Dagsorden til arr. møde 8. december 2014

Deltagere: Kenneth Hamilton (KH), Helga Roesgaard (HR),, Martha Thomsen (MT), Ole Andersen (OA) ordstyrer - og Asta Broesby-Olsen (ABO) tovholder og referent

Kommende møder: 12. januar, 16. februar, 16. marts, 13. april, 11. maj og 8. juni.
Alle mandage kl. 10-12 på Nygård (er booket i kalenderen)

Mål: vi sigter efter at have 4 arrangementer pr. halvår, heraf et syng sammen-arrangement i hver sæson – nogle af disse er eftermiddagsarrangementer
Priser: Normalt 40 kr. for kaffe og kage
40 kr. som entré ved vores egne arrangementer (undtaget påskeudstilling og Sankt Hans) – undtagelser herfra kan besluttes ud fra arrangementets karakter.
Har været drøftet i både FU og Bestyrelsen, der finder prisniveauet passende
.

OBS: Enighed om at lave forsøg med tilmelding – billetter skal afhentes senest et kvarter før. Vi lader tilmeldingen gå på skift.

Ved dyrere arangementer skal billetterne være betalt.

 1. Evaluering af afholdte arrangementer

  Søndag 30. november 2014 k. 10-13: Julearrangement sammen med naturskolen
  John har oplistet følgende:

  1) Andreas mener der har været ca. 120 personer i alt, fordelt med de 60 personer i jagtstuen til julepynt og de resterende 60 i kælderen på Nygård-og så var der også fyldt op.

2) Når klokken er 11.00 skal ALT være klar til servering, da kommer de første hjem fra skoven og vil have noget varmt.

3) ALT foregår imellem kl. 11.00 og 12.00 så flader det meget ud til  ca. 12.30

4) Vi havde fordelt os med 2 i køkken—2 i jagtstuen og 2 i kælderen og konklusionen var at der kunne godt være 1 mere i kælderen, altså min 7 personer i alt foruden oppyntning.

5) Der blev KUN solgt ca. 7 ting i jagtstuen, resten blev solgt i kælderen, så måske er det ikke så god en ide´alligevel med servering derovre ????? Skoven serverer jo lidt derovre så måske er det nok ???

6) Man mente at kaffe bør serveres i de små engangskopper og gløg i de små tykke papkrus og så selvfølgelig plast teskeer-paptallerkner og (servietter som altid er i huset)

7) Nogle mente at der skulle bedre skiltning udenfor: F.eks. 1 stor planche ved vejen/indgangen til kælderen med skiltning om: julepynt i jagtstuen og servering i kælderen og så med pile på. (Tror for resten vi har haft det før !!)

Indkøb: Martha havde indkøbt følgende:

6 l gløg

3 l kakaomælk

120 æbleskiver

5 små juice

Flormelis og sukker

Jordbærmarmelade mængde ???

Kaffe

Og så nævner vi slet ikke at Asta blev sendt afsted for at hente mere gløg og æbleskiver, som var en fejlvurdering fra vores side i køknet da det, der lige pludselig manglede i kælderen befandt sig i jagtstuen !!!!

Og alt hvad du havde indkøbt Martha slog og næsten gik til, endda også til en lille julemik til vi andre bagefter i kælderen.

Alt i alt en forrygende formiddag hvor vi må konstatere at det et tilløbsstykke, derfor er det også vigtigt at vi sørger for at tingene klapper på den korte tid vi har til rådighed, der var enkelte som på grund af logistikken fik gløg i kaffekopper og som mente at de do.

Udgifter: Martha 420 + Asta 240 = 660. Indtægter 826 kr. - overskud 166 kr. - men da vi reelt ikke brugte mere end 1 karton gløgg = 40 kr. - så var udgifterne reelt 460 kr. og overskuddet 366 kr. (Det forudsætter, at gløggen og æbleskiverne bliver brugt til julefrokosten den 9. december;-)

 1. Kommende arrangementer – Sæson 2014 og 2015 (X= fastlagt)

X Fredag 16. januar kl. 18 -22 Medlemsaften 2015: Tema: Nepal
ABO fortæller og viser billeder fra Nepal-tur. Nepalesisk mad (krydret) serveres + Nepali tea (sød)

Prinicipielt er dette FU-s arrangemnet - dvs. det økonomiske vedrører ikke arrangementsgruppen – i praksis har arrangementsgruppen hvert år indtil nu stået for det praktiske .

Arrangementet henvender sig til Foreningen Nygårds medlemmer. De aktive frivillige betaler normalt ikke for dette arrangement, mens foreningens medlemmer betaler en fastlagt pris. Medlemmer har mulighed for at invitere familiemedlemmer (el.lign.) med.

Behandles på decembermødet.

Nepal- Quiz?
Hjælp til madlavning – spørge Inge og Birgitte – evt. Mona Nøhr

X Lørdag 21. februar 2015 kl. 13.00 – 15.00: Naturvandring med Leo Vindahl.

Ole har lavet aftale med LV – pris ca. 200 kr. Ok kalender

Vi laver kaffebord i jagtstuen, da Nygård er udlejet.
Boller og kage.
Helga? Martha? Ole +

Jagtstuen er bestilt 19.11.

X Torsdag 2. april – mandag 6. april 2015: Påskeudstillling

Helga holder ferniseringstalen

Ole har aftalt musik med Thorstein – et musikalsk indslag ved Sønderborg Musikskole

Helga har aftaler med følgende billedkunstnere:

Per Christoffersen: http://www.perchristoffersen.dk/?page_id=1272

Inge Kjær: http://www.inge-kjaer.dk/index.php?/galleri/kim/

Herudover overvejes pt.:
Dorte Tilmahttp://www.dortetilma.dk/base/front/startpage.php?page=vaerker

Konrakten med kunstnerene er blvet revideret af Helga og Asta.

X Fredag 8. maj 2015 om aftenen: folkBaltica koncert

Der har været afholdt møde 17. september med kulturkonsulent Helle Barsøe, Sønderborg Kommune og folkBalticas kunstneriske leder Harald Haugaard, http://www.haraldh.dk/ , samt Helga, Martha og Asta.

De, Harald og Helle, var meget begejstrede for Nygård, og vi blev godkendt som deres mindste spillested.

Der vil blive behov for en lille scene, som fB vil sørge for. I det hele taget sørger fB for alt det praktiske mht. kunstneren, PR, lyd og lys mv. samt billetsalg – og får også indtægten.

Vi skal sørge for opstilling af stole, forplejning af solist mv. samt traktement til publikum, som vi får indtægten fra.

- planlægning venter

X Søndag 21. juni 2015: Operakoncert

Planlægning af operakoncerten 2015 se: bilag: Opsamlingpapir for operakoncerten 2015

Budgetforslaget, som Ole havde udarbejdet, blev gennemgået. Vi har fået samlet alle priser.

Vi sammenholdt med budget og regnskab fra 2013 – og regulerede nogle tal.

Det forventede deltagerantal blev nedjusteret fra 300 til 260, idet de frivilliges billetkøb indgik i de 258 billetter, der blev solgt i 2013.

De frivillige skal ikke betale denne gang.

Asta redegjorde for, at Bestyrelsen for Foreningen Nygård bakker op om Operakoncerten i 2015, selvom den kan betyde et underskud, som foreningen må betale.

Tekst til postkort/folder blev gennemgået. Vi er stærkt i tvivl om, hvorvidt der kan være tekst nok på et postkort. Formatet er pt. uafklaret og må drøftes igen.

Ole kontakter Lars Ole med de punkter der er uafklarede.(se resultatet i opsamlingspapir)

Asta drøfter ansøgninger om sponsorering med Tanja Zeba og Lene Jensen

Links til sangerne mv:

Elsebeth Dreisig:http://www.elsebethdreisig.dk/

Anne Mette Balling: http://www.klassiskkoncert.dk/index.php?id=40

Trine Bastrup Møller: http://www.trinebastrupmoller.dk/

Lars Møller: http://www.nordicartistsmanagement.com/lars-moller-baritone

Jakob Næslund Madsen: http://www.dacapo-records.dk/da/artist-jakob-n%C3%A6slund-madsen.aspx

Lars Ole Mathiassen: http://esbjerg.lokalavisen.dk/fornem-pris-til-den-ny-operas-chef-/20131003/ARTIKLER/710018889/2014

Den ny Opera: http://www.dennyopera.dk/

X Tirsdag 23. jun 2015: Sankt Hans-fest Forslag til årets taler?-

Forslag: Kitty Hovgaard – Ken kontakter

 1. Skitse af forårs- og efterårsprogram evt. til brug for ansøgning til kommunen.


Forårsprogrammet er næsten klart – ikke umiddelbart noget vi skal søge til.

Efterår 2015:

- FOF-foredrag med Inge Adriansen – på bestyrelsesmødet 3. november aftalt med IA, at hun drøfter 2 aftener i et samspil med René Rasmussen, om henholdsvis udefronten og hjemmefronten i 1. verdenskrig. Afventer nærmere besked.

- Fællessangsarrangement


- Julearrangement med Naturskolen

Forslag til yderligere arrangementer? Drøftes på næste møde.


- Aftalt med Andreas Andersen på bestyrelsemødet, at han undersøger mulighederne for et samarbejde med Naturredningsforeningen om henholdsvis en
flagermus- og ugletur og en svampetur

- evt. holde en forseance indendøre før turen – da det for begge emners vedkommende kan være tivivlsomt at få noget at se.

- Debataften: ”Fremtidens natur i Sønderborg Kommune”

Danmarks Naturfredningsforening Afdeling Sønderborg har udgivet et skrift ”Fremtidens natur i Sønderborg Komune” se det her: http://issuu.com/trykpartner/docs/1378134_fremtidens_natur_29.9.2014_/0?e=1159082/9619048

- var det en ide at lave en debataften med udgangspunkt i dette?
Ideen blev drøftet og fundet brugbar – dog først til efteråret, da foråret er tæt besat.

Panel? En fra Naturfredningsforeningen (formanden?), Frode Sørensen, formand for Teknik og Miljøudvalget , en repræsentant fra landbruget lokalt – Bæredygtigt Landbrug?

- Peter Grønlykke spurgte til en gentagelse af fugleturen? Forår 2016 – dato lægges i nærmeste fremtid

 1. Arrangementer fremover – planer/forslag/ideer

  Ide fra Birger Jønsson: Hans Peter Thams (59436468 / 22389098)
  foredragsholder, der fortæller om sing egen og to søskendes flugt til Danmark fra Østtyskland hen mod slutningen af krigen.
  Har hørt om ham fra hans bror, som Birger kender.

  Betaling: transport + en falske gammel dansk

Musikalsk quiz for nørder evt. Ken? - evt. medlemsaften 2016 – f.eks. nordisk aften

Hukommelse - hjerneforskning

Fængselspræst - fængselsbetjent

Man jager et bæst og anholder et menneske en politibetjent fortæller

Flagermus-tur (DN og Helga) – vi afventer – sensommer/ nattetur 2014?

Evt. en uglemand med - 2015?

 1. Praktiske forhold

 1. Evt. :
  Møde med Svenstrup-folkene omkring Svenstrup Forsamlingshus?

Emner kunne være:

- Koordinering af planlægning af arrangementer.Udveksle arrangementsplaner.

Der er 2 fora:

Foredragsforeningen: http://svenstruparkiv.dk/pages/sognets-fordragsforeing.php

Bestyrelsen for Forsamlinghuset: http://svenstrup-als.dk/forsamlingshuset