Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

OBS: Fælleslæsning-test med gruppen finder sted ved dette møde, således at vi starter med de ordinære punkter og fortsætter med test-læsningen.

 

Møder i efteråret 2018 samt foråret 2019: mandag 5. november samt 4. februar og 29.april.

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

0 – Husk tjeklister fremover.
Tjeklisten findes på hjemmesiden se her http://www.nygaard-als.dk/for-medlemmer/arbejdsgrupper/arrangementgruppen/tjeklister

  • Huskeliste til arrangementer
  • PR-opgavefordeling
  • Salg af billetter ved arrangementer på Nygård

1 - Siden sidst
Musikgruppen afholder næste møde 19. november.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Lørdag 15. september 2018: Højskoledag - evalueres i musikgruppen

Gruppen her vil gerne drøfte at afholde en højskoledag hvert år – gruppen vil gerne f.eks. være tovholder hvert andet år.

 

3.Kommende arrangementer (X= fastlagt)

Efterårshalvåret 2018

X onsdag 21. november 2018 kl 15 – 17 FOF- foredrag med Linda Lassen primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt. Denne aftale skulle være på plads. (Asta tovholder)

Linda Lassen: Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht. til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha osv. osv.

Samarbejdet med FOF: Den nye skoleleder hedder Tina Boisen. Aftalt, at vi (TB og ABO) taler sammen 14 dage før arrangementet (spørge til antal tilmeldte)

TB er interesseret i samarbejde fremover som hidtil.

Hjælpere: Martha og Asta - John har desværre måttet melde fra – så vi skal have fundet et par hjælpere mere. (Der er FU- møde umiddelbart før – måske vil vil nogle FU-medlemmer hjælpe.
Kagebagning: Martha kontakter bagegruppen.

X 2. december 2018 kl. 10 – 13 Juletur –Aftalt med Andreas. John tovholder – har tjekliste.

 

Forår 2019

X Højtlæsning i fællesskab onsdage: 16. januar + 20. februar + 20. marts samt evt. 10.april 2019.

Tilmelding fra gang til gang. Max. 8 – 10 deltagere. Kaffepause. 14.30 til 16.30. Kaffe og kage gøres klar inden – serveres efter seancen.

Da Martha har meldt fra til læsegruppen startede vi mødet med at aftale, at vi gemte punktet med fælleslæsning til sidst.

Derfor– se senere efter punkt 5 evt.

 

Påskeudstilling 2018

Britta Egebjerg, som Helga havde truffet aftale med dels om udstilling dels om en foredragsaften, har netop meldt fra.

Følgende er pt. i spil som udstillere

Hanne Schmidt hanneschmidt.dk ?

Annette Zierau

Susanne Moeskjærwww.sumdesign.dk (se under Unika).

Som erstatning for sig selv foreslår Britta Egebjerg:

Susanne Baldus http://www.baldus.dk/ . Hun er grafiker, formand for grafisk værksted Vejle, hun bruger typisk fotografiet som oplæg. Susanne: 29724951  Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 

 

Foredrag med Helle Skårup. Asta tovholder (evt. i samarbejde med FOF) – har talt med Helle Skårup, som gerne vil vente til efteråret, da hendes forårskalender er meget optaget. Arbejdstitlen kunne være ”Sorgens sommerfuglæe”

 

Forår 2019: Anders Hartvig – Guldfund Asta tovholder (Evt. i samarbejde med FOF) har skrevet til AH

 

Forår / eller efterår:Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven evt. allerede nu lave en aftale med FOF om et forårs arrangement – februar –marts 2019 – Asta har skrevet til IG-

 

Sensommerarrangement: Flagermus- foredrag. Kombineret med tur
Egnet formidler. Detektor –Helga tovholder –

Arkæologisk tur - vi talte om, at en gentagelse af turen, som havde stor tilslutning , kunne være en god ide.

 

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

 

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen

Svampetur. Helga undersøger evt. ved at forhøre sig hos Andreas Andersen. AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:
Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole, Anneli Gerden Broderup, Birgitte Marcussen Mjels, Anker Hansen Sønderborg, Irmelin Muller Egetofte Naturskole

  1. Evt.

 

 

 

Testlæsning: ”Skibsdrengens fortælling” af Karen Blixen. Ellis står for oplæsningen.

 

 

Baggrund:

Guidet fælleslæsning v. Ellis  Ide på baggrund af The Reader – http://www.thereader.org.uk

Titel til projektet: ”Litteraturtanker –højtlæsning i fællesskab” eller:

Ellis kontakt anbefaler, at vi ikke bruger ordet fælleslæsning, men i stedet for ”Litteratur i fællesskab”

 

Ellis i tovholder på hele processen. En af os andre er nr. 2 hjælper. Hjælperen er den, der har valgt teksten den pågældende gang.

 

Rammen for læsningen skal være fast og kendt af alle som indledning hver gang:

Den der har ordet taler ud uden afbrydelser – ikke give gode råd – ikke kommentere – ikke diskussion - alle får mulighed for at sige noget

 

 

Tekstlæsningen: Hvad giver det af tanker? Kender I det for jeres liv?

 

Ellis startede med at uddele materiale fra en bibliotekar i Holstebro samt novellen ” Skibsdrengens fortælling” De øvriges tekster var udleveret inden sidste møde mødet til alle (3 fra Helga og 1 fra hver fra John, Ken og Asta)

 

Vi har haft en lang drøftelse af, hvilke tekster der egnede sig ud fra vores valg. Skal det være et uddrag af en tekst eller en hel novelle.

vigtigt at finde ud af tovholdernes roller, hvordan guider/leder de forløbet.

 

 

Søg