Dagsorden til musikmødet 6.maj 2019

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kl. 9 – ca. 10

Møde med Anne Bertram (Kultur- og Fritidskonsulent, Projektkoordinator Genforeningen 2020 samt kontaktperson til FolkBaltica) og Tanja Zeba Horst (Projektleder) - begge Sønderborg Kommune, Kultur, Event, Idræt og Fritid

Ole er ordstyrer 

Mødets indhold:

 1. A)    En kort præsentation at Nygård som kulturelt mødested
 2. B)    Nedtælling til koncerten 26. maj
 3. C)    Evalueringer omkring FolkBaltica
 4. D)    Kan Nygård på et eller andet sæt indgå i kulturelt samarbejde med Sønderborg kommune?
 5. E)    Kan Nygård bruges som stedet for kommunens mødevirksomhed, seminarer m.m.
 6. D)   Findes der kommunale tilskuds eller støtteordninger / underskudsgarantier vi i Foreningen Nygård kan gøre brug af?
 7. E)    Evt.

Kommende møder

Behov for møde inden sommerferien? (Afhængig af om arrangementet med cykelklubberne bliver i år eller udskydes til næste år)

Forslag til datoer i efteråret: mandag 26. august og mandag 4. november

 

Generelt:

Baggrund / Musikgruppen
Arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Natur/kulturgruppen har holdt møde 29. april og holder møde 9. september og 28. oktober

Husk at bruge tjeklister:

 • Huskeliste til arrangementer
 • PR-opgavefordeling
 • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Samlet årsprogram for Nygård 2019 bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

 

Dagsorden

1. Evaluering af afholdt musikarrangementer
:

 1. april 2019: “Syng en sang i Nørreskoven” med Heidi Sørensen Freund og Nordborg Sangforening

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

X søndag den 26.maj.2019 kl. 15:00- 17.00: folkBaltica koncert – fællessang med Mette og Børge Solkær. Søren Iversen-violin – gratis adgang.

Se her: https://www.folkbaltica.de/konzerte/programm/veranstaltung-faellessang-8/

Vi ville gerne fremover om muligt have haft nogle nye navne hvert år.

Ole har hentet plakater, fordelt dem og sørget for PR

Kaffe og kage kan købes for 40 kr.

Hvem hjælper? Aftales 6. maj

Ole kontakter musikerne mhp. lydprøve.

Mandag 3. juni 2019 mellem kl. 10-12: Cykeltræf for cykelklubberne – Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.

Skal vi afholde det i år eller vente til næste år?

OBS: Se Nygårds hjemmeside om ændringer pga. vejret mht. om det afholdes udendørs eller indendørs

Tak selv madpakken med-

Nygård giver en kap kaffe og en øl/vand

Program på en time

Emne: Elcyklers mulighed og farlighed – kontakt til politiet – Anne-Marie Jensen har oplyst at

Hans Erik Mikkelsen kan hjælpe os videre til rette person (mail. adress.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.)

Cykelquiz
Fællessang

Asta kontakte Svenstrup Cykelklub (har pt. ikke haft kontakt) og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til et sådant træf

Anne Marie Jensen (Nordborg)
synes at det er en god ide.
Marianne Høi (Augustenborg)

Mandag 3. juni er reserveret i kalenderen.

 

X 21. september 2019: Højskoledag

Tema: Genforeningen

Højskoledagen september 2019 på Nygård er en optakt til markeringen af hundredåret for genforeningen i 2020

Program:  

Kl. 9.00 - 9.45 Morgenkaffe og morgensang

Kl. 10.00 Foredrag ved museumsinspektør Rene Rasmussen, Sønderborg slot over emnet "Fra slagtebænk til Genforening" Rene Rasmussen modtog i 2017 Sprogforeningens kultur og sprogpris for sit imponerende arbejde som forfatter og foredragsholder m.m. om den nyeste sønderjyske historie

Pris 3500 kr + kørsel (Aftale: Ken)

                                                                                                            

Kl. 12.00 - 12.45 Frokost

Kl. 13.00 - 15.00 "Grænselandet som model" - drømme og realiteter i det dansk-tyske grænseland. Foredrag ved tidligere seminarieadjunkt Jørn Buch, der er kendt som en meget vidende og levende fortæller

Pris 2400 kr. + kørsel (Aftale: Ole)

Kl. 15.00 - 15.45 Kaffe med brødtærte

Kl. 16.00 - 17.00 Koncert med Nicolas Kock-band med Signe Juhl, vocal

Deltagerpris: 350 kr. Inkl. morgenkaffe, frokost, (drikke ekskl.) samt kaffe og kage

(de 6 frivillige er gratis)

Tilmelding: Kan ske på mailadressen: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. senest 9. september. Betaling i forbindelse med tilmelding til 8013-1015077

 

X Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo
se her: http://www.rannok.dk/Rannok/Forside.html

Planlægges på næste møde


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

Ole er kontaktperson fremover. Har skrevet til dem og bedt om PR-materiale: Alt deres PR-materiale ligger på nettet.

Ole annoncerer i Sønderborg Ugeavis.

Pris 100 kr. i entre + 40 kr. i kaffe og kage.

2020

X Februar: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte).
Orkesterets honorar efter tarif er 12600 kr. tidligere har vi fået dem for mindre, det er de også klar til at forhandle om denne gang. Jeg har set lidt på tal.  2 beregninger herunder.

 1. A) Kommer der max. 70 a 100 kr. har vi 7000 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 9000. kr.
 2. B) Kommer der max. 70 a 150 kr. har vi 10500 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 12500 kr.
 3. C) Desuden udgifter til annoncering, men vi kan komme langt for få midler.

I begge til fælde kan vi forsøge med sponsorstøtte.

Udvalget har givet Ole tilsagn til at sige ja til en koncert. Tidspunkt pt. ikke aftalt.

Res. 9. februar, 15. – 16. februar som mulige datoer i kalenderen


Ole arbejder videre med Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist) RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal.

Udsættes til efterår

FolkBaltica-koncert april/maj 2020

 

 1. Ideer til fremtidige arrangementer

                                                                                                                                                       

 5.Praktiske forhold 

 • Ole om PR:
  Når vi bringer annoncer i lokalbladene er vores arrangementer også med i lokalavisernes oversigt over lokale arrangementer med dato og titel

Og ligeledes hvis vi har en annonce i Ugeavisen, så er vi med i JydskeVestkystens oversigt over arrangementer.

 

6 Evt.: