Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Kommende møder

Møder i 1. halvår 2019: mandag 18. februar og mandag 6. maj (OBS: Ken i Sverige uge 4+5 og 8+9)

Alle møder kl. 9 – 10.30

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Husk tjeklister fremover.
Der findes nu 2 tjeklister som vi bør have med ved hvert møde fremover.

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling

Herudover er der udarbejdet en generel beskrivelse af Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2018 bliver løbende ajourført på Nygårds hjemmeside.

 

Dagsorden

1. Evaluering af afholdt musikarrangement
:

  1. september 2018: Højskoledag med sang og musik (jubilæumsarrangement)

 

2.Kommende arrangementer – Sæson 2019 (X= fastlagt)

 

Fredag 25. januar 2019: Medlemsaften for foreningen Nygårds medlemmer. Tema: Rusland

Kan vi evt. få noget live-musik?

X søndag den 26.5.2019 kl. 15:00: folkBaltica koncert

 

 

  1. Ideer til fremtidige arrangementer

 

Et fællessangsarrangement med Nordborg Mandskor – evt. sammen med Heidi Freund (præst i Nordborg)

Fra brainstorming på sidste møde:

-Cykeltræf for cykelklubberne – Cykl sommeren i by – kontakte cykelklubberne for at høre om de er interesserede.

Man kunne jo foreslå cykelklubberne at udover erfaringsudveksling og fælles spisning/kaffebord kunne man synge nogle sange, hvor hver klub på forhånd havde valgt en sang.

-Godt stort fællessangs-sangsarrangement – invitere et par kor som forsangere – et fællessangsorkester – finde en god toastmaster

Asta: Jeg har spekuleret på om det var en ide at erstatte Sankt Hans en stort udendørs fællessangs-stævne i juni måned med støtte af et eller flere lokale kor - med et forskelligt tema år for år.

Et eksempel kunne være et år: sange af Jens Rosendal, et andet år: sange af Kim Larsen

Det blev nævnt i på vores sidste møde - men ikke i detaljer - så jeg har bare tænkt videre, bl.a. fordi jeg for nylig var til en Jens Rosendal-aften på Epos. Desværre med afbud fra Jens Rosendal selv, men det var en meget fin aften, hvor Rasmus Skov Borring (musiker og komponist) bandt sangene fint sammen med små fortællinger om Rosendal. Det kunne han sikkert også sagtens gøre til et sådant sangstævne.

Forslag fra Asta:

-4 årlige sangeftermiddage med fælles sang af årstidens sange: Samme ugedag – samme tidspunkt – f.eks. onsdag eftermiddag kl. 15 - 17
Januar kvartal: vintersange – placeret i februar

April kvartal: forårssange – placeret i maj

Juli kvartal: sommersange– placeret i august

Oktober kvartal: efterårssange – placeret i november

Akkompagnement ved Birgitte og Ole

Vi 4 kunne hver gang præsentere en sang – samt vælge flere / lade publikum vælge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  1. Henvendelse fra Michael Graubæk vedrørende Rannok, en folkemusikduo
    Videresendt til Ole.
    Graubæk henvendte sig igen og gjorde opmærksom på følgende:

”Hvis i kan få 50 publikum til at betale 85kr for entré, så kan vi lave en aftale. Så kommer vi op på en løn der er tilsvarende Musikerforbundets tarif. Dette gør at vi kan søge om transportstøtte til koncerten.”

Er det en støtte vi kan søge i forbindelse med andre koncerter– eller er det noget musikerne søger?

 

 5.Praktiske forhold 

  • Til PR: Kan vi få vores arrangementer med i lokalavisernes oversigt over lokale arrangementer med blot dato og titel samt henvisning til vores hjemmeside?

 

6 Evt.:

Søg