Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ), Kenneth Hamilton (KH) - afbud, Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Møder i 2018

Forårets mødedatoer: 5. marts + 23. april (er lagt i kalenderen)

Ken fraværende 2,3 og 4 + 7 og 8 samt 11 og 12

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer laves forsalg af billetter.

1 Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 6. november. Der henvises til referatet herfra (er udsendt). Næste møde afholdes 25. februar.

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

 Tirsdag 14. november 2017: Mad, mennesker og måltider på Als og Sundeved

En fin aften med rigtig god stemning og mange nye ansigter. Der var i alt 36 betalende + 5 medvirkende samt os 6 hjælpere. Aftenen gav et overskud på godt 1800 kr. (skyldtes 2 ting- vi havde ikke annonceret. De optrædende fik ikke honorar, men en flaske vin.

 Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen – I år var deltagerantallet i selve turen 78 (mod 120 sidste år) – tilsvarende var antallet af betalende på Nygård 30 (mod 60 sidste år). Baggrunden for de lavere tal var måske, at der var rigtig meget andet på færde netop den søndag. Det opdagede jeg bla. da jeg skulle finde hjælpere, som var sværere end tidligere.

3.Kommende arrangementer  (X= fastlagt)

Forårshalvåret 2018

X Fredag 26. januar 2018 ”Grønlandske smagsprøver” – vores årlige medlemsaften - i FU-regi:   
Martha, Ellis og Asta mødtes 13. november og aftalte nærmere omkring maden, udstilling og program.

Indbydelsen blev efter aftale i FU først sendt ud til de aktive medlemmer 5. december og til foreningens almindelige medlemmer 20. december.

Pt. er der 38 tilmeldte: 25 aktive + 8 pårørende + 3 almindelige medlemmer samt 2 gæster (Linda Lassen og hendes mand)

Vedhæftet et bilag med grønlandske sange, udarbejdet af Ole, som foreslås udsendt til alle deltagere umiddelbart efter dette møde, idet ideen er, at de skal lytte til melodierne på you tube, så de er genkendelige, når de skal synges på selve aftenen.

Asta har truffet aftale med Linda Lassen, som skal have et honorar på 100o kr. for et 20 min. indslag om sin bog ”Håbets ø”, som handler om Gertrud Rask (Hans Egedes hustru) se https://www.gucca.dk/haabets-aar-bog-p169653?pla=1&gclid=EAIaIQobChMI-deNq_LY1QIVB-AbCh09ugwcEAQYBCABEgKA9PD_BwE

Grønlænder-quiz – Ole er i gang med sin traditionelle quiz. Gevinst?

Udstilling af grønlandske ting i indgangspartiet og i vindueskarmene. Både Ellis, Martha og Ken (? Er på Grønland) kunne bidrage hertil. Jan Zangenberg har tilbudt sig med nogle grønlandske arvestykker (hundepisk og kajak-model)

Lis Nygård, som ABO kender fra Kirkens Korshær har også arbejdet en del år på Grønland og har en stor samling af grønlandske ting.

Vi har aftalt, at John sørger for hjælp til køkkenet af de vakse piger fra Guderup/ Egen. På plads?
Martha har aftalt levering af hovedretten fra Claus.

OBS: Efter dette møde, fortsætter Martha, Ellis, Helga og Asta, med at planlægge aftenen, så der dels kan udarbejdes en drejebog dels få præciseret og aftalt indslagene om Grønland, diasshow med grønlandske motiver og grønlandsk kunst samt Ellis og Marthas indslag.

29. marts til 2. april 2018:  Påskeudstilling

Aftale er på plads med disse udstillere:

Påskeudstillingsgruppen ændres til at være en forening ”Nordborg Kunstinitiativ”, som holdt stiftende generalforsamling 2. november. Asta skulle have deltaget, men meldte afbud pga. sygdom. Melding fra Viggo Nielsen: ”Det gik udmærket, foreningen er en realitet og der blev rettet lidt hist og her

i vedtægterne og vi fik besat de forskellige poster. 

Karsten Dykær var dirigent og har nedskrevet beslutningerne, som jeg forventer kommer ud til alle udstillingsstederne. 

Det væsentlige var at få lavet en forening, så vi har bedre mulighed for at skaffe sponsorpenge. Foreningen var ikke en nødvendighed for fortsat at lave påskeudstilling. ”

Helga repræsenterer også frem over Nygård i denne sammenhæng.

Musikindslag ved ferniseringen: foranlediget af, at teksten til den fælles Påskeudstillingskatalog snart skal afleveres, stillede Helga spørgsmålet, om vi kunne bruge samme tekst som tidligere:
”Nygård, Foreningen NygårdNørreskovvej 41, Nørreskoven - Åben alle dage kl. 13 - 17. Fernisering Skærtorsdag kl. 15. Der vil være et musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole.”

Asta har truffet aftale med Thorstein om, at han sørger for et indslag. Når han konkret ved hvem det bliver, får vi besked, så vi kan bruge det i vores markedsføring.

X Søndag 29. april 2018 kl. 15 – 17: folkBaltica-koncert: Fællessang (Musikgruppen)

X Søndag 6. maj 2018 kl. 6 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

Vi gør det til en gratis tur i år– og får den med i naturkalenderen. Helga laver teksten og sender den ind inden fristen, som er 8. januar.

X Søndag 6. maj 2018 kl. 15 – 17: Folkemusikkoncert med ”Himmerland ”og den skotske sangerinde Mairi Campbell (sang og violin) (Musikgruppen)

23. juni 2018  Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

FOF-foredrag?  FOF har på forespørgsel tilkendegivet interesse i samarbejde om følgende foredragsholdere:

Finn Slumstrup – Udkants-Danmark

Linda Lassen foredrag   primært om bogen ”Men sko skal der til” og om forfatterskabet i øvrigt.

Linda skriver følgende: ”– fint med FOF. Jeg får en tanke ang. Sidstnævnte. Der er nok en del, der har læst “Men sko må jeg ha'” så måske kunne man kalde foredraget noget i retning af “Om at skrive historiske romaner – med udgangspunkt i Men sko må jeg ha*” jeg ved fra mange foredrag om “skoene” at mange meget gerne vil høre om researchen – og om de bagvedliggende – og overordnede overvejelser. Jeg tror det kunne være interessant – også for mig, at inddrage mine tre historiske romaner (Håbets År – Men sko og Forsvar for Martha) måske med hovedvægt på Skoene, og så også snakke om ligheder og forskelle, hvad har inspireret, hvilke udfordringer har der været mht til research – hvad er forskellen på at skrive om en kendt historisk person og en ukendt Martha  osv osv. I kan jo overveje det.  Venlig hilsen Linda”

X 15. september 2018: Højskoledag med sang og musik i september - jubilæumsarrangement- (Musikgruppen)

Juletur

4.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Ellis’ oplæg (vedhæftet som fil) blev drøftet. Prøve at søge tilskud til den model, vi finder frem til at ville afprøve.

Ide: Formiddags / Eftermiddagsarrangementer på hverdage?

Stress – finde en egnet forfatter – afklare målgruppen

Hvem er vi? – identitet – afklare målgruppen

Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en

Hverdagsaften – flagermus er meget sårbart mht. vejrliget.

Svampetur. Helga undersøger evt. forhøre sig hos Andreas Andersen.

Svampetur? AA har oplyst tidligere følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

Evt. Leo Vindahl med en efterårstur

Forslag fra bestyrelsen:

Hanne Risgaard foreslog, at vi afholdt en temaudstilling- f.eks. fugle i kunsten- på baggrund af en udstilling hun havde set på Johannes Larsen –museet i Kerteminde – se http://www.johanneslarsenmuseet.dk/planlaeg-besoeg/kalender/2016/fugl/

Det drøftedes, at det var en mulighed f.eks. i januar måned 2018, hvor der er lukket for booking pga. renovering af loftsetagen

En uges udstilling vil være svært at dække med frivillige. Måske kan vi godt få nogle til at overnatte på Nygård og have opsyn med udstillingen generelt. Men at få dækket en daglig åbningstid fra f.eks. 13 - 17 med 3 personer vil være svært. Og hvilken åbningstid vil der være tale om – der vil nok primært komme besøgende i weekenden.

 6.Praktiske forhold 7. Evt.:

Søg