Dagsorden til musikmødet 18. marts 2019

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i 1. halvår 2019: mandag 6. maj

 

Der udveksles dagsordener og referater mellem natur/kulturgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister som vi bør have med ved hvert møde fremover.

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2018 bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

 

Dagsorden

1. Evaluering af afholdt musikarrangement
: ingen
Fredag 25. januar 2019: Medlemsaften for foreningen Nygårds medlemmer. Tema: Rusland.
Alt klappede bare så fint. 44 deltagere der alle morede sig kosteligt – og alle blev klogere på mangt og meget vedrørende Rusland.

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

 

X søndag 7. april 2019 kl. 15.00 – 17.00: “Syng en sang i Nørreskoven” med Heidi Sørensen Freund og Nordborg Sangforening

Sognepræst Heidi Sørensen Freund udvælger og præsenterer de ca. 12 – 14 sange fra Folkehøjskolesangbogens 18. udgave, der skal synges.

Koret er forsangere til fællessangene samt fremfører 3 korsatser af deres repertoire

Birgitte og Ole spiller til på klaver og kontrabas.

Honorar til koret er kaffe og kage (hvor mange kormedlemmer er der? 18-20 stk.) Honorar Heidi?

Entré 20 kr. + kaffe og kage 40 kr.

Kagebagning?

Hjælpere? - hjælpere bliver til køkkenet er ryddet – melde ud til hjælpere.

 

X søndag den 26.maj.2019 kl. 15:00- 17.00: folkBaltica koncert – fællessang med Mette og Børge Solkær. Søren Iversen-violin – gratis adgang.

Se her: https://www.folkbaltica.de/konzerte/programm/veranstaltung-faellessang-8/

Vi ville gerne fremover om muligt have haft nogle nye navne hvert år.

Ole har hentet programmer og kataloger. Hvordan skal vi fordele dem ? skal vi også selv lave en plakat?

Kaffe og kage kan købes for 40 kr.

Hvem hjælper?

Mødes med Anne Bertram og Tanja Zeba – primært for at hilse på hinanden og tale om det fremtidige samarbejde. Aftalt at de kommer med et udspil til mulige datoer – inden koncerten.

Hvilke emner ønsker vi at drøfte med dem?

 

Tirsdag 18. juni 2019 mellem kl. 10-12: Cykeltræf for cykelklubberne – Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.

Man kunne jo foreslå cykelklubberne at udover erfaringsudveksling og fælles spisning/kaffebord kunne man synge nogle sange, hvor hver klub på forhånd havde valgt en sang.

Hvornår skal man vælge elcykel – og hvilken? Udstilling af elcykler og indslag med sikkerhed.
Ekspert om elcykel.

Asta kontakte Svenstrup Cykelklub (har pt. ikke haft kontakt) og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til
Spørge Anne Marie Jensen (Nordborg) Marianne Høi (Augustenborg)

Mulige tema – f.eks. cykelruter på storskærm (kan lejes)
Cykelquizz – den lille cyklistprøve

Plads til en halv times indslag inkl. sange.

OBS: Se Nygårds hjemmeside om ændringer pga. vejret.

X 21. september 2019: Højskoledag

Tema: Genforeningen

Formiddag:

Ken har kontakt til René Rasmussen.
Rene Rasmussens foredrag hedder: “Fra slagtebænk til genforening”   Pris 3500 kr+ kørsel. Aftale på plads

Eftermiddag:

Ole har kontakten til Jørn Buch: Jørn Buch: ”Det er ok med emnet Grænselandet som model. Jeg skal bruge 1½ time, med pause og spørgsmål ca.2 timer Honorar: kr.2400 + kørsel” Aftale på plads

Herefter afklares evt. medvirken af Sigfried Matlok og musikindslag sidst på eftermiddagen.

 

Kan vi søge sponsorstøtte til dagen?

 

X Søndag 24. november kl. 15 – 17 2019: Rannok, en folkemusikduo


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

Ole er kontaktperson fremover. Har skrevet til dem og bedt om PR-materiale.

 

2020

X Februar: Koncert med Himmerland og Nuala Kennedy (sang og tværfløjte).
Orkestrets honorar efter tarif er 12600 kr. tidligere har vi fået dem for mindre, det er de også klar til at forhandle om denne gang. Jeg har set lidt på tal.  2 beregninger herunder.

  1. A) Kommer der max. 70 a 100 kr. har vi 7000 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 9000. kr.
  2. B) Kommer der max. 70 a 150 kr. har vi 10500 kr. hjemme + 50 kaffe a 40 kr. I alt 12500 kr.
  3. C) Desuden udgifter til annoncering, men vi kan komme langt for få midler.

I begge til fælde kan vi forsøge med sponsorstøtte.

Udvalget har givet Ole tilsagn til at sige ja til en koncert. Tidspunkt pt. ikke aftalt.

Ole arbejder videre med Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist) i februar/marts 20209.
RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal.

FolkBaltica-koncert april/maj 2020

 

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Forslag fra Asta:

-4 årlige sangeftermiddage med fælles sang af årstidens sange: Samme ugedag – samme tidspunkt – f.eks. onsdag eftermiddag kl. 15 - 17
Januar kvartal: vintersange – placeret i februar

April kvartal: forårssange – placeret i maj

Juli kvartal: sommersange– placeret i august

Oktober kvartal: efterårssange – placeret i november

Akkompagnement ved Birgitte og Ole

Vi 4 kunne hver gang præsentere en sang – samt vælge flere / lade publikum vælge.                                                                                                                                                                                                                                

 5.Praktiske forhold 

  • Til PR: Kan vi få vores arrangementer med i lokalavisernes oversigt over lokale arrangementer med blot dato og titel samt henvisning til vores hjemmeside?

 

6 Evt.: