Nygård Nørreskoven Als
Natur - Kultur - Fordybelse

Deltagere: Ellis Bech Christiansen (EBC), Helga Roesgaard (HR), John Jensen (JJ) - afbud, Kenneth Hamilton (KH), Martha Thomsen (MT) og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

NB: Lars Ole er på Nygård, så vi holder mødet i underetagen. Asta sørger for at medbringe kaffe, brød osv.

Møder i 2017

Efterårets mødedatoer: mandag den 30.oktober kl. 10 (er lagt i kalenderen)

Der udveksles dagsordener og referater mellem grupperne, således at den samlede arrangementsvirksomhed kan koordineres (Astas ansvar)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer laves forsalg af billetter.

1 Siden sidst
Musikgruppen har afholdt møde 14. august. Der henvises til referatet herfra (er udsendt).

2 Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde - Sankt Hans er evalueret i musikgruppen- se referat.

3. Efterårets arrangementer

X Søndag d. 27. august kl. 14: Sensommertur om planter og træer. Turleder Andreas. Tovholder: Helga

Hjælpere: Hvem kommer ud over Helga. Asta regner med at deltage – kan vi evt. forberede kaffe/kage-bord inden turen.
Husk vekselpenge.

ABO og Ken har sørget for PR i pressen og til medlemmer. Opslag?

X Onsdag 27. september 2017 kl. 19 – 21: Karsten Skov ”Knacker” - et foredrag om hans bog se her Tovholder: Asta
http://www.knacker.dk/index.html

Bogen danner grundlag for den kommende storfilm om Sønderjyderne og 1. verdenskrig.

Se http://www.jv.dk/soenderborg/Storfilm-paa-vej-om-soenderjyderne-og-1-verdenskrig/artikel/2480453

1. del: Om bogen "Knacker"

Pause med salg af kaffe og kage

2. del: Om filmplanerne samt spørgsmål

FOF katalogen er udkommet og jeg har fået plakat fra Henning Larsen, som jeg sætter på hjemmesiden, når vi har haft Sensommerturen – og sender ud til de samme kanaler som sidst.

Henning har lavet det som en fælles plakat med vores to arrangementer – og det kan fint bruges i nogle sammenhænge (vedhæftes dagsordenen som fil).

X Lørdag 7. oktober 2017: Fællessangseftermiddag med Kitty Hovgaard– planlægges i musikgruppen

X Tirsdag 14. november 2017 kl. 19 – ca. 21 : FOF- foredrag med Inge Adriansen: ”Mad og mennesker på Als og Sundeved – en fortælling om fødevarer, spisesteder og gode måltider

Her fortælles om måltider og madkultur i Sønderborg Kommune ud fra besøg på gode spisesteder og samtaler med producenter og specialister om gode råvarer og glæden ved at fremstille og bruge kvalitetsprodukter. På Als og Sundeved er der mange begivenheder i årets løb, der involverer mad, f.eks. romregatta om foråret, ringriderfester om sommeren, æblefestival i Gråsten og krondyrjagt om efteråret samt salg af karper i Gråsten før jul.” 
Bogen skulle udkomme til Bogforum i 2017. IA vil vise billeder fra bogen og fortælle ud fra dem.

Bogen er afleveret til trykning og forventes at udkomme midt i oktober.

X Søndag 3. december 2017 kl. 10 – 13: Juletur i samarbejde med Naturskolen – er sat i kalenderen

John vil gerne være ankermand igen. Vi bruger samme model som tidligere.

4.Kommende arrangementer – Sæson 2018 (X= fastlagt)

OBS Det er vigtig at få booket/blokeret nogle datoer i kalenderen

Forårshalvåret 2018

 Fredag 26. januar 2018 Medlemsarrangement - i FU-regi:   

Tema: Grønland – godkendt af FU – der pointerer at maden ikke må være for speciel.

Martha og Ellis har været på Grønland  og har begge stor viden og også kontakter– Martha har billeder

Forslag til menu: Grønlandsk suppe – Suaussat http://www.dk-kogebogen.dk/opskrifter/visopskrift.php?id=1

helleflynder / hellefisk – rensdyrkølle –

mattak (hvalhud  i tern) http://sermitsiaq.ag/mattak-groenland-top-10

Grønland i dag.

Musikgruppens bidrag: Der er mange grønlandske sange i højskolesangbogen, som kan bruges- bl.a. med omkvæd der let kan læres. Måske tostemmige.

Tim Hansen har været på Grønland. Ken undersøger dels om Tim er interesseret og kan denne dato, dels har noget at byde ind med til et 20 min.s indslag samt i givet fald, hvad han skal have for det.

Grønlandsk kor i Sønderborg?

Forslag (Asta) : Kunne Linda Lassen bidrage med et indslag om sin bog om Gertrud Rask se https://www.gucca.dk/haabets-aar-bog-p169653?pla=1&gclid=EAIaIQobChMI-deNq_LY1QIVB-AbCh09ugwcEAQYBCABEgKA9PD_BwE

  • ·Folkemusikarrangement musikgruppen – se referat
  • ·Linda Lassen foredrag i 1. halvdel af marts evt. torsdag FOF?

29. marts til 2. april 2018:  Påskeudstilling

Helga 23. juni: Nu har jeg aftalt med Birgit Marie Kjær, Else Duedahl, Ulla Gerd ("Maleri" og "Collage") og Ulla Lampe, at de udstiller hos os påsken 2018. De har kendskab til de andre udstillere og deres hjemmesider, så de kan sikkert udvælge værker, der passer sammen og til stedet. Det er kun Birgit Marie, der er "fremmed"; men hun har en god hjemmeside.

X Søndag 6. maj 2018 kl. 6 Fugletur dato er aftalt med Gert Fahlberg og reserveret i kalenderen.

23. juni 2018  Sankt Hans – musikgruppen – se referat

Efterårshalvåret 2018

  • ·FOF-foredrag ?
  • ·Naturture i samarbejde med Naturfredningsforeningen, f.eks. flagermusetur – evt.- en hverdagsaften
  • ·Højskoledag med sang og musik i september - jubilæumsarrangement- musikgruppen
  • ·Juletur

 6. Jubilæumsår 2017 /2018– brainstorming
Dette tema sættes på dagsordenen i diverse fora for at få så mange ideer på bordet som muligt

Der er flere datoer at markereJ

Gruppen mener at indvielsesdagen bør markeres. Dog evt. vælge en lørdag (nærmeste weekend er dels pinse, dels optaget på Nygård) evt. vælge weekenden 25. - 27. maj (weekenden er foreløbig reserveret i kalenderen

Hvordan skal vi markere det?

-          For offentligheden? For os selv? – både og - fælles om eftermiddagen og lukket middag om aftenen

-          Alle 3 temaer: natur – kultur og fordybelse

-          Noget om Nygårds historie fremstillet til dagen.

Gruppens tanker forelægges på FU-mødet 23. august.

5.Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

  • ·The Reader – ide fra Ellis  http://www.thereader.org.uk/er det en ide, vi kunne bruge på Nygård.
  • ·Temaet ny teknologi og hvad den gør ved os – spilleregler?

Ide: Formiddags / Eftermiddagsarrangementer på hverdage?

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende navne på svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole

 6.Praktiske forhold 

7. Evt.:

Regler for frivillige ved arrangementer – hvornår betaler man? Tages med på FU 23. august

Søg