Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ole Andersen (OA) tovholder, John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH), og Asta Broesby-Olsen (ABO) referent

Møder i 2018

1. halvår:  9. april og 7. maj – kl. 9 (obs arbejdsdag – flytte arbejdsdag/ møde?)

(Ken fraværende uge 11 og 12)

Der udveksles dagsordener og referater mellem arrangementsgruppen og musikgruppen, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et musikarrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

1.Baggrund / Musikgruppen
Fremover er arbejdsdelingen sådan, at arrangementer, hvori der indgår musik (f.eks. Sankt Hans) hører til i denne gruppe – eneste undtagelse er påskeudstillingen.

Gruppen er enig om, at det vil være godt at få lavet et samlet årsprogram for Nygård 2018
pt. mangler tilbagemelding fra FOF om 2 foreslåede foredragsaftener i efteråret.

2.
Evaluering af afholdte musikarrangementer samt arrangementer m. musikindslag:

Grønlandsaftenen for de aktive fredag 26. januar 2018 (FU-arrangement):
Musikindslagene på aftenen udgjorde en vigtig faktor for aftenens succes.

3.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

Operakoncert i 2018? På mødet med Lars Ole 10. januar 2018 var vi enig om, at det ikke er realistisk at afholde operakoncert på Nygård i 2018 og sandsynligvis heller ikke fremover, da interessen fra publikum ikke svarer til de resurser der skal stables på benene både i kr./ører og i arbejdsindsats.

Påskeudstillingen 2018: Musikindslag ved ferniseringen skærtorsdag er aftalt med Thorstein Hemmet.


X Søndag 29. april  2018 kl. 15- 17:
FolkBaltica- koncert med fællessangsarrangement med  Mette & Børge Solkær, som sammen driver et spillested ved Hærvejen

Nygård Var udlejet til kl. 14 – lejeren har rykket sit lejemål et døgn.

Se linket her: http://www.folkbaltica.de/event/faellessang-2/


X Søndag 6. maj 2918 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) – Ole har aftale på plads. Pris 8000 kr.

https://mairicampbell.scot/

Tilskud fra Skattekisten: 11.12.17 OA: ”Der er lige indløbet besked om, at vi har fået 2500 kr. fra “Skattekisten” til de to koncerter i foråret 2018”

X Lørdag 23. juni 2018: Sankt Hans-fest

Vi arbejder med at lave et nyt koncept ved stranden. Bål ved stranden kl. 21 – starte kl. 19.30 evt. før med orienteringsløb.

Fra Henrik Elkrog Svenstruplauget: vil fortsat gerne give en hånd med til arrangementer hvis i har behov for det, og ikke kun til Sankt Hans.

Taler 2018: Inge Gillesberg har indvilget at holde båltalen.

Nygård er udlejet den dag.

Vi kunne overveje at lave en familietur rundet om festpladsen med gravhøje.

Salg af øl og vand, mens vi beder folk om selv at medbringe pølser/ kød mv.

Vi opstiller 1- måske 2 grill’er, hvor folk selv kan grille deres medbragte.

X 15. september 2018: Højskoledag som et jubilæumsdag med sang og musik – (er reserveret i kalenderen)

Ken har fået tilsagn fra Jørgen Carlsen fra Thestrup højskole. Pris 6000 kr. + transport ( i alt 8-9000 kr.) Han og hans kone vil gerne overnatte på Nygård.

Kl. 9 – 10           Morgenkaffe – vi vil forsøge at arrangere det, så der er dækket op til de tilmeldte i spisestuen, i biblioteket, i hvilerummet og i forrummet i underetagen. I salen sættes stole i biografopstiling.

Kl. 10 – 12         Jørgen Carlsen: Digte, der virker. Om den nye højskolesangbog. Jørgen Carlsen er medredaktør af den nye højskolesangbog. Han vil guide forsamlingen ind i højskolesangenes univers af forundring og livsnærvær. Undervejs vil han kaste lys over højskolesangens betydning: hvorfor er det vigtigt at synge - og hvad er en god højskolesang? Jørgen Carlsen trakterer selv klaveret under højskolesangen.

Kl. 12—13          Frokost – sandwiches

Kl. 13- 14           Musikindslag med Den Ny Opera – møde afholdt med Lars Ole 10. januar 2018 (LOM, OA, BR og ABO)

Besked fra Lars Ole7. februar: Så har jeg fundet nogle sangere til 15. september:

Anne Mette Balling, sopran

Stina Schmidt, mezzosopran

Jens Søndergaard, baryton (ham kender I som vores Don Juan i 2016)

Lige nu tænker jeg at vi kunne lade overskriften være: ”Mozart med mere - eller: Hvad skråler de om?”

(gamle operaer havde altid den slags dobbelttitler)

Jeg skal nok prøve at forfatte en bedre tekst end nedenstående, som jeg bare lige ryster ud af ærmet:

I selskab med operasangerne Stina Schmidt, Anne Mette Balling og Jens Søndergaard tager Den Ny Operas leder Lars Ole Mathiasen os med på en uformel tur rundt i en række af Mozarts operaer - Figaros Bryllup, Don Juan, Tryllefløjten m.fl. Undervejs møder vi blandt andre den skamløse forfører, den snedige kammerpige, den knap så snedige greve, den kække fuglefænger, den bedragne grevinde og den smaskforelskede ungersvend. På vejen er der indlagt et par Mozart-pauser - med afstikkere til komponister som Bizet, Purcell og Carl Nielsen.

Jeg forestiller mig, at jeg til en vis grad kan få det til at blive en sammenhængende historie - isprængt citater for eksempel fra nogle af Mozarts egne - ind imellem ret lystige og frække - breve.

Kl. 14 – 15         Jørgen Carlsen: Rend mig i kompetencerne. Kompetenceudvikling er et af tidens hurra-ord. Alle og enhver bruger det og synes de har sagt noget vældig fornuftigt. Netop derfor er det nødvendigt at stryge dette begreb mod hårene. Mennesket er nemlig andet og mere end en omvandrende kompetenceprofil

Kl. 15 – 16         Sønderjysk kaffebord.

Kl. 16 – 17         Koncert med Tordenskjoldssoldater.
                             Ole 11.12.17:
 I forbindelse med højskoledagen har “Tordenskjolds soldater” fået sat kryds i kalenderne, så musikerne er klare

Økonomi: med 60 deltagere til en pris på 250 kr. pr. person er indtægten 15.000 kr.
Det kan ikke dække udgifterne, så vi vil skulle søge  kommunal underskudsgaranti til dagen. Andre sponsorer?

4. Finde samarbejdspartnere om musikarrangementer:

Vi henvender os til Musikskolen, når vi har behov for det, f.eks. til påskeudstillingen.

En mulig samarbejdspartner med musik kunne være Sønderborg Musikforening.

 6.Praktiske forhold 

PR: Strategi: se bilag udarbejdet af Ken og Ole

Mht. Rasdio Als har Ole fået denne tilbagemelding 6. 12.17:

Pr. 1. januar bliver Radio Als til ”Als Classic FM” drevet af JyskFynske Medier, og stadig med

Flemming som velkendt lokal ankermand på morgenprogrammet m.v..

Fremtidige anliggender omkring annoncering m.v. varetages af Kristian Overgård, Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den., Telefon: 7211 4130, Mobil: 2545 8081

Jeg er sikker på Kristian vil være behjælpelig med spørgsmål omkring fremtiden efter 1/1-20187. Evt.:

Inge Gillesberg fortælle om sine rejser – eller om skoven

Søg