Dagsorden til arrangementsmødet 17. august 2015

Deltagere: Helga Roesgaard (HR), Kenneth Hamilton (KH, Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

John Jensen (JJ) vikar undet KHs fravær - afbud

 

Kommende møder:  5. oktober og 9. november. Mandage kl. 9-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.  1. Evaluering af afholdte arrangementer siden sidste møde

Søndag 21. juni 2015:  Operakoncerten
Tilbagemelding til kommunen er udarbejdet og indsendt inkl. regnskab med alle bilag.
Denne tilbagemelding og regnskab er sendt til Linak A/S (Lene Jensen) og alle operafrivillige, FU og arrangementsgruppen.

Fra Lene Jensen, Linak A/S har vi fået dette svar:

Mange tak for det tilsendte materiale. Det var et virkeligt flot arrangement.

LINAK kan desværre ikke allerede nu give tilsagn om at støtte opera arrangementet i 2017. Udfaldet vil være afhængig af, hvilket ”Load” der er på vores kultur sponsorpulje på tidspunkt for jeres ansøgning. Vi oplever p.t. et stigende antal ansøgningen indenfor netop dette fokusområde. Det vil derfor være en rigtig god ide, om I ansøgte øvrige fonde i Sønderborg / Als området om sponsormidler til arrangementeti 2017. Med flere sponsorer vil foreningen blive mindre sårbare med hensyn til økonomien ;-)”

Pt. har vi ikke fået nogen returmelding fra kommunen. Har netop skrevet for at være sikker på, at tilbagemeldingen er modtaget (er efter aftale indsendt pr. mail til Irma Lundsgaard)

Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest 

Regnskabet for Sankt Hans viste at udgifter og indtægter næsten på øre gik lige op.

Indtægter:
Salg af kaffe, kage, ringridere, øl, vand:                                                    3864,00
(Solgt ca 3-4 pladekager, 120 ringridere, 20 øl, 40 vand, vin 35 glas)

Udgifter:
Ringriderpølser (731+389,50+300):                                                       1420,50
Kaffe:                                                                                                                     125,00
Pølsebrød:                                                                                                            104,85
Sennep, ketchup m.m.                                                                                    130,78
Kager:                                                                                                                    300,00
Engangsservice, servietter m.m.                                                                  200,00
Vin:                                                                                                                        400,00
Gaver musikere: (7x 70kr)                                                                             490,00
Vingave Kitty:                                                                                                     300,00
Grillkul:                                                                                                                   50,00
Annoncering i Vor Egen+Svenst.                                                                300,00
------------------------------------------------------------  Ialt:                   3821,13 

KH har meldt tilbage, at Ib Jensen nævnte, at hvis man havde haft pølsesalg på stranden ville flere måske ha købt.

Samarbejdspartnerne har fået regnskabet til orientering. Agnes Nielsen fra E Svenstruplaug har svaret ”tak for orienteringen og en dejlig aften”

  1. Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt)
  1. Efterår 2015


X Lørdag 5. september 2015 kl. 15: SWE-Dames - eftermiddagskoncert med med fællessang

Koret har lejet Nygård denne weekend og står for fællessangen på Alsion samme lørdag.
Vi giver 1700 kr. til dirigenten – og lader dem stå for fællessangen.

Ide? Folk kan komme lidt før, og så kunne SaxAppeal spille under kaffen.

Entre 20 kr.


X Mandag 14. september 2015 René Rasmussen: Udefronten i 1. verdenskrig

X Mandag 21. september 2015 Inge Adriansen: Hjemmefronten i 1. verdenskrig

FOF-foredrag er aftalt med Brit Enna

FOF-s katalog er udsendt her i august. Her ses foredragene som nt. 6032 og 6033.

Herudover har jeg fået løbeseddel/plakat fra Britt Enna (vedhæftet som fil)– som skriver, at Biblioteket i Nordborg har fået.

Søndag 6. december kl. 10 – 13  Julearrangement med Naturskolenfra Sønderborg Kommunes naturkalender 2015:

  1. OBS OBS Nygårds kalender: Vi skal forhåndsbooke lørdage/ søndage til egne arrangementer i 2016
  2. Forår 2016

 

Fugletur har vi aftalt at afholde hvert andet år – udskudt fra 2015 – vi venter med at afklare hvilket natur-arrangement vi vil afholde i 2016 til senere.

Naturarrangementer:

Svampetur? AA har oplyst følgende:
Navne på Svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole.

  1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

En højskoledag??

`

  1. Praktiske forhold

  2. Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?

Emner kunne være:

- Koordinering af planlægning af arrangementer. Udveksle arrangementsplaner.

Der er 2 fora:

Foredragsforeningen: http://svenstruparkiv.dk/pages/sognets-fordragsforeing.php

Bestyrelsen for Forsamlinghuset: http://svenstrup-als.dk/forsamlingshuset