Dagsorden til musikmødet 14. januar 2019

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i 1. halvår 2019: mandag 6. maj (OBS: Ken i Sverige uge 4+5 og 8+9)

Alle møder kl. 9 – 10.30

OBS: Behov for ekstra møde i foråret? F.eks. 4. – eller 18. marts? 

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister som vi bør have med ved hvert møde fremover.

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2018 bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

 

Dagsorden

1. Evaluering af afholdt musikarrangement
: ingen 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

 

X Fredag 25. januar 2019: Medlemsaften for foreningen Nygårds medlemmer. Tema: Rusland (Ken er i Sverige)

  1. er der 46 tilmeldte – hertil kommer mulig deltagelse af Jes og Birgit

Program:

Spisning.

Menu: Bøf Stroganoff, russiske kager m.m.
John har bestilt maden Hos Claus (Detlef) og bager honningkager til dessert

(Et enkelt glas vodka, 1 glas vin / 1 øl eller vand er inkluderet)

John køber 50 russiske øl og 6 fl. russisk vin i Flensborg. Ole sørger for vodka (som også er gevinst i quizzen)

Henrik Skrydstrup fortæller og viser billeder fra en rejse med den transsibiriske jernbane. Max. 30 min.

HS skal bruge overheadprojektor

 

Stemningen bliver sat på "swing" af den til lejligheden sammensatte Nygårdswingtet, der spiller russiske folkemelodier i lette jazzarrangementer.

Bent, Henning, Knud og Ole samt måske Jes spiller – honorar?

Russisk litteratur og musikquiz hvor alle kan være med. Særlige præmier. 

Ulla Kock og hendes russiske veninde Olga laver russisk sangleg med os.

Ole laver et sanghæfte, hvori også sanglegen er trygt.

Asta byder velkommen og slutter af.

John sørger for 2 hjælpere – 17 til 22.

John sørger for flag

Evt. russisk baggrundsmusik


NB: Der dækkes bord tirsdag den 22. januar om formiddagen af de fremmødte.

Torsdag sidst på eftermiddagen pynter Ulla og Olga bordene.

Flere har tilbudt at hjælpe – hvor mange har vi brug for?

Hvornår møder vi fredag?

 

X 7. april 2019 kl. 15.00 – 17.00: “Syng en sang i Nørreskoven” med Heidi Sørensen Freund og Nordborg Sangforening

Sognepræst Heidi Sørensen Freund, der udvælger og præsenterer de ca. 12 – 14 sange fra Folkehøjskolesangbogens 18. udgave, der skal synges.

Koret er forsangere til fællessangene samt fremfører 3 korsatser af deres repertoire

Birgitte og Ole spiller til på klaver og kontrabas.

Honorar til koret er kaffe og kage (hvor mange kormedlemmer er der?). Honorar Heidi? 

Entré 20 kr. + kaffe og kage 40 kr.

Kagebagning?

Hjælpere?

 

X søndag den 26.maj.2019 kl. 15:00- 17.00: folkBaltica koncert – de samme som sidste år?? (set i Jydske)

Vi ville gerne fremover om muligt have haft nogle nye navne hvert år.

HUSK LYDPRØVE

Klippet fra JydskeVestkysten 23. november ”På Nygård i Nørreskoven er der fællessang med Mette og Børge Solkær søndag den 26. maj. Som noget nyt er der fri entré til tre koncerter på festivalen. Nygård-koncerten er det ene sted. ”

 

Tirsdag 18. juni 2019 mellem kl. 10-12: Cykeltræf for cykelklubberne – Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.

Man kunne jo foreslå cykelklubberne at udover erfaringsudveksling og fælles spisning/kaffebord kunne man synge nogle sange, hvor hver klub på forhånd havde valgt en sang.

Hvornår skal man vælge elcykel – og hvilken? Udstilling af elcykler og indslag med sikkerhed

Asta kontakte Svenstrup Cykelklub og Ole Oksbøl cykelklub om der vil være opbakning til
Spørge Anne Marie Jensen (Nordborg) Marianne Høi (Augustenborg)

Mulige tema – f.eks. cykelruter på storskærm (kan lejes)

Plads til en halv times indslag inkl. sange.

Se Nygårds hjemmeside om ændringer pga. vejret.

 

X 21. september 2019: Højskoledag

Tema: Genforeningen

Afbud fra Bertel Haarder 29. 12.18

Ole har udarbejdet en liste over forslag til foredragsholdere. Vi gennemgår listen på mødet 

Indslag med folk der har personlige erfaringer fra Genforeningen

Evt. indslag om ”Tiden fra krigsafslutningen til genforeningen i Sønderjylland”. 

 

Koncert i efteråret 2019: Rannok, en folkemusikduo


Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85 kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten. ”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

 NB: Skrevet til dem, at vi er interesseret i en koncert til efteråret – fastlægger dato på vores næste møde 14. januar.

 

Arbejde videre med Jens Rosendal-aften med Rasmus Skov Borring (musiker og komponist) RSB kan binde sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal.

 

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

Forslag fra Asta:

-4 årlige sangeftermiddage med fælles sang af årstidens sange: Samme ugedag – samme tidspunkt – f.eks. onsdag eftermiddag kl. 15 - 17
Januar kvartal: vintersange – placeret i februar

April kvartal: forårssange – placeret i maj

Juli kvartal: sommersange– placeret i august

Oktober kvartal: efterårssange – placeret i november

Akkompagnement ved Birgitte og Ole

Vi 4 kunne hver gang præsentere en sang – samt vælge flere / lade publikum vælge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5.Praktiske forhold 

  • Til PR: Kan vi få vores arrangementer med i lokalavisernes oversigt over lokale arrangementer med blot dato og titel samt henvisning til vores hjemmeside?

 

6 Evt.: