2020 kl. 15 - 17: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte). Datoen er nu fastlagt og lagt i Nygårds kalender.

Orkesterets honorar efter tarif er 12600 kr. tidligere har vi fået dem for mindre, det er de også klar til at forhandle om denne gang. Jeg har set lidt på tal.  2 beregninger herunder.

  1. A) Kommer der max. 70 a 100 kr. har vi 7000 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 9000. kr.
  2. B) Kommer der max. 70 a 150 kr. har vi 10500 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 12500 kr.
  3. C) Desuden udgifter til annoncering, men vi kan komme langt for få midler.

Vi har søgt sponsorstøtte – se under Højskoledagen.

FolkBaltica-koncert maj 2020 – OK fra Anne Bertram  Tema: Genforeningen

Datoerne for folkBaltica 2020 er 2. - 10. maj.

Nygård er udlejet fra 7. - 10. maj kl. 22 - der er tale om 2 lejemål, som begge er indgået for længere tid siden (datoerne for folkBaltica har jo ikke været kendt

Så en koncert på Nygård kan kun lade sig gøre fra 2. - 6. maj.

Efter samråd med Ken og John er søndag 3. maj booket i kalenderen. Skal flere datoer bookes?

 

Træf for cykelklubberne – en tirsdag i juni 2020. NB Dato fastlægges i god tid
Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.
Asta kontakte Svenstrup Cykelklub (har pt. ikke haft kontakt) og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til et sådant træf

Anne Marie Jensen (Nordborg Cykelklub)
synes at det er en god ide.
Marianne Høi (Augustenborg)

Tag selv madpakken med-Nygård giver en kap kaffe og en øl/vand

Program på max. en time: Cykelquiz – Fællessang  - Emne: Elcyklers mulighed og farlighed – kontakt til politiet

Anne-Marie Jensen har oplyst at Hans Erik Mikkelsen kan hjælpe os videre til rette person (mail. adress.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)
Mht. vejret – kunne det i tilfælde af regnvejr foregå indendørs.

2020 Efterår

Højskoledag 2020 (lørdag 19. eller 26. september?)
Ole foreslår at planen om en Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal indgår i højskoledagen 2020.
Tema: Kirkens dag?  - en anden vinkel end Genforeningen. Bertel Haarder – biskoppen

Kan Bertel den 19. september eller 26. september 2020?  Asta har sendt forespørgsel til Bertel Haarder

 

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Muligt emne Charlotte og Benny Engelbrecht – syng-sammen-arrangement                                                                                                                  

 4.Praktiske forhold 

Antal arrangementer på Nygård

Ole appelellerede til at vi holdt os til 4 arrangementer halvårligt. Passe på med en tendens til, at vi får flere arrangementer, fordi vi er to arrangementsgrupper.
(Referentens tilføjelse: Meget håndfast kunne det som tommelfingerregel være sådan, at hver af grupperne havde 2 arrangementer hvert halvår – undtagelser kræver særlige argumenter)

Dette er vigtigt af to årsager
- dels skal der være frivillige kræfter nok til at tage hånd om alle aktiviteter i forbindelse med arrangementerne, så ingen kører sur i det og mister lysten
- dels skal der være en balance mellem arrangementer og udlejning (specielt i weekender).

5 Evt.:

Forslag til Musikgruppen fra Birthe og Morten Flytkjær:

  1. Påskedag var Morten og jeg til et fantastisk arrangement på keramikmuseet Clay i Middelfart med Den nye Salmetrioder fortolkede nogle af Leonard Cohens sange og melodier. En meget smuk og næsten meditativ koncert der ville passe perfekt til Nygård. I kan se mere her: http://dennyesalmetrio.dk/