Dagsorden til arr. møde 12. januar 2015

Deltagere: Kenneth Hamilton (KH), Helga Roesgaard (HR), Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

 

Kommende møder:  16. februar, 16. marts, 13. april, 11. maj og 8. juni.
Alle mandage kl. 10-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser:  Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende.

Foredragsholdere anmodes om dels at bruge vores højttaleranlæg dels at tale langsomt af hensyn til Nygårds normale målgruppe, der har vanskeligt ved at høre foredragsholdere, der taler lavt og hurtigt.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arrangementer skal billetterne være betalt.

$11.      Kommende arrangementer – Sæson 2015 (X= fastlagt)

X Fredag 16. januar kl. 18 -22 Medlemsaften 2015: Tema:  Nepal
ABO fortæller og viser billeder fra Nepal-tur. Nepalesisk mad (krydret) serveres + Nepali tea (sød)

Løbeseddel udsendt til medlemmer før jul:

Aftenens deltagere bliver gennem en uhøjtidelig quiz testet i paratviden om Nepal.

Aktive frivillige kan deltage uden betaling for traktement. Foreningen Nygårds medlemmer betaler 50 kr. Ledsagere 70 kr. Betalingen dækker traktement, men ikke drikkevarer.

Aftenens overskud herunder evt. overskud ved salg af drikkevarer sendes videre som tilskud til drift af en lægeklinik i Nepal.                                     

Tilmelding være foretaget senest mandag 12. januar 2015. Max. deltagerantal 50

Pt: 25 tilmeldte all. inkl.

Madlavning: Inge og Birgitte og Martha har tilbudt hjælp

X Lørdag 21. februar 2015 kl. 13.00 – 15.00: Naturvandring med Leo Vindahl.

Ole har lavet aftale med LV – pris ca. 200 kr.  Ok kalender

Vi laver kaffebord i jagtstuen, da Nygård er udlejet.
Boller og kage.
Helga? Martha? Ole +

Jagtstuen er bestilt 19.11. Besked fra Andreas Hermann: Tak for bestillingen. Det sætter jeg i bookingkalenderen. Alt efter hvor meget frost vi har til den tid, så kan det være at vi er blevet nød til at lukke for vandet. Det betyder at vi ikke kan tilbyde toiletforhold og vand.

I givet fald kan vi evt. Bruge toilettet i bagehuset.

X Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

Helga holder ferniseringstalen

Ole har aftalt musik med Thorstein – et musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole

Helga har aftaler med følgende billedkunstnere:

Per Christoffersen: http://www.perchristoffersen.dk/?page_id=1272

Inge Kjær: http://www.inge-kjaer.dk/index.php?/galleri/kim/

Inge Kjær laver også keramik, og Helga overvejer, om også at lade hende udstille keramiske arbejder.

Alternativt er Laila Olsen, keramik Sydals tlf. 2133 0496 blevet foreslået. Udstillede sidste år i påsken på Havnbjerg Mølle.

Kontrakten med kunstnerne er blevet revideret af Helga og Asta.

Praktisk:
Aftale rydning af lokalerne for inventar + tilbagesætning med brændegruppen tirsdagen før og efter påske.

Husk at vi skal have brødtorter hver dag. Bage i god tid og fylde i fryseren. Størrelse på stykker af kage?

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Der har været afholdt møde 17. september med kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune og folkBalticas kunstneriske leder Harald Haugaard, http://www.haraldh.dk/ , samt Helga, Martha og Asta.

De, Harald og Helle, var meget begejstrede for Nygård, og vi blev godkendt som deres mindste spillested.

Der vil blive behov for en lille scene, som fB vil sørge for. I det hele taget sørger fB for alt det praktiske mht. kunstneren, PR, lyd og lys mv. samt billetsalg – og får også indtægten.

Vi skal sørge for opstilling af stole, forplejning af solist mv. samt traktement til publikum, som vi får indtægten fra.

- planlægning venter

X Søndag 21. juni 2015:  Operakoncert

Planlægning af operakoncerten 2015 se:  bilag:  Opsamlingspapir for operakoncerten 2015

(Dette skal nok sammenskrives på et tidspunkt – eller afløses af et nyt)

Siden sidst er der indsendt ansøgning om underskudsgaranti til Sønderborg Kommune, samt ansøgning om støtte til Linak A/S. Der er pt. ikke modtaget svar på ansøgningerne.

Tanja Zeba er blevet gjort opmærksom på, at vi ønsker en folder i stedet for postkort.

Links til sangerne mv:

Elsebeth Dreisig:http://www.elsebethdreisig.dk/

Anne Mette Balling: http://www.klassiskkoncert.dk/index.php?id=40

Trine Bastrup Møller: http://www.trinebastrupmoller.dk/

Lars Møller: http://www.nordicartistsmanagement.com/lars-moller-baritone

Jakob Næslund Madsen: http://www.dacapo-records.dk/da/artist-jakob-n%C3%A6slund-madsen.aspx

Lars Ole Mathiassen: http://esbjerg.lokalavisen.dk/fornem-pris-til-den-ny-operas-chef-/20131003/ARTIKLER/710018889/2014

Den ny Opera: http://www.dennyopera.dk/

X Tirsdag 23. juni 2015: Sankt Hans-fest 

Årets taler Kitty Hovgaard – Ken har fået bekræftelse.

Orkester? Kjeld Dam har sagt fra - Ole spørger Iben Broholm, om hun kan synge – I givet fald, vil orkesteret også fungere uden Kjeld.

Ole aftaler forløbet med Nørherred spillemændene.

Flytte bålet ca. et kvarter, så vi først går fra Nygård kl. 20.30.

$12.      Skitse af forårs- og efterårsprogram evt. til brug for ansøgning til kommunen.


Forårsprogrammet er næsten klart – ikke umiddelbart noget vi skal søge til.

Dog udvides – om muligt - med en fugletur.  Helga aftaler med Gert Feilberg og Peter Grønlykke. Søndag den 10. maj er reserveret I Nygårds kalender-.

Efterår 2015:

- Udefronten og hjemmefronten i 1. verdenskrig - 2 FOF-foredrag med Inge Adriansen – på bestyrelsesmødet 3. november aftalt med IA, at hun drøfter 2 aftener i et samspil med René Rasmussen, om henholdsvisudefronten og hjemmefronten i 1. verdenskrig.  Afventer nærmere besked

- Forslag 2 mandage i træk. Asta har kontaktet Inge Adriansen vedrørende datoer.

SWE-Dames 5. september 2014 – Swe-Dames har lejet Nygård i den weekend. Ole kontakter dem – max. 1000 kr. i tilskud til deres dirigent. Evt. kombinere det med et fællessangsarrangement.

 

Som naturarrangement prioriterer vi i efteråret 2015 – tidspunkt?

- Debataften: ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune”

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Sønderborg har udgivet et skrift ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune” se det her: http://issuu.com/trykpartner/docs/1378134_fremtidens_natur_29.9.2014_/0?e=1159082/9619048

Ideen er at lave debataftenen med udgangspunkt i skriftet.

Panel? En fra Naturfredningsforeningen (formanden?), Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljøudvalget, en repræsentant fra landbruget lokalt –evt. fra Bæredygtigt Landbrug?

Vigtigt med en dygtig og kontant ordstyrer.

Mulig skitse for forløb:

Naturfredningsforeningen fremlægger hovedideerne - 15 min – evt. ud fra stillede spørgsmål (ved ordstyrer eller en anden)

Indlæg fra kommunens repræsentant og landbrugets repræsentant – 10 min. hver.

Debat mellem paneldeltagerne.

Pause

Spørgsmål fra tilhørerne - debat.


- Julearrangement med Naturskolen

Naturarrangementer
- Aftalt med Andreas Andersen på bestyrelsesmødet efterår 2014, at han undersøger mulighederne for et samarbejde med Naturredningsforeningen om henholdsvis en flagermus- og ugletur og en svampetur

- evt. holde en forseance indendøre før turen – da det for begge emners vedkommende kan være tvivlsomt at få noget at se.

Besked fra AA:  Flagermustur ved Nygaard 2015. Vi har talt om at en tur kunne holdes i juni eller i august.
Beslutning 8.12: Turen udskydes til efteråret 2016. Seancen indendøre forestiller vi os som et oplæg der tager udgangspunkt i relevante spørgsmål, som Helga stiller til Naturfredningsforeningen v. Andreas.

Yderligere drøftedes muligheden for en svampetur.

AA har oplyst følgende:
Navne på Svampekyndige:

Lea Svendsen – Sønderborg Statsskole

Anneli Gerden Broderup

Birgitte Marcussen Mjels

Anker Hansen Sønderborg

Irmelin Muller Egetofte Naturskole.

$13.      Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

Ide fra Birger Jønsson: Hans Peter Thams (59436468 / 22389098) foredragsholder, der fortæller om sin egen og to søskendes flugt til Danmark fra Østtyskland hen mod slutningen af krigen.
Har hørt om ham fra hans bror, som Birger kender.

Betaling: transport + en falske gammel dansk

Ole prøverat tage kontakt til vedkommende for et muligt foredrag foråret 2016.

 
`.

Musikalsk quiz for nørder evt. Ken? - evt. medlemsaften 2016 – f.eks. nordisk aften

Hukommelse - hjerneforskning

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

$14.      Praktiske forhold

$15.      Evt.:
Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?

Emner kunne være:

- Koordinering af planlægning af arrangementer. Udveksle arrangementsplaner.

Der er 2 fora:

Foredragsforeningen: http://svenstruparkiv.dk/pages/sognets-fordragsforeing.php

Bestyrelsen for Forsamlinghuset: http://svenstrup-als.dk/forsamlingshuset