Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2018

1. halvår: 7. maj – kl. 9

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et musikarrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Samlet årsprogram for Nygård 2018, udarbejdet af Ole, forelå trykt ved påskeudstillingen og findes på Nygårds hjemmeside.
Der er enkelte korrektioner, som er sket på hjemmesiden og en rettet version vedhæftes dette referat.2.
Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

Påskeudstilllingens musikindslag ved ferniseringen skærtorsdag: Astrid Petersen, harpenist 16 år. Fint indslag. Efter aftale med Thorstein fik hun Chokoladepåskeæg fra Wohlenberg samt betaling for kørsel (2,5 kr. pr. km).

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)


X Søndag 29. april 2018 kl. 15- 17:
FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med Mette & Børge Solkær, som sammen driver et spillested ved Hærveje

Se linket her: http://www.folkbaltica.de/event/faellessang-2/

Ole vil tage kontakt direkte til Børge Solkær for at høre om programmet.

Kontakten til kommunen varetages af Stine Dudda, Journalist, kommunikations- og markedsføringskonsulent
27 90 54 74
Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Sønderborg Kommune

KONCERTSALEN ALSION – SØNDERBORG TEATER

Sønderborg Kommune - Kultur Event Idræt & Fritid

Alsion 2

6400 Sønderborg

www.sonderborgkommune.dk

www.alsion.dk I www.sonderborg.dk

15. marts afholdtes møde på Nygård med deltagelse af Stine Dudda + en anden fra kommunen (Kirsten L. Steen?), hvor vi fik klarhed om små og store detaljer om koncerten.

Ole tager sig af kontakten til musikerne – vedrørende lydanlæg mv.

Vi skal sørge for noget at spise og drikke til dem, når de ankommer.

Stine medbragte plakater og programmer, som vi skal sørge for udbredelsen af i vores lokalområde.

Efterfølgende har Stine sendt det hun kalder ”teknisk rider til folkBALTICA-koncert i Nygaard” – den vedhæftes dagsordenen. Svarer til vores drejebog – blot ret kortfattet.

Udover som det her står anført, så byder såvel Stine (på kommunens vegne) som jeg (på Nygårds vegne) velkommen til koncerten - på både dansk og tysk (såfremt der er tyskere tilstede).

Der er allerede nu lavet meget fodarbejde for at få PR bredt ud om koncerten. Er nu også på Nygårds hjemmeside og facebookside.

X Søndag 6. maj 2918 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) – Ole har aftale på plads. Pris 8000 kr.

https://mairicampbell.scot/

Tilskud fra Skattekisten: 11.12.17 OA: ”Der er lige indløbet besked om, at vi har fået 2500 kr. fra “Skattekisten” til de to koncerter i foråret 2018”

OBS: Tilmelding til pr. mail til Nygårds mailadresse: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. (går også til Asta, som samler tilmeldingerne) – betaling ved fremmøde.

PR er også i gang. Nu også på hjemmesiden.

X Lørdag 23. juni 2018: Sankt Hans-fest

Starttidspunkt 19.30. Start for orienteringsløb aftales med Birger (inkl. den lille tur for børn)

Vi arbejder med at lave et nyt koncept ved stranden. Bål ved stranden kl. 21 – starte kl. 19.30 evt. før med orienteringsløb.

Fra Henrik Elkrog Svenstruplauget: vil fortsat gerne give en hånd med til arrangementer hvis i har behov for det, og ikke kun til Sankt Hans.

Taler 2018: Inge Gillesberg har indvilget at holde båltalen. Minde hende om det. 1 flaske rødvin.

Ole undersøger lydanlæg med PA-syd.

Forslag: Slå-smut- konkurrence. Sten-figur-konkurrence

Nygård er udlejet den dag.

Salg af øl og vand, mens vi beder folk om selv at medbringe pølser/ kød mv.
Priser på øl og vand aftales – skilt?

Vi opstiller 1- måske 2 grill’er, hvor folk selv kan grille deres medbragte.

Skiltning, der viser til Festpladsen.

Samle brænde over nogle tirsdage inden og køre dem ned.

Drejebog laves på mødet 7. maj

X 15. september 2018: Højskoledag som et jubilæumsdag med sang og musik – (er reserveret i kalenderen)

Ken har fået tilsagn fra Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole. Pris 6000 kr. + transport (i alt ca.9000 kr.) Han og hans kone vil gerne overnatte på Nygård fredag og lørdag.
Ken skriver til dem herom. Der skal være en til at tage imod dem om fredagen.

Kl. 9 – 10           I tidsrummet mellem kl. 9 til 10 serveres der morgenkaffe.

Arbejdsplan laves for 8 frivillige i 2 hold.

Morgenkaffe – vi vil forsøge at arrangere det, så der er dækket op til de tilmeldte i spisestuen, i biblioteket, i hvilerummet og i forrummet i underetagen.

I salen sættes stole i biografopstiling.

Kl. 10 – 12         Introduktion til dagen og JC ved Asta

Jørgen Carlsen: Digte, der virker. Om den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen er medredaktør af den nye højskolesangbog. Han vil guide forsamlingen ind i højskolesangenes univers af forundring og livsnærvær. Undervejs vil han kaste lys over højskolesangens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang? Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.

Tilbyde anden klaverspiller? Ken spørger JC herom.

Kl. 12—12.45    Frokost – sandwiches

Kl. 13- 14           Asta introducerer LOM

Musikindslag med Den Ny Opera – møde afholdt med Lars Ole 10. januar 2018 (LOM, OA, BR og ABO)

Besked fra Lars Ole7. februar: Så har jeg fundet nogle sangere til 15. september:

Anne Mette Balling, sopran

Stina Schmidt, mezzosopran

Jens Søndergaard, baryton (ham kender I som vores Don Juan i 2016)

Lige nu tænker jeg at vi kunne lade overskriften være: ”Mozart med mere - eller: Hvad skråler de om?”

(gamle operaer havde altid den slags dobbelttitler)

Jeg skal nok prøve at forfatte en bedre tekst end nedenstående, som jeg bare lige ryster ud af ærmet:

I selskab med operasangerne Stina Schmidt, Anne Mette Balling og Jens Søndergaard tager Den Ny Operas leder Lars Ole Mathiasen os med på en uformel tur rundt i en række af Mozarts operaer - Figaros Bryllup, Don Juan, Tryllefløjten m.fl. Undervejs møder vi blandt andre den skamløse forfører, den snedige kammerpige, den knap så snedige greve, den kække fuglefænger, den bedragne grevinde og den smaskforelskede ungersvend. På vejen er der indlagt et par Mozart-pauser - med afstikkere til komponister som Bizet, Purcell og Carl Nielsen.

Jeg forestiller mig, at jeg til en vis grad kan få det til at blive en sammenhængende historie - isprængt citater for eksempel fra nogle af Mozarts egne - ind imellem ret lystige og frække - breve.

Kl. 14.10 – 15   Jørgen Carlsen: PH – en moderne Grundtvig. De færreste vil vel nævne Grundtvig og Poul Henningsen (PH) i samme åndedrag. Men i ord og toner vil Jørgen Carlsen forsøge at godtgøre, at de på mange måder er åndsbeslægtede.

Kl. 15 – 16         Kaffe med brødtærte

Kl. 16 – 17         Koncert med Tordenskjoldssoldater og fællessang. (4000 kr.)
                             Ole 11.12.17:
 I forbindelse med højskoledagen har “Tordenskjolds soldater” fået sat kryds i alenderne, så musikerne er klare

Afslutning for dagen Asta

Økonomi: med 50 deltagere til en pris på 300 kr. pr. person er indtægten 15.000 kr.
Det kan ikke dække udgifterne, så vi vil skulle søge kommunal underskudsgaranti til dagen. Andre sponsorer?

Øl og vand købes – pris fastlægges.

Søge Danfoss om støtte til arrangementet (samlet budget for de musiske indslag - JC: 9000 kr. + LOM 9000 kr. + TS 4000 kr. i alt 22. 000 kr.)

4. Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

Vi henvender os til Musikskolen, når vi har behov for det, f.eks. til påskeudstillingen.

En mulig samarbejdspartner med musik kunne være Sønderborg Musikforening.

 6.Praktiske forhold 

PR: Strategi: bilag udarbejdet af Ken og Ole blev gennemgået og revideret. Vedhæftes referatet.

Natur/kulturgruppen har gennemgået bilaget og er dermed bekendt med arbejdsfordelingen.7. Evt.:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven

Søg