Dagsorden til FU-mødet 15. maj 2019

 

Deltagere:
Christian Fischlein, medlem af FU (CF)

Henrik Skrydstrup, medlem af FU (HS) -afbud
Asta Broesby-Olsen, medlem af FU (ABO) – referent
Birgitte Romme, tilforordnet FU (BR) 

+ Suppleant Inge Matzen (IM) -
+ Suppleant Arne H. Blom (AHB)

Samt Anne Marie Jensen (AMJ) – kasserer, tilforordnet FU (AMJ)

 

Møder mv. i 2019

 

Mødedatoer i foråret:  12.juni 2019

Forslag til mødedatoer i efteråret: 28. august, 25. september, 30. oktober samt 27. november. Alle onsdage kl. 9 – 11 (skal lægges i kalenderen)

Udflugt til Kielerkanalen: 13. juni 2019

Dagsorden:

 

Siden  sidst :   NB en del af referatet fra mødet 20. marts er indarbejdet her

Naturskolen – kode til Nygårds nøgleboks

Forespørgsel fra Andreas Hermann 8. marts: I vores undervisningslokale Jagtstuen har vi et toilet. Dette lukker vi for vinteren for at det ikke fryser. Derudover er der en vandpost og kreaturvanding i gården, den lukker vi også for om vinteren. For at lukke for vandet skal vi ind i Nygårds kælder og åbne og lukke for en hane.

Vi har oplevet nogle enkelte gange, at have brug for vand ved arrangementer, Naturstyrelsens jagter og ved vaske af udstyr i perioden hvor der er lukket for vandet. Er det muligt, mod forudgående aftale at få koden til jeres nøgleboks og derved gå ind og åbne og lukke for vandet?

Svaret til Andreas er, at han blot skal kontakte Asta, som så sørger for at nøglen lægges i boksen, når der er brug for det. Andreas har fået koden.

Reparation af pillefyret
18. marts havde vi en reparation på pillefyret (hvor det pludselig var stoppet), hvor Allan Sarsgaard mente, at noget af det falder ind under garantien (vi er inde i sidste -3.- år). Men arbejdslønnen i den sammenhæng var Naturstyrelsen udgift.

Nygård fik i den sammenhæng fået lavet årlig service på pillefyret. Aftalen med Naturstyrelsen er, at det er en udgift, der påhviler Nygård.

Vej-situationen / Nørreskovvej og Holmvej - adgangsvejene til Nygård.
Asta har 6.maj skrevet til  Jette Bork, Sønderborg Kommune og bedt om et evalueringsmøde.

Brænde- og havegruppen opfordres til at huske opfyldning af huller på bakken samt ved parkeringspladsen.

Haveplan MTM har udarbejdet et forslag til haveplan ud fra Signe Moos skitse samt havegruppens korrektioner. Havegruppen har set på forslaget. MTM har haft møde med Arne og Asta 10. maj, hvor Martin har fået de sidste korrektioner med på den endelig haveplan. En havevandring med planen i hænderne fik afklaret de sidste ting, bl.a. at den nye høj bliver indtegnet korrekt på planen.

Det er hensigten at få planen trykt i farver i A3 størrelse på godt papir, pænt indrammet og anbragt et passende sted (sådan at man både kan se den på afstand og ganske tæt på, så man kan læse teksten.

Den vil også blive lagt på hjemmesiden og på et senere tidspunkt måske brugt i en tryksag om Nygård til at illustrere Nygårds havefilosofi: en have i symbiose med naturen.

Herudover vil havegruppen lave nogle laminerede ark, som kan bruges, når der arbejdes i haven.

Navnekonkurrencen og vinderforslaget

På et ekstraordinært FU- møde fandt vi frem til vinderen: Kirsten Pedersen. KP har sidenhen sammen med Annelene tjekket at man kan se det navngivende træ fra værelsesvinduets, og justeret navnene i overensstemmelse med virkeligheden.

Planen er at få navnene malet på dørene ved passende lejlighed – bl.a. skal alle dørene i 2. salens fællesrum males, når fællesrummene sættes i stand. Så det varer noget inden navnene pryder dørene (Måske kan vi lave nogle midlertidige?)

Herudover er det planen at udstyre hvert af værelserne med et billede af træet. Arne har skaffet tilsagn fra Signe Moos om at vi har tilladelse til at bruge hendes sort/hvide illustrationer til Poul Erik Branders bog, ”Træer og Buske i by og land”. Hun vil tilmed gerne sætte dem op for os. De skal så skrives ud på godt  papir og sættes i billedrammer med passepartout med smal sort kant.

Endeligt afsluttende møde med Martin Trier Mørk og håndværkerne om renoveringen af vinduerne 10. maj. Det har været nødvendigt at lave et opsamlingsmøde, da der blev ved med at være nogle hængepartier i forhold til færdiggørelse af projektet. F.eks. vinduer der kun vanskeligt kunne åbnes. PÅ mødet blev der samlet op, således at Jan Rasmussen fuldender arbejdet (starter på tirsdag). Bl.a. skal hoveddøren males udvendigt.

 

Maling af port og døre i gavlen i laden. Efter sidste møde skrev Asta til Naturstyrelsen v. Martin Reimers om den tiltrængte maling af port og døre og fik 22. marts tilsagn tilbage om at vores tilbud om selv at male dem blev modtaget, således at Naturstyrelsen betaler malingen.

Birgitte har lavet både forarbejdet og malet dem, så de nu fremstår rigtig flotte (of afslører, at døren i bagehuset trænger til en omgang også!)

Projekt: Børnehøjen er her efter påske blevet færdigt, således at der nu kun mangler at blive sået græs (og at det vokser op). Der er opsat indhegning og skilt om at det endnu ikke må tages i brug, da stolperne mangler at blive fastgjorte.

Egon og græsslåning
Efter aftale talte Annelene med Egon 16. april for at spørge til hans helbred og fandt ud af, at han stadig havde store problemer med sin arm og var til behandling hver uge (netop om tirsdagen). Efterfølgende var der i FU enighed om at sende Egon en hilsen. Birgitte og Ole besøgte ham 23. april med en kurv og blomster.

Der var nu fremgang med armen. Han må ikke arbejde, men mente, at han snart ville komme til Nygård for at hilse på os alle.

Græsslåningen bliver derfor fremover først og fremmest varetaget af Birger. Han har ”bestået” ved allerede først forsøg;)1.Påskeudstillingen

Natur/Kulturgruppen har haft en drøftelse af om vi holde en pause med påskeudstillinger / holde hvert andet år eller helt stoppe.

Drøftelsen skete ud fra disse betragtninger fra Birgitte:

Det er et lille overskud, synes jeg for det store arbejde det at arrangere det hele. 

Der er på en måde gået inflation i påskeudstillingerne, der er snart ikke det sted, som ikke har påskeudstilling. Jeg er selv kørt lidt træt i det.... og fornemmer det hos andre også.

Jeg synes vi skulle holde en pause. Vi drøftede det ved frokosten i dag på Nygård, hvor vi var 10”
 

Argumenter for

 • Vi præsentere altid ”rigtig” kunst – og nye kunstnere hvert år – vi er et af ”flagskibene” – derfor kommer bussen til os
 • Nygårds lokaler er velegnede til kunstudstilling
 • Mange besøgende – i år 455 – gs. Over de 11 år har været 498 – mange kommer for at se ”rigtig kunst”. Det har svinget op og ned gennem årene.
 • Mange er glade for at komme på Nygård i påsken
 • God PR for Nygård - og en del af vores image
 • Kunsten er en vigtig del af kulturen- vores ene nøglebegreb
 • Annoncering for arrangementer er PR-udgift for Nygård som helhed
 • Vi skal ikke genere et overskud – det er fint, når vi gør det.

Argumenter imod

 • Stort arbejde at arrangere – der er mange involverede både i forarbejdet – i vagtdækningen – og i efterarbejdet
 • Svært at gennemføre, hvis mange af dem yder den praktiske indsats med flytning frem og tilbage med møbler osv., ophængning, vagtdækning og kagebagning mister lysten

 

Natur/kulturgruppen indstiller, at vi fortsætter med påskeudstilling hvert år, men forsøger at forenkle processen så meget som muligt.

De frivillige der har haft vagter i påsken er blevet bedt om at melde tilbage med deres erfaringer fra i år samt med forslag til forenklinger. Asta opsamler forslag mv. til at indgå i det videre arbejde, bl.a. forslag fra Birgitte om at lave en særlig påskeudstillingsgruppe.

2.Badebro

Louise Bramming beder os genoverveje at igangsætte et projekt badebro.

Hendes betænkeligheder går på, at Nygård risikerer at blive befolket i sommermånederne af folk, som vil bruge ”vores” bro – so jo vil blive en offentlige bro. Har vi gennemtænkt det?

Foreslår at vi bakker op om en offentlig badebro ved Festpladsen, som også villle kunne bruges af Nygårds gæster.

 1. Økonomi (Birgitte/Anne-Marie)).
  Vi har aftalt at fortsætte renoveringen ovenpå i januar 2020 og 2021. (Nygård er booket hertil).

2020 og 2021: Det sidste værelse males. Ligeså gang. Og alle døre. Der vender ud mod gangene.

Gang og værelser får nye tæpper ud fra Martins beskrivelse.

Christian laver et nyt skab til støvsuger og kost i bagehuset.

AMJ har undersøgt reglerne / mulighederne for støtte fra Bitten og Mads Clausen-fonden. Vi kan søge når vi har et beskrevet projekt samt økonomioverslag.
Ole har efterfølgende indsendt ansøgning om tilskud til 2 musikarrangementer 2019/2020,

 

 1. Udflugt 2019: Sejltur på Kielerkanalen. Henrik er tovholder.

Datoen: torsdag 13. juni 2019

Henrik har udarbejdet en fin folder til turen.

 1. Forslag til tema for de næste års medlemsaften
  Musikgruppen foreslår i 2020: Tyskland og 2021: Sverige

Tyskland: Henrik har nogle ideer til en kobling mellem musik og historie

5: Evt.  

 

Cykeltræf for cykelklubberne , som vi drøftede på sidste møde, er på sidste møde i musikgruppen blevet udsat til 2020

Nyt skab

 

Huskeliste

 

Projekter og 0pgaver der er undervejs /ideer – samt opsamling af løse ender:

 

 

Indrette det høje skab i pillefyrrummet til værktøjs skab - Finn og Birgitte
Forslag fra Inge om at værktøjsskabet indrettes i den venstre del af skabet lige ved siden af skuffedariet.

 

Fortsat istandsættelse af 2. salen

Næste step: Planen er at fortsætte med et renovere et rum af gangen så vidt vores egen økonomi rækker.  Vi mangler:

 • Ny tæppebelægning i forrum og resterende værelser- 2020
 • Anskaffelse af nye møbler (borde – stole – spejle), nye lamper (forslag til sengelamper foreligger fra Martin, vi foretrækker model nr. 3 i grå farve)
 • Nyt elektronisk brandalarmsystem (se nedenfor)
 • Tilbud på Elinstallationer fra Elhjørnet, Guderup:
  - nyt elektronisk brandalarmsystem til hovedbygningen
  På tilbudslisten til Martin den 14/10 har Glenn påført pris på 7 stk. røgmeldere på 2. sal. Alle med 230 volt forsyning. (Kr. 4.395,00 + moms) = 5493,75
 • Vi har aftalt, at vi udover disse røgmeldere, skal have meldere på alle etager. Finn aftaler nærmere med Glenn. Så vi kan få et nyt tilbud på en samlet installation.
 • Installationen sker først i forbindelse med renoveringen af 2. salen.

 Udflugt hvert andet år (ulige år) – Århus? – Hamborg?

Septiktanken skal vi huske at tjekke- Christian er den, der bestiller.

Ligeså skal de vandbeholderne i affugterne i bagehuset og det bagerste rum i underetagen tømmes med mellemrum.

Kreaturerne ved Nygård.

Forpagteren er Søren Rasmussen tlf. 26 14 70 44.

ABO har spurgt SR på sms, om det er ok, at vi sætter et skilt op på en af laderne med hans navn og telefonnummer. Pt. endnu ikke svar.

Vi sætter også et op inden for på Nygård.